top of page

Vad kommer det sig att inga blir bra av antidepressiva medel?


Om nu snart en miljon svenskar och 20 miljoner amerikaner och ett lika stort antal människor över hela planeten använder antidepressiva; om psykiatriska droger överhuvudtaget skulle ha en positiv effekt på depression, ångest och andra psykiska hälsotillstånd, skulle vi då inte få se färre och färre fall av dem, och att allt färre människor tar dessa läkemedel då de återhämtat sig?

Istället har vi sett en explosion av antalet personer som tar antidepressiva för depression och ångest. Men det räcker inte, fler är att vänta. Psykiatrin har fått hybris och påstår från högsta ort (WHO) att hälften av jordens befolkning lider av depression.

När man gör en djupdykning i studier som inte finansierats av läkemedelsbolagen upptäcker man en helt annan historia om psykisk hälsa och förfalskade forskningsresultat än vad som presenterats.

Antidepressiva fungerar inte alls det sätt som vi tror att de gör.

  • En översyn av opublicerade studier fann att antidepressiva medel överträffade placebo i endast 20 av 46 studier (mindre än hälften!). Om detta hade gjorts känt skulle det inte finnas något vetenskapligt berättigande i att skriva ut antidepressiva. Det hade med andra ord varit ovetenskapligt – och är det!

  • Den största, icke-industri-finansierad studien (den kostade 35 miljoner dollar – och betalades med skattepengar), följde 4000 patienter som behandlats med Celexa, Wellbutrin, Effexor, Zoloft, eller Buspar. Man fann att endast 3 % av patienterna blev bättre efter 12 månader.

Antidepressiva medel medför risker som ofta är dolda från allmänheten.

  • Antidepressiva medel har upprepade gånger i långtidsstudier visat att de förvärrar loppet av psykisk sjukdom - förutom risker för impulsivitet, självmord, agitation, leverskador, blödningar, viktökning, sexuell dysfunktion och nedsatt kognitiv funktion.

  • Studier har visat att de är bland de svåraste droger att sluta med, svårare än alkohol och opiater.

Depression är ett symptom, inte en serotoninbrist.

  • I sex decennier (60 år) har inte en enda studie bevisat att depression orsakas av en kemisk obalans i hjärnan. Det har aldrig funnits en studie på människor som bestyrker låga serotoninnivåer som orsak till depression. Scanning, blod- och urintester, obduktioner efter självmord och även djurförsök har aldrig validerat sambandet mellan signalsubstansnivåer och depression.

  • Depression är inte en genetisk sjukdom. År 2003, publicerades en studie i Science som hävdade att de med genetisk variation i sina serotonintransmittorer hade tre gånger större risk att bli deprimerade. Den fick stor genomslagskraft. Men sex år senare utplånades denna idé av en metaanalys av 14 000 patienter som publiceras i Journal of American Medical Association som förnekade en sådan koppling.

  • Depression är ofta ett inflammatoriskt tillstånd i grunden, och den medicinska litteraturen har undersökt rollen av inflammation i psykisk sjukdom i mer än tjugo år (tyvärr tar det i genomsnitt 17 år för data som avslöjar ineffektivitet och/eller tecken på skada, att sippra ner i läkarens dagliga rutin, ett problem med tidsfördröjning som gör medicinens standardvård "evidensbaserad" enbart i teorin och inte praktiken).

Ref. http://kellybroganmd.com/vitalmind/a/?utm_source=KellyBroganMDNewsletter&utm_campaign=5ddf96febc-VMRPromo#5&utm_medium=email&utm_term=0_d0f977a8c5-5ddf96febc-122196217

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page