top of page

Svensk studie: Antidepressiva medel ökar självmordsförsök trefaldigt hos ungdomar.


Självmord är en ledande dödsorsak i världen. Emotionella orsaker är ledande, för vilka antidepressiva är den huvudsakliga behandlingen. Trots det så är det ett långvarigt bekymmer att antidepressiva medel i sig kan framkalla självmord för dessa störningar.


Så skriver forskarna i en så gott som helt ny svensk studie där de fann att antidepressiva ökade risken för självmordsförsök trefaldigt för dem som är yngre än 18 och upp till tvåfaldigt för de i åldern 18-24. De hade heller ingen förebyggande effekt i alla åldrar, inte ens för dem med hög risk för självmord. Det bekräftar tidigare studier men tillför en del ny information.


"Den här studien ger liknande resultat som tidigare observationsforskning - det vill säga konsekventa bevis på en ökad risk för suicidalitet under behandling med SSRI hos barn och ungdomar”, skriver forskarna.


Studien leddes av Tyra Lagerberg vid Karolinska Institutet och publicerades i tidskriften Neuropsychopharmacology. (1)


Uppgifterna kom från ett svenskt register, inkluderande 162 267 personer mellan 2006 och 2019 från Stockholms län, som fått diagnosen depression. Av dessa började 52 917 personer behandling med ett SSRI-antidepressivt läkemedel inom 28 dagar, medan 109 350 inte gjorde det. Resultat av intresse var självmordsförsök som registrerats i registret (alltså försök som är tillräckligt allvarliga för att resultera i ett möte med läkarkåren). Forskarna analyserade data efter tre månaders uppföljning och efter ett år (resultaten var likartade vid båda tidpunkterna).


Analyserna visade klart att SSRI-användning var associerad med ökade självmordsförsök hos personer under 25 år. De analyserade resultaten på två olika sätt, en standard inom forskning.

På ett analyssätt inkluderade man alla personer oavsett om de hoppade av behandling eller ej – (intention-to-treat). Där hade 6-17-åringar 2,9 gånger större risk att försöka begå självmord på SSRI.

Det andra sättet som innebär att alla deltagare följde behandlingen, var det 3,34 gånger mer sannolikt – (per-protokoll).

De som var över 18-24 var 1,59 gånger mer benägna att försöka begå självmord i intention-to-treat-analysen och 2,01 gånger så sannolikt i per-protokoll-analysen.

De som var över 25 år var dock inte mer benägna att försöka begå självmord om de fick antidepressiva, baserat på bägge analyserna. Men det innebär även att antidepressiva medel inte hade en förebyggande effekt – de minskade heller inte sannolikheten för självmord för de över 25. Det var bara ingen ökning.


Sverige ger antidepressiva till många gånger fler ungdomar än hos våra grannländer.


De som hade tidigare försök var mer benägna att försöka igen - oavsett om de tog antidepressiva medel eller inte. Det vill säga antidepressiva medel verkade varken förvärra problemet eller hjälpa alls.


För dem som är yngre än 25 år, utan historia av suicidalt beteende, så löper man upp till tre gånger större risk att försöka begå självmord om man tar ett antidepressivt medel.

För de som är 25 år eller äldre hjälper det alltså inte att ta antidepressivt för att minska risken för självmord.

Likaså för dem med hög risk för självmord minskar inte risken att ta ett antidepressivt läkemedel.


Fynden här överensstämmer med tidigare studier, som upprepade gånger visat att antidepressiva medel ökar självmordsrisken, särskilt för barn och ungdomar, i vissa studier mer än fördubblades risken för självmord och i minst en analys fanns en sexfaldig ökning.


Studier har också funnit att antidepressiva läkemedel försämrar resultaten på lång sikt.

Och en studie fann att de med svårare depression, de som även hade ångest och de som var suicidala var minst benägna att dra nytta av antidepressiva läkemedel.


Det står till och med på burkarna eller i bipacksedlarna att medlen ökar självmordsrisken för barn och ungdomar, med en s.k. Black Box varning, den allvarligaste varningen (se bild överst).


(1) Lagerberg, T., Matthews, A. A., Zhu, N., Fazel, S., Carrero, J. J., & Chang, Z. (2023). Effect of selective serotonin reuptake inhibitor treatment

following diagnosis of depression on suicidal behaviour risk: A target trial emulation. Neuropsychopharmacology. Published online July 28, 2023.

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Commentaires


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page