• KMR

PSYKIATRIN HAR SKAPAT EN MISSBRUKSINDUSTRI


metadon, psykiatri,

Fler vårdas och fler dör av drogmissbruk än någonsin. Med slogan ”missbruk är en sjukdom” tog psykiatrin över missbruksvården. Ansvarsfriheten köptes av så gott som alla. Missbruk skulle medicineras bort. Meningen var dock inte att man skulle bota någon; meningen var att hålla liv i ett livslångt ”ersättningsmissbruk” – att skapa mjölkkossor åt Psycho Pharma. Men det går att hantera – om man vill!

Det började i slutet av 1990-talet. Psykiatrin hade fått hybris och fått för sig att de var en vetenskap. Nu skulle det skapas ”evidensbaserad” medicinsk vård och SLUT på flummet bland rehabiliteringshemmen – som kördes ner totalt.

Trots att de faktiskt hade långt bättre resultat än vad psykiatrin någonsin kunnat visa upp. Men det är klart, hävdar man att någon är drogfri med statliga, ännu starkare opiater i kroppen än heroin, så kan man bevisa vad som helst.

Hemmen fick inga bidrag från staten längre och ett tusental platser lades ner. (1) Och då kan man ju naturligtvis påstå att missbruksvården inte fungerar.

Den psykiatriska neurokemisten Markus Heilig fick fritt spelutrymme. Heilig var den som först förespråkade att missbruk är en sjukdom för att ”avlägsna stigmat hos missbruk och att motverka idén att missbruk är en karaktärsdefekt”, (2). Det var liksom okej att vara missbrukare – det är inte deras fel. Och nu skulle den evidensbaserade psykiatriska modellen ta över.

”Ner med behandlingshemmen!” En ny missbruksindustri startade.

Heilig har bland annat sagt:

Om heroinisten behandlas med mediciner som metadon och Subutex återgår dödligheten till normala siffror. Heroinberoende är medicinskt klassat som en sjukdom. Det är också så man ska se på missbrukarna.

– Beroende är en sjukdom och den är kronisk. Återfallen är en del av beroendet som behandlas. Inte slutar man att skriva ut insulin till diabetespatienter som har stoppat i sig en massa kakor?

– All forskning visar att det bara är medicinsk behandling som fungerar på heroinmissbruk – all annan behandling är verkningslös. (SvD 2006-02-04)

Vi skall se hur dessa uttalanden stämmer med verkligheten. Jämförelsen med kakor är ju intressant! Missbruk blev alltså till en sjukdom – som naturligtvis skulle botas med mediciner. Inget kunde vara mer fel, men mer om det sedan. Metadon hade använts sedan 1970-talet utan några uppseendeväckande resultat. Subutex som introducerades 1999, främst genom Heilig, skulle nu bli den heliga ”medicinen”. När missbrukare trotsade alla fagra löften och ändå missbrukade och dog med Metadon och Subutex i kroppen, övergick man ett tag till Subuxone, tidsfördröjd Subotex. Det hjälpte inte. Bägge drogerna kom från samma internationella läkemedelsbolag, etablerade i ett flertal stora länder, såsom USA, Tyskland, England och Frankrike, som nu behövde hjälp för att komma in i Sverige.

Som tack för sin insats blev Markus Heilig senare klinisk chef för National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) i USA. (2) År 2013 köptes han tillbaka till Sverige för 130 miljoner av Vetenskapsrådet som professor vid Linköpings universitet i beroendeforskning. (3)

Resten är historia – en sorglig sådan.

Rekordartat antal dödsfall

Missbruket av Metadon och Subutex är idag gigantiskt, både i Sverige och internationellt. Och dödsfallen överstiger med råge dödsfallen från heroin. Hade man bara tittat på Skottland, Danmark, USA, Frankrike. Finland och Tyskland så hade man kanske dragit öronen åt sig. I Skottland hade man i princip inget missbruk alls innan metadonbehandlingen sattes in – preventivt. Därefter tog det fart. Redan på 90-talet dog det fler av metadon än heroin i Danmark.

Från och med 2006 då regeringen i Sverige gav klartecken för sjukvårdens substitutionsprogram över hela landet ökade deltagandet från 1200 deltagare till närmare 5000 idag.

Men samtidigt ökade antal döda med ersättningsdroger i kroppen drastiskt.

År 2006 var dödsfallen 37 mot 201 döda förra året. Det är 78 procent ökning från 2006 då dödstalen började peka uppåt igen efter en stabil nedgång.

Förra året avled totalt 589 personer med narkotika i kroppen, vilket också är rekord. (4)

Ökningen började år 2006, alltså exakt samtidigt med att substitutionsprogrammet spreds till alla delar av landet.

Det skedde alltså en konstant minskning av dödsfallen i fem år innan från år 2000, men tog fart igen 2006. Och det var en ordentlig ökning, från 300 till nästan 500 på två år. Sådan kraftig ökning har vi aldrig haft tidigare.

Att hävda att Subutex och Metadon förhindrar dödsfall hos opiatmissbrukare är närmast ett hån mot de döda och deras anhöriga, när det faktiskt är tvärtom, då fler dör med Subutex och Metadon i kroppen än av heroin. Så vi är inne i ännu ett rundlopp, där den ena kemikalien avlöser den andra – och är värre än den förra. Och allt ser hopplöst ut.

Rekordartat antal missbrukare

Men vad som också är rekordartat är det antal svenskar som idag vårdas för missbruk jämfört med 2004.

Idag står 13 000 svenskar under slutenvård för narkotikamissbruk, jämför med 8500 under 2004.

Och samtidigt har antalet missbrukare som vårdats för första gången ökat med 70 procent under samma tidsperiod. Från 4700 till 6800 personer. (5)

Man kan inte säga att psykiatrin har misslyckats med sina insatser – man måste istället säga att de bidragit till, om inte direkt orsakat, det ökande missbruket och de ökande dödsfallen. Psykiatrin har odlat fram ett kemiskt klimat där det är okej att hantera sina psykiska problem med kemikalier – och att inte sluta med droger. För man är ju sjuk.