top of page

Depression är inte en sjukdom – det är ett symptom


10 procent av svenskarna, majoriteten kvinnor, använder antidepressiva i Sverige. Men depression är inte en sjukdom, hävdar dr Kelly Brogan, som själv är praktiserande psykiater. Det är ett symptom. Och det är en myt att depression orsakas av serotoninbrist.

New York Times bestseller A Mind of Your Own, av dr Kelly Brogan har nominerats som en av de bästa hälsoböckerna år 2016.

Under de senaste åren har vi sett en chockerande ökad användning av antidepressiva över hela världen, med en av fyra kvinnor som börjar dagen med mediciner. Dessa mediciner har blivit ett universalmedel för allt ifrån sorg, irritabilitet, panikattacker, sömnlöshet, PMS, och stress. Men sanningen är, vad kvinnor verkligen behöver kan inte hittas på apotek.

Enligt dr Kelly Brogan så lovar antidepressiva medel inte bara för mycket, utan deras användning kan inaktivera kroppens självläkande potential. Vi behöver ett nytt paradigm: Det bästa sättet att läka sinnet är att först försöka hela kroppen.

I denna banbrytande, vetenskapligt baserade och holistiska syn, så krossar Dr. Kelly Brogan mytologin som konventionell medicin har byggt kring runt orsakerna och behandlingen av depression; den att depression orsakas av en kemisk obalans i hjärnan – av en ”serotoninbrist”. – Inget kan var mer fel, menar Kelly Brogan. Det finns inga som helst bevis för detta.

Baserat på hennes sakkunniga tolkning av publicerade medicinska rön, i kombination med många års erfarenhet från hennes kliniska praktik, så belyser Kelly Brogan den verkliga orsaken till depression: det är inte en kemisk obalans, utan en livsstilskris som kräver en återställning. Det är en signal om att de interaktiva systemen i kroppen är ur balans - från blodsocker, till tarmhälsa, sköldkörtelsfunktion – och inflammation är själva roten.

Boken A Mind of Your Own erbjuder en stegvis 30-dagars handlingsplan – inklusive kraftfulla dietråd, riktat näringsstöd, avgiftning, sömn och stresslindrande tekniker som kvinnor kan använda för att läka sina kroppar, lindra inflammation, och känna som sig själva igen utan ett enda recept.

I boken skriver dr Brogan:

Depression är bara ett symptom, ett tecken på att något är ur balans eller sjukt i kroppen som behöver åtgärdas.

Kvinnor upplever depression mer än dubbelt så ofta än män, oavsett ras eller etnisk bakgrund. En av fyra kvinnor i fyrtio- och femtioårsåldern använder psykofarmaka.

Trots vad du har letts till att tro, så har antidepressiva i långtidsstudier upprepade gånger visat sig förvärra loppet av psykisk sjukdom – för att inte tala om risken för leverskada, onormal blödning, viktökning, sexuell dysfunktion, och reducerad kognitiv funktion, som de medför.

Den smutsigaste lilla hemligheten av alla är det faktum att antidepressiva läkemedel är bland de svåraste drogerna att sluta med, mer så än alkohol och opiater. Även om man kan kalla det ”att gå igenom en avtändning,” så har vi läkare blivit instruerade av Big Pharma att kalla det ”avbotts-syndrom”, som kännetecknas av våldsamt försvagande fysiska och psykiska reaktioner.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page