top of page

Ökad trend av självmord bland unga kvinnor som använder antidepressiva


En ny svensk studie från KI som fick stor uppmärksamhet i media gör gällande att självmorden minskar med antidepressiva SSRI-medel. Det var åtminstone så det framställdes i media. Forskarna själva var inte lika säkra, men det brydde sig inte media om.


Medias slutsats i rubrik och text stämmer absolut inte vad gäller självmord bland unga kvinnor, den stora gruppen som använder antidepressiva. Bland kvinnor mellan 18 och 24 år använde 10 procent antidepressiva medel. Vi har under närmare 20 år sett en konstant ökning av självmord bland unga kvinnor. Samtidigt, och parallellt med självmorden, har förskrivningen av antidepressiva ökat.


En ny undersökning visar för första gången statistiken över förskrivningen till unga kvinnor, kopplat till självmordsstatistiken, kopplat till toxikologiska undersökningar där man 2019 (sista året för data) uppmätte den högsta andelen antidepressiva någonsin i blodet hos de unga kvinnorna.

(Se separata statistiker i slutet av artikeln; se även bakgrund och källhänvisningar i skribenten Janne Larssons brev till NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention).

http://jannel.se/NASP.AntidepressivaSuicidUngaJuli2020.pdf )


Över en miljon människor i Sverige, de flesta kvinnor, använder idag antidepressiva. Depression, till och med nedstämdhet, behandlas omedelbart med antidepressiva trots internationella rekommendationer att inte använda medicinering., bland annat från FN:s särskilda rapportör om rätten till hälsa, i en rapport om mental hälsa inom EU:


”För att förhindra självmord bör stater anta strategier med en rättighetsbaserad strategi som undviker överdriven medicinering och tar upp samhälleliga avgörande faktorer, främjar autonomi och motståndskraft genom social anslutning, tolerans, rättvisa och hälsosamma relationer." (1)


Så här skrev vi i ett tidigare nyhetsbrev med samma ämne:

När statistiken nu visar att unga kvinnor med kroppen full av antidepressiva fortfarande begår självmord har det plötsligt blivit väldigt ointressant att föra ut detta i media. Men när nu en (återigen) ny studie som inte tagit hänsyn till alla faktorer gör gällande att självmorden minskar då brakar media på med förhastade slutsatser. Trots att forskarna själva är försiktiga med sina uttalanden.

Men eftersom det här är en observationsstudie kan man inte vara säker på att SSRI-läkemedel är orsaken”, säger Tyra Lagerberg, doktorand i epidemiologi vid Karolinska institutet som genomfört studien, till DN.


Det finns en mängd studier som visar på ökad självmordsrisk och självmord och andra allvarliga biverkningar.


Den största granskningen någonsin med en analys av de 70(!) vanligaste antidepressiva medlen som involverade 18 000 människor, fann att läkemedelsbolagen inte rapporterat biverkningar och även dödsfall som kopplats till deras antidepressiva. Dessutom fann de en fördubblad risk för självmord och aggressivt beteende. (2)


En studie som publicerades i National Center for Health Research visade att barn och ungdomar som använde antidepressiva medel var dubbelt så benägna att ha självmordstankar eller försöka begå självmord jämfört med patienter som fick sockerpiller.

Amerikanska läkemedelsverket FDA utfärdade redan 2004 en varning att dessa piller kunde öka självmordstankar och självmordsbeteende. (3)


Enligt en rapport som publicerades i Journal of American Medical Association (JAMA), så hade procentandelen amerikaner på antidepressiva medel, nästan fördubblats mellan 1999 och 2012, från 6,8 % till 13 %. Under samma period ökade självmordsfrekvensen med 24 % (4)


Problemet är vidare att det sedan länge är känt att antidepressiva medel i de samlade kliniska studierna på unga visat sig ge en dubbelt så hög risk för självmordsbenägenhet som behandling med sockerpiller. Det är därför preparaten sedan 2004 har den allvarligaste varningstexten – en så kallad Black Box Warning – om just ökad självmordsbenägenhet (5). På grund av de självmord som följde efter intag av GlaxoSmithKlines antidepressiva Paxil fick de sätta ut på bipacksedeln: Frekvensen av självmordsbeteende var högre när patienter behandlades med paroxetin (generiska namnet för Paxil) jämfört med placebo. (6,7 X högre.) FDA ändrade det senare till att alla antidepressiva innebar en sådan risk och skulle ha en Black Box Warning på bipacksedeln. (6)


Se också den i BMJ publicerade Cochranestudien, där slutsatsen var: … in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled.” Antidepressiva orsakar självmordsbenägenhet och aggression hos barn och ungdomar. (7)

En relativt ny mycket stor studie som utförts av forskare vid McMaster University i Kanada har kommit fram till att antidepressiva medel höjer dödsrisken hos deprimerade, men annars friska människor, med 33 procent. Forskarna analyserade data från 17 tidigare studier som involverade 380 000 människor. Studien visade att människor som använde antidepressiva regelbundet hade en mycket större risk för tidig död. Forskarna påpekar att antidepressiva genom sitt funktionssätt skadar vitala organ som hjärta, lungor, lever och njurar (8).

(1) https://www.kmr.nu/single-post/2018/10/12/FN-kr%C3%A4ver-%E2%80%9Drevolution%E2%80%9D-inom-psykiatrin

Läs hela uttalandet på FNs hemsida här:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25117&LangID=E

(2) http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/14/antidepressants-can-raise-the-risk-of-suicide-biggest-ever-revie/

(3) http://center4research.org/child-teen-health/suicide/do-anti-depressants-increase-suicide-attem

(4) http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2467552

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC518888/

(6) https://www.nytimes.com/2017/09/11/well/mind/paxil-antidepressants-suicide.html

(7) http://www.bmj.com/content/352/bmj.i65

(8) https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-09/mu-aaw091417.php

http://www.dailymail.co.uk/health/article-4882420/Antidepressants-raise-risk-early-death-33.html

https://nypost.com/2017/09/14/study-finds-antidepressants-increase-risk-of-death/amp/

https://www.nytimes.com/2017/09/11/well/mind/paxil-antidepressants-suicide.html


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page