top of page

Existerar verkligen ADHD? Experter tvivlar.

För två veckor sedan skickade KMR ut ett pressmeddelande med titeln En av världens mest kända psykologer: ”ADHD existerar inte – bara ett påhitt”. (1) Den blev viral och 40 000 delade den på Facebook. 200 000 över hela världen läste den på Newsdesk. Tydligen var det för många.

Expressen kontaktade omedelbart psykologen Jerome Kagan som påstod detta och fick en något urvattnad version av samma artikel men i princip samma budskap, någon dag efter. Detta räckte tydligen inte så Viralgranskaren (censuristen) på Metro ondgjorde sig över att KMR dristade sig att protestera mot den enorma psykiatriska neddrogning av skolbarn som pågår.

Men visst hade Kagan mycket tydligt lagt fram sin syn i tyska Der Spiegel, att ADHD bara är ett påhitt: ”Det är korrekt; det är ett påhitt. De barn som det inte går bra för i skolan sänds till en barnläkare, och läkaren säger: ’Det är ADHD; här är Ritalin’.” (2) Mycket riktigt tonar han ner det något i Expressens artikel, men varför är inte klart. Troligen har han ansatts av andra starka intressen. Journalisterna som kontaktat honom har naturligtvis också ansatt honom. ADHD är big business. Miljardbelopp står på spel.

Världens mest kända psykiater tar avstånd Men Kagan är verkligen inte ensam om att ifrågasätta ADHD, kanske först och främst den enorma överdiagnostiseringen. Psykiater Allen Frances får anses som en av världens mest kända psykiater, och tillika en av upphovsmännen till diagnosbibeln DSM, där diagnosen ADHD fick sitt första framträdande. Han är idag starkt kritisk till diagnosen. I Huffington Post skriver han:

”Statistiken visar att ADHD är vilt överdiagnostiserad. Jag tror att vi har nått den kritiska punkten och hoppas att modenycken ADHD snart börjar blekna bort.” (3)

Psykiatrins Gudfader erkände För några år sedan erkände en av upphovsmännen till ADHD, några månader före sin död att: ”ADHD är ett utmärkt exempel på en fiktiv sjukdom.” Efter att ha fyllt 87 år, så gjorde den amerikanske psykiatern dr Leon Eisenberg detta sensationella uttalande till den tyska veckotidningen Der Spiegel den 2 februari 2012. Sju månader senare dog han. Dr. Eisenberg var ledande i arbetsgruppen inom American Psychiatric Association, APA, som utformade DSM II år 1968. Han hade ursprungligen myntat termen ”hyperkinetisk barndomsreaktion”, som bekräftades av kommittén som en psykisk störning, en ”obalans av hjärnkemikalier”. Senare ändrades termen till ADHD.

Upphovsmannen till ADHD ”Det är en nationell katastrof av farliga proportioner. Siffrorna får det att likna en epidemi. Nå, det är det inte. Det är absurt! Det är ett påhitt för att rättfärdiga att skriva ut medicin i exempellösa och orättfärdiga mängder.” Så säger psykologen Keith Conners, tidigare en av de främsta förespråkarna för ADHD, om ökningen av diagnostiseringen, till tidningen New York Times. Han räknas som upphovsman till termen ADHD. Under ett möte i Washington december 2013 förklarade Keith Conners inför en grupp ledande ADHD-specialister att ”ökningen av ADHD liknade en epidemi, vilket det naturligtvis inte är”, och kallade ökningen en ”nationell katastrof av farliga proportioner”. År 2000 hade 900 000 barn ADHD-diagnos i USA, idag är det 6,4 miljoner. Nu när han såg vart det barkade hän tog han avstånd från massdiagnostiseringen. (4)

ADHD är en utmärkt ursäkt En relativt ny bok med titeln ADHD Does Not Exist: The Truth About Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, är resultatet av neurolog Richard Sauls halvsekellånga erfarenhet med att behandla tusentals barn och vuxna. Många kom in till honom och krävde att få en diagnos. Han menar att det inte är något fel på hjärnan på dessa personer – ”men att det är en utmärkt ursäkt” för dessa personer att agera som de vill. Förutom att de vill ha amfetamin. Han säger: ”Inte en enda enstaka individ – inte ens personen som finner det näst intill omöjligt att koncentrera sig eller sitta still – är påverkad av störningen ADHD som vi kallar den idag”. (5)

Det finns en hel del andra kända namn som instämmer i detta. Ingen påstår dock att barn inte kan ha problem. KMR har aldrig gjort det. Protesterna riktar sig mot att man klumpar ihop ett antal beteenden och gör detta till en medicinsk diagnos som skall medicineras bort med narkotikaklassificerade ämnen. Det finns inga som helst tester som kan bekräfta det som ett medicinskt tillstånd – det kan alltså inte ”botas” med ”medicin” i form av amfetamin. Barn har ingen amfetaminbrist – för de som påstår att ADHD är som att ha diabetes – att man måste ha sitt insulin. Det är amfetaminbehandlingen man i första hand anser vara ett stort övergrepp. Diagnosen leder till detta, den är designad för det. Det är dessutom diagnosen som stigmatiserar, inte uppmärksamhetsproblemen.

I USA är det över 6 miljoner skolbarn som har ADHD-diagnos, 4,4 miljoner (0-17 år) går på ADHD-droger. Omkring 20 procent av alla i högstadiebarn har en diagnos där majoriteten får amfetaminliknande droger, enligt Allen Frances.

I Sverige ligger vi inte långt efter. I Karlsborg kommun får 14% av alla pojkar 10-14 år ADHD-droger, i Håbo kommun 13%. I sammanlagt 22 kommuner i Sverige skrivs det ut narkotika till mer än 10% av pojkar 10-14 år. (6)

Något är fruktansvärt galet.

Långtidsstudie bekräftar slutligen katastrofen Den största långtidsstudien på ADHD-droger – MTA-studien – som pågått i 16 år, skulle från början visa hur bra medicinering var. (7) Den första delstudien var försiktig positiv, de efterföljande alltmer pessimistiska. Den sista delstudien som publicerades nyligen skulle egentligen spika igen kistan för gott för all behandling med mediciner för all framtid – om den blivit känd. Men det har varit märkligt tyst om denna studie. Kanske det beror på att det inte finns några som helst positiva långtidseffekter av medicinering med ADHD-droger – inga alls. Tvärtom så är resultaten negativa, och då tänker vi inte enbart på att barn stannar upp i växten av ”medicinerna” – i genomsnitt runt 4 cm. Och då skall man tänka på att detta även gäller hjärnan.

Medvetna överdoseringar Sedan kan man ju diskutera varför det hålls tyst om att 710 barn och ungdomar (10-19 år) i Sverige har tagit överdoser av ADHD-droger i självmordssyfte eller självskadesyfte de sista sex åren. Dessutom förekom 396 förgiftningsfall av barn 0-4 år. (8) Kan tystnaden i media bero på att det bara skrevs 3 (!) biverkningsrapporter om detta? Man kan alltså inte spåra denna katastrof genom biverkningsregistret – och allt verkar väl. Men det är inte bara i Sverige detta sker. I Danmark har 600 barn och vuxna överdoserat i självmordssyfte eller självskadesyfte på åtta år. (9) Hur är det i övriga världen? Det tystar media ner.

Kritikerna av denna diagnos och den katastrofala överdiagnostiseringen är långt mer intresserade av barnens väl och ve än de som förespråkar diagnosen. Att ge narkotika till barn anses som avskyvärt och betraktas som ett brott i samhället. Men inte när psykiatrikerna ger barnen det – i namn av ”medicin”. Vad är logiken i detta?

(1) https://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/en-av-vaerldens-mest-kaenda-psykologer-adhd-existerar-inte-bara-ett-paahitt-1902981 (2) http://www.spiegel.de/international/world/child-psychologist-jerome-kagan-on-overprescibing-drugs-to-children-a-847500.html (3) http://www.huffingtonpost.com/allen-frances/my-prediction-the-adhd-fad-is-about-to-fade_b_5070505.html (4) http://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html?_r=1&pagewanted=all& (5) http://www.dailymail.co.uk/health/article-2577814/The-eminent-doctor-convinced-ad-hd-doesnt-exist-In-fact-says-Dr-RICHARD-SAUL-symptoms-routine-causes-drugs-harm-good.html (6) Socialstyrelsens läkemedelsregister (7) http://jannel.se/ADHD.MTA2017.pdf (8) http://psykiatri.jannel.se/?p=23 (9) https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/24497913

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page