top of page

Ny studie: Samband mellan självmord och utskrivning av antidepressiva


Förespråkare för antidepressiva har i alla år hävdat att mer antidepressiva medel skulle reducera självmordstalen. Analys efter analys har dock visat i de flesta länder att självmordstalen har ökat med ökad användning av antidepressiva. En ny studie bekräftar denna effekt genom att finna ett samband mellan ökningen av användningen av antidepressiva och självmordstalen genom åren.

 

"Resultaten av vår analys visade konsekvent positiva trender för både förekomst av antidepressiva läkemedel och självmord över tid samt positiva samband mellan dem [de ökade parallellt med varandra]. Dessa fynd uppdaterar de från tidigare studier och går emot föreställningen att, på befolkningsnivå, fler antidepressiva läkemedel skulle leda till lägre självmordsfrekvens", skrev forskarna. (1)

 

Kort och gott, ju mer antidepressiva desto fler självmord. Det står till och med en varning för självmord på pillerburkarna (Black Label Warning) och/eller bipacksedlarna, för de som kan läsa.

 

För två år sedan slog forskare från England hål på den 30-åriga bubblan att depression skulle orsakas av obalans i hjärnkemin och att antidepressiva skulle korrigera detta. Det blev en världsnyhet, och den mest delade vetenskapliga studien på internet, förutom i den psykiatriska bastionen Sverige.

 

I Sverige har ökningen i självmordstal för kvinnor 15-44 – där förskrivningen av antidepressiva är mer än dubbelt så hög mot den för män – varit ungefär 1 procent per år, sedan millennieskiftet. Bland kvinnor 15-24 har ökningen varit runt 15 procent under denna tid, samtidigt som förskrivningen av antidepressiva ökat med runt 300 procent. (2, 3) 

 

USA är det land som använder flest och mest antidepressiva. 40 miljoner amerikaner använder antidepressiva. Forskarna hämtade därför ut data i USA från CDC, närmast motsvarande vårt Folkhälsoinstitut (2). Resultaten visade att både recept på antidepressiva och självmordstalen ökade från 1999 till 2022 då nästan 50 000 amerikaner begick självmord. Självmord är en av de ledande dödsorsakerna i USA. Det första antidepressiva SSRI-medlet (Prozac) introducerade 1987. En uppsjö av våldshändelser, självmord och andra biverkningar följde, men tystades ner.

 

KMR i Sverige och moderorganisationen CCHR i USA varnade för Prozac redan 1988 och istället för ”lyckopiller” kallade vi dem ”mördarpiller” på grund av allt sanslöst våld som följde efter introduktionen av SSRI-medel. Det blev stor uppståndelse i media och börsnoteringarna rasade. Varmed en samordnad attack följde på CCHR såväl som på KMR.

 

Forskarna säger att denna slags studie (populationsstudie) inte är kausal, dvs. inte nödvändigtvis anger orsaken. Men vad som framgår med all tydlighet är att antidepressiva oavsett orsak inte sänker självmordstalen utan följer utskrivningen.Trend i USA sedan 1999 av utskrivning SSRI (blå punkter) och självmordstrend (gröna trianglar).  a) kvinnor, b) män (4)

 

(3) Socialstyrelsen, läkemedelsregistret.

(4) Centers for Disease Control and Prevention’s Wide-Ranging OnlineData for Epidemiological Research (CDC WONDER) and Medical Expenditure Panel Survey (MEPS)

 

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page