top of page

Kopplingen mellan antidepressiva och självmord nu uppenbar. Myndigheterna tiger


Enligt en ny rapport så ökar självmord kraftigt bland kvinnor i USA. [1] Inget annat land använder heller mer antidepressiva medel. Mer än 41 miljoner amerikaner tar antidepressiva medel, väl dokumenterade att orsaka självmord. [2] Det finns även liknande kopplingar i Sverige. Sambandet mellan ökad psykiatrisk medicinering och de ökade självmorden kan inte längre ignoreras av myndigheterna.

Självmordsfrekvensen mellan 1999 och 2014 ökade med 24 % – från 10,5 till 13,0 per 100 000 av befolkningen i USA. Det har nått den högsta nivån på flera årtionden.

Trots de betydande ökningarna, ges ingen insikt i den möjliga orsaken till ökningen av självmord, och även om uppgifterna är tillgängliga för allmänheten, så vägrar '

myndigheterna helt enkelt att erkänna att den ökade användningen av psykofarmaka sammanfaller med ökningen av självmord.

Trots att amerikanska läkemedelsverket, FDA, krävt "Black box"-varning (den allvarligaste varningen) om ökad risk för självmord (upp till 24 år) för alla antidepressiva medel på marknaden.

Dessutom finns uppgifter från MedWatch (FDA:s biverkningsregister), som visar att mellan 2004 och 2012 så inkom över 32 000 rapporter om att psykiatriska droger orsakar självmord och självmordstankar. [3] Men kopplingen slutar inte där.

Enligt en rapport som publicerades i Journal of American Medical Association (JAMA), så hade procentandelen amerikaner på antidepressiva medel, nästan fördubblats, mellan 1999 och 2012, från 6,8 % till 13 %. [4] Antalet amerikaner som tar psykofarmaka har ökat med 23 % mellan åren 2001 och 2010. Kvinnor i åldern 45 år och äldre visade den högsta användningen av dessa mediciner. [5]

Värt att notera, är att inte bara antidepressiva orsakar självmordsbeteende, både ADHD-droger och ångestdämpande läkemedel har officiella varningar om självmordstankar.

Totala antalet personer som använder psykofarmaka i USA (6):

2002: 63 589 802 2013: 78 694 222

Ovanstående data visar tydligt den ökade användningen av åtminstone en psykiatrisk medicin, med betydande ökningar av utskrivningar bland åldersgrupperna med ökade självmord.

Man får ju dock inse, att trots den ökande psykiatriska ”behandlingen” med antidepressiva medel så blir allt fler sjuka och deprimerade. Sjuktalen tycks stiga i takt med de ökande diagnoserna och förskrivningen av psykiatriska droger. Ingen blir bra.

Kanske mer avslöjande dock, är de uppgifter om antalet recept för psykofarmaka överlag, som mellan åren 1999 och 2013 ökade med 117 %

1999: 197 247 557 2013: 427 837 506

Under samma tid så ökade dödstalet från överdoser av receptbelagda psykiatriska droger med fantastiska 240 procent. [7]

Det finns också data som är baserade på kliniska läkemedelsprövningar som stöder sambandet mellan psykiatriska droger och våld/självmord. Till exempel, i februari i år, så var slutsatsen från den största statistiska analysen någonsin av 70 kliniska prövningar på antidepressiva, som utförts av danska forskare, att antidepressiva fördubblar risken för självmord hos barn och tonåringar. [8]

Långt över åtta miljoner amerikanska barn 0-17 får psykofarmaka av något slag.

Sverige

En undersökning (9) visar att:

  • år 2007 begicks 1126 säkra självmord i Sverige, (325 kvinnor, 801 män),

  • av dessa personer hade 724 (64 %) fått någon form av psykofarmaka inom ett år före självmordet,

  • av de 325 kvinnorna hade 250 (77 %) fått psykofarmaka; för de 801 männen var siffran 474 (59 %),

  • av de 325 kvinnorna hade 196 (60 %) fått antidepressiva medel.

Myndigheterna kan inte längre ignorera detta samband om de skall mena allvar med sin nollvision angående självmord.

(1) http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/suicide/rates_1999_2014.htm (Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) (2) http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/InformationbyDrugClass/UCM096273 (3) http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDrugEffects/ucm083765.htm (4) http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2467552 (5) http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19032en/s19032en.pdf (6) https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/people-taking-psychiatric-drugs/. IMS, Vector One: National (VONA) and Total Patient Tracker (TPT) Database, Year 2013, Extracted April 2014. (7) http://www.rehabs.com/pro-talk-articles/psychiatric-medications-kill-more-americans-than-heroin (8) The British Medical Journal, 2016, http://www.bmj.com/content/352/bmj.i65 (9)http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/korrigering-av-vaerldsunik-undersoekning-psykofarmaka-bakom-majoriteten-av-alla-sjaelvmord-321478

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page