top of page

Inflammationer bakom psykiska besvär


Det framkommer mer och mer data som visar att majoriteten av alla psykiska besvär har en somatisk orsak. Men i och för sig är detta ingen nyhet, upp till 80% av alla psykiska besvär kan ha en somatisk orsak. Vi skall i kommande nyhetsmeddelande ta upp orsaker som kan botas i den somatiska vården, utan att koppla in psykiatrin. Vi börjar med inflammationer och kosten.

En anti-inflammatorisk kost kan sänka risken för depression, visar en 12-årig studie med 6438 medelålders kvinnor som publicerades i British Journal of Nutrition. (1)

Forskarna från University of South Carolina i USA och University of Queensland i Australien fann att kvinnor med den mest anti-inflammatoriska dieten hade 26% lägre risk för att utveckla depression jämfört med kvinnor med den mest pro-inflammatoriska dieten.

Studien använde data från en stor studie, Australian Longitudinal Study, om kvinnors hälsa (ALSWH), som tidigare hade använts för att visa att en ökad konsumtion av frukt reducerade förekomsten av depressiva symtom.

Den här gången användes data för att zooma in på länken mellan en inflammatorisk diet och depression. Det hade varit ett eftersatt forskningsområde för att hantera depression, till stor del på grund av utmaningar med att mäta den inflammatoriska potentialen hos en individs diet.

Denna studie – likt en studie från 2015 från Spanien och en studie från 2016 från Storbritannien – utnyttjade Dietary Inflammatory Index (DII) för att övervinna dessa problem.

"Det har förekommit flera rapporter om kost och depression och inflammation och depression, men nästan ingenting om den inflammatoriska potentialen hos dieten," sade en av forskarna bakom studien, dr Nitin Shivappa vid University of South Carolina.

Han och andra forskare arbetar med ett företag som utvecklar kliniska applikationer baserade på DII. Företaget är i slutskedet för att utveckla ett webbaserat kostrådgivningssystem riktat åt att minska den inflammatoriska potentialen i människors kost.

"Vi planerar att nå ut till människor med depression som verkligen kan dra nytta av vårt arbete", säger Shivappa.

Han sade vidare att studier om kopplingen mellan kost, inflammation och depression var vad som nu behövdes för att belysa orsakssamband med diet i utvecklingen av depression och andra psykiska störningar.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page