top of page

Läkemedelsverket och ADHD-droger – hur jäviga får konsulterna vara?


Trots larm om hjärnskador hos barn från ADHD-droger fortsatte Lotta Borg Skoglund sin kampanj om ökad förskrivningsrätt. Väl förankrad hos ett flertal läkemedelsföretag.En "opartisk" psykiater som drev på förslaget med utökad förskrivningsrätt av ADHD-amfetamin hos Läkemedelsverket var finansiellt knuten till ett flertal läkemedelsbolag som tillverkar dessa ADHD-preparat.


Det är svårt att tänka sig att en, som det sägs, opartisk expert i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd drivit en kampanj för att få utskrivningen av amfetamin (”ADHD-medicin”) att kraftigt skjuta i höjden. Ändå är det vad som skett. Men kanske är det inte så konstigt om man också vet att experten inte alls är opartisk, utan tvärtom har intima band till de läkemedelsbolag som tillverkar de aktuella drogerna. De bolag som skulle få kraftigt ökade profiter om expertens kampanj gav resultat. Dessutom har hon ett eget företag (SMART Psykiatri) som utreder och behandlar ADHD och alltså skulle tjäna på om detta gick igenom.


Experten är Lotta Borg Skoglund, och vi kunde läsa en del om hennes agerande i en DN-artikel i början av året (1). Vi fick då veta att den fråga som hon drev hårdast var just den om utökad förskrivningsrätt. Vi fick också veta att Borg Skoglund ”suttit i rådgivande kommittéer för läkemedelsbolag som Shire, Nordic Drugs, Takeda, Evolan, DNE Pharma och Novartis”.


Hösten 2019 drev Skoglund frågan i ett möte med Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, men fick inte den överenskommelse hon ville ha: ”Jag stötte ju på oväntat men massivt motstånd av mina allmänläkarkollegor i Rådet” skriver hon i ett familjärt mail till Läkemedelsverkets Bror Jonzon och Rickard Ljung.


Men Lotta Borg Skoglund drev trots det saken vidare. Under våren 2020 fortsätter hon sin kampanj och berättar för Läkemedelsverket (Jonzon/Ljung) att hon har med sig psykiatriker Kerstin Malmberg och ”rådfrågat” psykiatriker Ylva Ginsberg – den senare anställd på Socialstyrelsen. (Malmberg och Ginsberg hör också till den lilla skara experter i Sverige som har en lång, lång lista av allvarliga intressekonflikter, kopplingar till de läkemedelsbolag som tillverkar ADHD-droger.)


Under sommaren 2020 skriver Borg Skoglund ett officiellt förslag till Läkemedelsverket och den 13 november förstärker hon kampanjen med en artikel i Läkartidningen (2) där hon hänvisar till detta förslag: "Vi har hos Läkemedelsverket föreslagit en utvidgning av förskrivningsrätten för läkemedel vid ADHD.” Vid artikelns slut framgår med all önskvärd tydlighet hennes intima band med de läkemedelsbolag som stod att profitera på förslaget.


Men kanske blev det lite väl uppenbart att det här var en kampanj som drevs av personer med allvarliga intressekonflikter, för den 17 februari 2021 fattade Läkemedelsverket beslutet: Det blir ingen utökad förskrivningsrätt!


Men frågan kvarstår: Hur kan ”experter” som står så nära läkemedelsindustrin få sitta i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, och utifrån den positionen driva en kampanj som enbart tjänar denna industris intressen?


(1) ”Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen”, DN-debatt 18 januari 2021, ”Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen” - DN.SE

(2) Skog LB, Giacobini MB, Sandberg, Replik: Svårt att få ihop logiken i resonemang om ADHD. Läkartidningen 13 november 2020. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/11/replik-svart-att-fa-ihop-logiken-i-resonemang-om-adhd/


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nuDen internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page