top of page

ADHD-droger i 10 procent av ungas självmord


ADHD-droger (Ritalin/Concerta) fanns med i hela 10 procent av de självmord som begicks av unga (15-24) Sverige 2015. En nivå aldrig tidigare skådad. Under de sista två åren har också 244 barn och unga (10-19) tagit överdoser av ADHD-droger i självmordssyfte/självskadligt syfte.

Läkemedelsbolaget Novartis skrev redan i sina ansökningshandlingar till Läkemedelsverket (2004) om att få Ritalin godkänt i Sverige: ”Självmord: det är känt att behandling med Ritalin och behandlingens plötsliga upphörande kan orsaka depression hos en del patienter.” I den europeiska utredningen av ADHD-drogen Concerta kom man (2010) fram till att preparatet ORSAKAR aggressioner och depressiva tillstånd.

Vi har tidigare berättat om ett stort antal vansinnesdåd – och flera våldtäkter – begångna av personer som behandlades med amfetaminpreparat som Ritalin och Concerta. [1] Vi har också berättat om fallet där en toppsykiatriker skrev ut hästdoser Ritalin i det värsta våldtäktsfallet någonsin. [2] Nyligen kom den alarmerande rapporten att Ritalin/Concerta var del i 80 % av de sexövergrepp som begåtts av unga i Norge. [3]

Men det är inte bara våldsbeteendet mot andra, vid behandling med amfetaminpreparat, som är skrämmande – det är också det våldsbeteende som riktas inåt, mot personen själv, i form av självskadebeteende och självmordshandlingar.

Nya uppgifter (från Rättsmedicin) om de självmord som begåtts av unga (15-24) visar att 25 unga begått självmord med Ritalin/Concerta i kroppen under de sista fem åren, där det högsta antalet – 10 stycken (10/107) – uppnåddes förra året, 2015. Som jämförelse kan sägas att ingaunga begick självmord med Ritalin/Concerta i kroppen under de fem åren 2001-2005 och enbart 5 de efterföljande fem åren (2006-2010).

Vi har tidigare berättat om alla de barn som under 2014 tog överdoser av ADHD-droger i självskadesyfte eller i självmordssyfte, där ansvariga inte gjort något för att hantera situationen.

Vi skrev: ”Det är ett tungt ansvar som vilar på de ansvariga när vi summerar vad som hänt 2015. Och vad säger de mediarepresentanter som också känt till förgiftningen av barnen men tigit, när antalet blir lika högt eller högre för 2015? Borde inte de ansvariga ha ställts till svars?” [4]

Och tyvärr fick vi rätt: Det blev 121 nya barn som tog överdoser av ADHD-preparat under 2015; alltså 244 sammanlagt under de två sista åren.

De politiker och journalister som tror att dessa fall blir anmälda till Läkemedelsverket i biverkningsrapporter, utreds grundligt, ställs samman i utförliga rapporter och ageras på – har fullständigt fel.

Tipset från KMR: Ring till Läkemedelsverket och be om utredningen av de ovan beskrivna fallen om självskadebeteende, självmordsförsök och självmord kopplade till förskrivningen av ADHD-droger.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page