top of page

Chockerande studie: miljoner tar antidepressiva - men de fungerar inte och har hemska biverkningar

[if lt IE 9]> <![endif]

StartFragment

En ny dansk och internationell stor studie visar att det, i bästa fall, kan finnas små positiva effekter med antidepressiva för ett fåtal, men de överskuggas totalt av allvarliga biverkningar för majoriteten. Forskarna var närmast chockade över resultatet. ”Effekten är så begränsad, att den inte kan mätas. Dock är biverkningarna mycket allvarliga”.

En kvarts miljon danskar, närmare en miljon svenskar, 41 miljoner amerikaner, och säkert lika många i övriga världen använder antidepressiva (OECD). Näst högst bland användarländerna ligger faktiskt Island med 106 personer per 1000 invånare, sammanlagt ca 34 000 av 323 000 invånare.

Men antidepressiva har mycket liten positiv effekt på depression – om ens någon. I stället för de med sig markant ökad risk för allvarliga biverkningar. Det visar resultaten av en ny omfattande studie av både dansk och internationell forskning i ämnet, som publiceras i den internationella tidskriften BMC Psychiatry. Slutsatsen i rapporten var: SSRIs significantly increase the risk of both serious and non-serious adverse events. The potential small beneficial effects seem to be outweighed by harmful effects.

Forskarteamet har under sex år samlat ihop och granskat 131 studier med 27 422 deltagare för att komma fram till den slutsatsen. Överläkare Janus Christian Jakobsen vid Köpenhamns universitetssjukhus har lett forskarteamet som har gjort granskningen. – Vi ser ingen positiv effekt av dessa SSRI piller på depressiva symtom. Den är så begränsad, så den märks helt enkelt inte, säger Janus Christian Jakobsen till danska TV 2.

Det förvånade Janus Christian Jakobsen att medicineringen hade så liten effekt på depressiva symtom. Men mest överraskande för honom var hur stor risk det fanns för allvarlig skada.

Det handlar om sjukhusinläggningar, självmordsförsök, och människor som på annat sätt hamnar i livsfara och dödsfall. – Och där såg vi en högre risk för att få sådana allvarliga skador när man tog den här medicinen, säger Janus Christian Jakobsen.

Men det finns en liten klick människor där det visar sig att medicineringen kan vara fördelaktig. Men den positiva effekten i det stora hela var knappt mätbar. – Det genomsnittliga resultatet är att det inte finns någon gynnsam effekt på depressiva symtom och det ökar risken för allvarliga effekter - och faktiskt ett mycket, mycket stort antal icke-allvarliga biverkningar, säger Janus Christian Jakobsen.

Han nämner illamående, yrsel och nedsatt sexualitet som exempel på det breda spektrum av icke-allvarliga biverkningar av piller. Vilka i sig kan uppfattas som allvarliga av många.

Han varnar dock för att man skall sluta använda sina antidepressiva medel tvärt. Det kan sluta riktigt illa. Mycket av det sanslösa våld vi har sett med mord och masskjutningar såväl som självmord under de senaste decennierna har varit resultatet av att gärningsmännen plötsligt slutat ta sina mediciner – vilket bara bevisar hur farliga medicinerna är. Det är absolut inte den ”underliggande sjukdomen som kommer till ytan” som hävdats i media i all tider. Det är en mycket kraftig abstinens som visar sig.

Hjärnans synapser har anpassat sig till de nya kemikalierna – och utvecklat nya synapser eller stängt av gamla för att reglera mängden transmittorämnen. Hjärnan kompenserar sig själv. När man då plötsligt slutar uppstår ett ”brus” i hjärnan (Lars Mårtensson) som kan vara outhärdligt. Det är kemikalierna som framkallar en ”kemisk obalans” i hjärna – inte depressioner.

SSRI-medlen har varit ett folkexperiment under 20-30 år där i första hand betalda ”experter”, och sedan media, försvarat användningen av dessa ”lyckopiller”, trots den enorma mängd av rapporter om sanslöst våld och andra mycket allvarliga biverkningar som framkommit och presenterats. Och hela tiden har det visat sig att de inte fungerat, maskerat av den uppsjö av vinklade studier som läkemedelsbolagen i allians med psykiatrin publicerat.

KMR har sedan 1988 kallat dem mördarpiller, väl vetande vilken effekt det skapar på individen och samhället. Vi är inte ensamma om detta.

Antidepressiva dödar 532 000 äldre per år internationellt, enligt professor Peter Götzsche, chef för Nordiska Cochrane institutet i Köpenhamn. En mycket respekterad forskare som har publicerats i många medicinska tidskrifter.

Det motsvarar 3-4 fullastade jumbojet som störtar om dagen – år efter år. Men ytterst få myndigheter eller media tycks bry sig.

Vad behövs då för att de skall göra det?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

EndFragment

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-09-nyt-studie-250000-danskere-tager-pillerne-men-de-har-ingen-effekt-og-mange

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page