top of page

Hur ADHD blev en multimiljardindustri


ADHD har blivit en riktigt lönsam industri. Omsättningen är närmare 110 miljarder kronor per år.

Hur intressant är det inte då att utöka diagnoskriterierna och få fler barn på amfetamin?

Videotext: Hur mycket är 13 miljarder dollar (110 miljarder kronor)? Det är tillräckligt för att placera dig i topp bland de 100 rikaste människorna i världen, eller slå 70 länders bruttonationalprodukt (BNP).

Det är också den årliga intäkten läkemedelsföretagen tjänar på ADHD-droger. ADHD-diagnoser har varit på uppgång under det senaste decenniet, näst astma den vanligaste barndomsdiagnosen. För många av de 11 procent av barnen med en ADHD-diagnos, så har lösningen blivit att kasta piller på problemet.

Men är det effektivt? En studie som följde eleverna för mer än tre år hittade inte någon ökning av prestanda eller bättre betyg.

Amfetaminet Adderall är kemiskt likt methamfetamin och orsakar en liknande reaktion i hjärnan. De långsiktiga effekterna av amfetaminbruk på hjärnan är inte helt kända och vissa forskare tror att långvarig användning kan leda till permanenta skador. Många av amfetamin-studierna som fastställde amfetamin som säkert, testades på råttor under kort tid med höga doser, vilket är annorlunda än gradvist ökande, långvarig användning hos människor.

Men vilka är de organisationer som skyddar Jack och Jill som hyperaktiva? Under åren har symptomen för diagnos utökats, vilket får en del att tro att ekonomi är en motiverande faktor. Den amerikanska psykiatriföreningen (APA) får mellan 20-30 procent av deras årliga anslag från läkemedelsföretagen.

En av de ledande förespråkande grupperna för ADHD, föreningen CHADD, får runt 1 miljon dollar per år från läkemedelsföretag och läkemedelsinstitutioner. Och hur är det med det amerikanska läkemedelsverket FDA? Tja, en halv miljard dollar per år av budgeten kommer från de avgifter som läkemedelsföretagen betalar dem för att granska sina nya läkemedel.

En annan grupp som tjänar på fler diagnoser och fler recept är de som tar amfetamin på fritiden. Mellan 2006 och 2011 har antalet människor som missbrukat ADHD-droger skjutit i höjden från 4,7 miljonertill 8,2 miljoner.

Adderall är den näst mest använda drogen bland gymnasielever. Och en opinionsundersökning visade att mellan 16-29 procent av barn med recept har blivit ombedda att ge, sälja eller byta sin medicin.

Från Big Pharma till svarta marknaden, så är ADHD en lönsam diagnos.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page