top of page

Kongressen undersöker koppling mellan psykiatriska droger och självmord bland militärer

StartFragment

Kopplingen mellan psykiatriska droger och självmord bland militärer i USA är en fråga som CCHR (KMR i USA) har exponerat i flera år. Ett tag dog det fler från självmord än i krig. Det har aldrig hänt förut – men det har heller aldrig distribuerats så mycket självmordsframkallande psykiatriska droger bland militären.

Nu har äntligen federal lagstiftning införts som specifikt skall behandla sambandet mellan psykiatriska droger och den roll de spelar i det ökade antalet självmord bland militärer och veteraner. (1)

Floridas kongressledamot, David Jolly, som är fast besluten att förstå orsakerna bakom det svindlande antal veteraner som tar sitt eget liv, (2) har inlämnat en lagstiftning som kräver en översyn av självmord bland veteraner under de senaste fem åren. Den skall studera de psykiatriska droger som skrivits ut till veteraner vid tidpunkten för deras död.

Kongressman Jolly tror att "det är viktigt att vi förstår om det finns någon effekt av vissa psykiatriska droger som föreskrivs för PTSD (Posttraumatisk stress), depression eller traumatiska hjärnskador, som ett beslut av en veteran för att ta sitt eget liv."

CCHR/KMR kunde inte hålla med mer och uppmanar alla kongressmedlemmar att stödja denna viktiga, kanske livräddande lagstiftning.

Bakgrunden 22 veteraner begår självmord varje dag och en av sex i amerikanska militären är på åtminstone en psykiatrisk drog. The US Department of Veterans Affairs (VA) mentalhälsobudget har ökat från mindre än tre miljarder dollar år 2007 till nästan 7 miljarder dollar år 2014. Det är 57 miljarder kronor.

Department of Defense och Veterans Administration har ökat sina förskrivningar av psykofarmaka med nästan 700 procent, det är mer än 30 gånger mer än hos den civila befolkningen. VA fann att 80 procent av veteraner med diagnosen PTSD fick psykofarmaka och av dessa behandlades 89 procent med antidepressiva läkemedel.

FDA: s MedWatch rapporteringssystem över biverkningar visar att mellan 2004 och 2012 så fick den federala byrån mer än 14 000 rapporter om att psykofarmaka orsakar våldsamma biverkningar. De allra flesta av dessa psykiatriska droger har aldrig studerats i kombination, och de flesta av dessa "drogcocktails" har aldrig godkänts av nationella läkemedelsverk. I själva verket finns det 22 internationella reglerande varningar gällande psykiatriska droger, med hänvisning till effekterna av mani, fientlighet, våld, onormalt beteende, suicidalitet och även tankar på mord.

Enligt kongressledamoten David Jolly:

"Var 65:e minut så tar en veteran sitt eget liv. Detta är oacceptabelt. Ett sätt att lösa problemet är att utreda om kopplingar existerar mellan självmord och de medicinska behandlingar som våra veteraner får."

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

EndFragment

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page