top of page

1,6 miljoner svenskar tar psykdroger


Psykiatrins diagnoser har gjort att långt över 20 procent av den vuxna befolkningen tar psykofarmaka; sömnmedel, antidepressiva, lugnande och ADHD-amfetamin.

Men till vilken nytta?

Enligt siffror från Socialstyrelsen var det drygt 1,6 miljoner personer i Sverige som hämtade ut en psykiatrisk drog år 2015. (1)

  • 10 procent tar antidepressiva

  • 6 procent tar lugnande, sömnmedel och ångestdämpande

  • 1 procent tar amfetamin, antipsykotika

Sammanlagt blir det 1 653 859 personer, cirka 17 procent av den totala befolkningen. Alla dessa droger påverkar omdömet ganska kraftigt.

Dock är det inte förbjudet att framföra fordon i trafiken. Var femte bilist kan alltså vara påverkad av starka psykiatriska droger.

En undersökning i Taiwan som pågick under nio år, visade att bensodiazepiner, sömnmedel, lugnande, ökade risken för en bilolycka med 88 procent – bara efter att ha tagit ett enda piller en enda gång, och det höll i sig vecka efter vecka, månad efter månad.

Vad säger Trafiksäkerhetsverket om det? Ingenting!

Men inte nog med det, japanska läkare rapporterade år 2014 under en läkarkongress i Aten samma år, att sömnmedel som gavs till hjärtpatienter, faktiskt kunde döda dem. De följde patienter med hjärtproblem i 180 dagar efter att ha blivit utskrivna från sjukhuset. De som fick sömnpiller hade åtta gånger större risk att hamna på sjukhus igen – eller avlida. Mer än en tredjedel i denna studie fick återvända till sjukhuset – eller avled.

  • En brittisk studie från 2013 fann att personer som tog sömnpiller hade 54 procent större risk att dra på sig lunginflammation.

  • Forskare i USA fann att de som tog sömnpiller mer än 180 dagar fördubblade risken att drabbas av Alzheimers.

  • En studie från 2016 fann att sömnmedel ökade risken för höftfraktur med 40-60 procent.

  • En studie visade att överviktiga personer som tog sömnpiller fördubblade risken för en för tidig död. Även om de tog mindre än 18 piller per år.

  • En brittisk studie från 2014 på 70 000 personer avslöjade att regelbunden användning av sömnpiller mer än tredubblade risken för en för tidig död.

Och vad säger Socialstyrelsen om detta då? Ingenting!

Sover man bättre med sömnpiller då? Nej, flera undersökningar visar att dess effekt snabbt faller av. En metastudie på 13 studier av sömnpiller visade att de hade marginellt bättre effekt än placebo. Med andra ord finns det ingen vetenskaplig grund för att skriva ut dem.

Men vad säger Läkemedelsverket om det? Ingenting!

Och blir vi friskare av alla dessa droger? Nej, tvärtom, sjukskrivningarna har ökat katastrofartat i samma takt som dessa droger skrivs ut. Idag toppar psykiska besvär listan av sjukskrivningar.

Något är sjukt inom psykiatrin!

Vem säger någonting om detta då? KMR gör det! Besök: www.kmr.nu

Chang, C.M., et al, “Psychotropic drugs and risk of motor vehicle accidents: a population- based case-control study,” British Journal of Clinical Pharmacology. Apr 2013; 75(4): 1125-1133.

“Sleeping pills increase cardiovascular events in heart failure patients, study finds,” European Society of Cardiology (ESC). May 17, 2014.

Obiora, E., et al, “The impact of benzodiazepines on occurrence of pneumonia and mortality from pneumonia: a nested case-control and survival analysis in a population-based cohort,” Thorax. 2013; 68: 163-170.

Yaffe, K., et al, “Benzodiazepines and risk of Alzheimer’s disease,” BMJ. 2014; 349: g5312.

Saarelainen, L., et al, “Risk of Hip Fracture in Benzodiazepine Users With and Without Alzheimer Disease,” JAMDA. 2016; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.09.019

“Obesity Raises Death Risk Tied to Sleeping Pills,” Scripps Health. Mar 16, 2012.

Weich, S., et al, “Effect of anxiolytic and hypnotic drug prescriptions on mortality hazards: retrospective cohort study,” BMJ. 2014; 348: g1996.

Kripke, D.F., et al, “Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study,” BMJ Open. 2012; 2: e000850.

Huedo-Medina, T.B., et al, ““Effectiveness of non-benzodiazepine hypnotics in treatment of adult insomnia: meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration,” BMJ. 2012; 345: e8343.

Schroeck, J.L., et al, “Review of Safety and Efficacy of Sleep Medicines in Older Adults,” Clin Ther. Nov 2016; 38(11): 2340-2372.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page