top of page

Psykisk ohälsa – en oerhört smittsam kampanj


Sökte man på ”psykisk ohälsa” för fem år sedan fick man en miljon sökningar. För två år sedan var det lite över tre miljoner. Idag är det närmare tio miljoner.

För fem år sedan var omkring 2,5 miljoner svenskar som hämtade ut recept på psykofarmaka. 2023 var det närmare tre miljoner* Om nu psykiatrin skulle fungera så borde väl ändå denna enorma medicinering resulterar i förbättrad psykisk hälsa tycker man. Tvärtom så fortsätter ”psykisk ohälsa” att öka. Köerna till psykiatrin blir allt längre. Och det har inte med ”resurser” att göra. Psykiatrin fungerar helt enkelt inte.

 

Vi hör ständiga rop om att den psykiska ohälsan måste hanteras. Vad ingen tycks se är att detta är en kampanj som startats av psykiatrin i allians med läkemedelsbolagen (Psyko Pharma) via anhörigföreningar, influencers och ”ambassadörer” som försöker popularisera psykisk ohälsa och slussa in fler folk till psykiatrin för att sälja ”medicin”.

 

Kampanjen är uppenbarligen smittsam då 1,2 miljoner hämtade ut antidepressiva, 218 000 barn och vuxna hämtade ut någon form av ADHD-drog, närmare 900 000 hämtade ut sömnmedel och lugnande medel, m.m. år 2023.

 

Är det kanske allt detta som orsakar den ökande psykiska ohälsan?

 

Är det ingen som ser sambandet bland myndigheterna – bland politikerna? Finns det inga resultatsinriktade? Psykiatrin är ett svart hål som sväljer mångmiljardbelopp utan att prestera någon nytta för samhället. Tvärtom. Allt fler lider av ”psykisk ohälsa” och inga blir bra eller bättre. Fråga Försäkringskassan. Sjukskrivningar av ”psykiska ohälsa” ligger i topp.


Psykiatri är politik

Inom företagsvärlden skulle en sådan verksamhet gått i konkurs för hundra år sedan. Men psykiatrin stöttas av staten, annars skulle den gått under. Den är en slags renhållningsverksamhet i samhället. Lås in och/eller droga ner dem som inte passar in.  Förslava dem i en kemisk boja. Sovjetisk psykiatri i snygg förpackning. ”Psykiatri är politik”, sade psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända antipsykiater i en av sina 30 böcker – tillika en av KMR:s grundare. Under ett föredrag inför KMR i Los Angeles 1994 sa han följande:

”Psykiatrin är den enskilt sett mest destruktiva kraft som har påverkat samhället under de senaste 50 åren.” 

 

Den kemiska religionen

Gör som man gjorde med kyrkan, skilj psykiatrin från staten, så får man se hur det går. Psykiatrin har blivit en kemisk statsreligion. Oblaten heter Prozac men ingen blir frälst.

 

Psykiatrins diagnosbibel

Psykiatrin har över 340 diagnoser de kan klubba folk med, ingen kommer undan. Unga flickor diagnostiseras nu med ”symtomfri ADHD” för att få upp antalet flickor med ADHD – det är annars just symtomen som avgör ADHD. De finns i en diagnosbibel som kallas DSM, egentligen en faktureringsbok, för utan diagnos inga pengar. Man säljer in psykisk ohälsa för att kunna sälja psykdroger.

 

Anpassningsdrogen Soma

Orwell förutsåg detta i sin bok 1984 där befolkningen fick en drog som hette Soma som skulle få folket att anpassa sig till den nya världsordningen. Prozac är dagens Soma.

 

Identifiering med psykisk ohälsa

I ett så likriktat land som Sverige blir resultatet att allt fler identifierar sig med denna ”psykiska ohälsa” som nu finns överallt, och plötsligt ”upptäcker” att de själva lider av psykisk ohälsa på grund av minsta lilla motgång i livet: inga likes på FB, mobbning på nätet, killen har gjort slut etc.

 

Kändisar och ambassadörer utnyttjas

Kändisar, ”ambassadörer”, för dessa kampanjer utbrister glatt och ovetande i media: ”Jag har också ADHD!”, ”Jag mår också psykiskt dåligt!” eller ”ADHD är min styrka”! Det har nu blivit populärt med psykisk ohälsa – ett slagord! Och det sprider sig. ”Jag är också deprimerad!” Det är en designad kampanj sedan ett årtionde tillbaka, initierad av läkemedelsbolag i allians med psykiatrin och framförd av anhörigföreningar, såsom den av läkemedelsindustrin sponsrade Attention.

 

Smittsam kampanj

Sympatiserar man tillräckligt mycket och länge med någon/några med besvär så blir man till slut likt dem, det är mekanismen bakom sympati, som betyder känna med, alltså med-lidande. På så sätt är ”psykisk ohälsa” smittsam. Även om man motstår eller sätter sig emot ett visst beteende hos någon eller något tillräckligt länge så händer samma sak, av ren utmattning accepterar man det till slut och faller in i det beteendet själv. Barnet som protesterar sin hårda uppfostran blir likadant som sina föräldrar. Psykisk ohälsa som kampanj gör att många först motsätter sig men sedan öppnar upp sig för detta, det blir plötsligt acceptabelt. Det blir mycket lättare att lida av psykisk ohälsa. Det är helt enkelt smittsamt. Siffrorna talar.

 

Naturligtvis finns det människor som mår dåligt mentalt. Men, det är inte onormalt att må dåligt under pandemier och nedstängningar. Det är en fullt normal reaktion. Annat vore onormalt. Det är inte heller onormalt att må dåligt om man är utsatt för förtryck i olika former, mobbning, ekonomiskt dåliga förhållanden, sorg efter förlorad anhörig eller olycklig kärlek. Det är helt normalt att må dåligt av att läsa dagens nyhetsmedia som enbart erbjuder dåliga nyheter i koncentrerad, generaliserad form.

 

Alternativ hjälp finns men de förnekas, förlöjligas eller förtrycks.

 

Men vad det än är så kan det inte medicineras bort, som görs idag.  Psykiatrin kan inte erbjuda annat än personlighetsförändrande, kraftigt beroendeframkallande, skadliga narkotikaklassificerade mediciner (läs droger). När inte det fungerar, vilket det inte gör, då tar man fram elchocksapparaten.

 

I ett kommande nyhetsbrev skall vi berätta om upphovet och upphovsmännen bakom kampanjen ”Psykisk ohälsa”.

 

* Vissa kan ta två eller fler preparat, det går inte att skilja på i Socialstyrelsen databas, men om man räknar med minst 2,5 miljoner så räcker det nog till.


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


 


 

コメント


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page