top of page

Ny studie visar att ADHD-droger gör studenter dummare


Inte nog med att amerikanska läkemedelsverket (FDA) nyligen krävde att alla ADHD-droger måste ha en text som säger att de är beroendeframkallande. En studie visar även att användarna blir mer trögtänkta. ADHD-droger används i stor utsträckning som ”smart drugs” av studenter i tron att de förbättrar inlärningen och kognitiva förmågan. Undersökningen från universiteten i Cambridge och i Melbourne visar dock att ADHD-drogerna i själva verket gör studenterna dummare. Och det gäller naturligtvis alla användare, inte bara studenter. Inte förvånande när man betänker att det är ren narkotika, men desto mer förvånande att detta inte redovisats under alla år de använts. ADHD-medicineringen börjar mer och mer likna kvacksalveri. Frågan är väl vem som är dummast.


Studien som publicerades i Science Advances (1) visar helt klart att förbättrad och snabbare inlärning och bättre kognitiva förmågor med ADHD-droger är en myt. Men så är det med alla droger, de gör så att användarna känner sig oövervinnerliga, intelligenta och skall frälsa hela världen med droger – men klarar knappt av vardagen.


Med anledning av den höga användningen av ADHD-droger bland studenter i USA, och även andra länder, så ville forskarna ta reda på om man verkligen blir smartare av ”smart drugs” och hur mycket i så fall. Hälften av deltagarna fick antingen centralstimulerande ADHD-droger, typ Ritalina, rent amfetamin eller placebo.


Enligt professor Peter Bosarts vid universitet i Cambridge ”så visade våra resultat att dessa droger faktiskt inte gör användarna smartare.”


Trots den förväntade ökningen av motivation och ansträngning genom ökningen av dopamin så avslöjade testerna att användningen ledde till sämre resultat. De ansträngde sig visserligen mer, gjorde fler och snabbare rörelser men detta ledde till mer oberäkneligt och rörigt tänkande. Försökspersonerna tog till exempel 50 procent längre tid att lösa problem efter en dos Ritalina!


Deltagarna visade att de arbetade hårdare men samtidigt utförde en avsevärt lägre kvalitet på arbetet, under längre tid. De blir mer maniska fast tycker inte att de anstränger sig mer när de löst ett problem, dock försämras kvalitén på prestationerna i väsentlig grad.


Fixerad idé

Det är ju en allmänt hållen och fixerad ”sanning” att amfetamin ökar koncentrationsförmågan, men i själva verket så resulterar det endast i en drogfixering. ”Amfetaminpundare” kan sitta och skruva isär apparater, klockor och radioapparater i timmar, en hel natt, men aldrig få ihop dem igen. Dagen efter kommer de knappt ihåg vad de gjort.

Detta är väl svaret på varför studenterna och övriga blir dummare av ADHD-droger.


Och detta ger psykiatrin våra barn. Man får nog fråga sig vilka som är dummast. 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten
Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page