top of page

Försäljning av 118 ton ADHD-droger för 250 miljarder kr – trots alla negativa effekter


En ny studie om droger som skrivs ut för ADHD ger bevis för att barn utsätts för farliga biverkningar: förgiftning, hjärtsvikt, våldsamt beteende och död. Men sådana ”biverkningar” rapporteras inte till myndigheterna. År 2027 beräknas försäljningen av ca 125 ton ADHD-droger uppgå till 383 miljarder kronor.


”Vi som samhälle försöker stoppa barn som sysslar med gatudroger och ändå ordineras barn som har etiketten ADHD sinnesförändrande droger av mycket kraftfull natur – vars fulla konsekvenser inte förstås fullt ut.”

– Ian Smith, obducent.


Miljontals barn och ungdomar är utsatta för de potentiella faror som är förknippade med ordinerade av ADHD-droger. En nyligen publicerad studie publicerad i den välrenommerade medicinska tidskriften Pediatrics avslöjar en häpnadsväckande trefaldig ökning (299 %) av samtal till giftcentraler i USA på grund av ADHD-läkemedelsrelaterade biverkningar från 2001 till 2021. Ännu mer oroande är att barn under 6 år drabbades av dubbelt så många allvarliga anfall och lades in på sjukhus tre gånger så ofta än 6-19-åringar. [1]

Och då skall vi veta det är ytterst få biverkningar som rapporteras till myndigheterna. I Sverige förra året, 2022, inkom enbart 38 biverkningsrapporter om metylfenidat (typ Ritalina, Concerta, Elvanse). En undersökning visade att det saknades 22 604 biverkningsrapporter om skador från ADHD-preparat – bara för år 2022. (11A)


Ett fåtal exempel från svenska Giftinformationscentralen:

• 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.

• 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.

• 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.

• 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.

• 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.


Dessutom har vi unika siffror som visar att över 2500 barn och ungdomar i Sverige överdoserat i självdestruktivt syfte med ADHD-droger mellan 2011 och 2021 (uppgifter från Giftinformationscentralen). En fåtal biverkningsrapporter skickades in.


Både subjektiviteten i diagnosen och de negativa effekterna av dessa droger på ungdomar har väckt allvarliga farhågor om den utbredda användningen av dem.

Studieförfattarna av artikeln i Pediatrics, från Nationwide Children's Hospital i Columbus, Ohio, tror att en kraftig ökning av förskrivningar av stimulerande medel, som började 2009, är en sannolik faktor, som råkar sammanfalla med Food and Drug Administrations (FDA) godkännande av det generiska medlet guanfacin , som marknadsförs under varumärket Tenex, i Sverige Intuniv.

Enligt studiens resultat hade barn som tog guanfacin mer än fem gånger så stor risk att bli inlagda på sjukhus än de som tog amfetamin eller relaterade droger. Författarna tillskrev den högre intagningsfrekvensen delvis till läkemedlets formulering med förlängd frisättning, som sprider läkemedlets effekt över en längre tidsperiod snarare än läkemedel med omedelbar frisättning. [2] Att notera är att guanfacin har en varning för cirkulations-, metabola och/eller känslomässiga störningar. [3]

I Sverige heter preparatet Intuniv och ges till ADHD-barn som inte tål amfetamin (!) men Enligt Europeisk läkemedelsverket, EMA, så är de vanligaste biverkningarna som orsakas av Intuniv, sömnighet (hos nästan hälften av alla patienter), huvudvärk (hos över en fjärdedel), trötthet (hos cirka 1 av 5 patienter) samt smärta i övre delen av buken och sedering (båda hos omkring 1 av 10 patienter).


Både Intuniv samt Strattera är s.k. amfetaminfria ADHD-medel. Det gör dem inte bättre. ADHD-medlet atomoxetin (Strattera) har en mycket lång lista med allvarliga biverkningar, förutom plötslig död, psykos, ilska eller aggression, så har den en varningstext (Black Box) som varnar för risken för självmordstankar. [8] Här är några få exempel på ”biverkningar” rapporterade till australienska myndigheter:

• En sjuårig flicka som upplevde buksmärtor, illamående, migränhuvudvärk, blixtrande smärtor, vita fläckar i synfältet och urinal och fekalinkontinens

• En sjuårig pojke som upplevde självmordstankar, humörförändringar, extrem aggressivitet och självskadeimpulser

• En åttaårig pojke som bankade huvudet i väggen och sa att han ville ta livet av sig

• En femtonårig tjej som upplevde självmordstankar och började skära sig i en omfattning som beskrevs som "livshotande"

• En fjortonårig flicka som plötsligt upplevde självmordstankar och skar sig själv med saxar, knivar och rakhyvlar. [8A]


Sedan Strattera släpptes ut på marknaden i slutet av 2002 har minst 53 barn dött i samband med ”behandling” med pillret (2020). 28 av dem begick självmord. Fler än 10 barn har rapporterats dött i plötslig död. Nu har även en svensk pojke dött en tragisk plötslig död vid behandling med Strattera. Ingen bakgrund av hjärtstörningar eller andra fysiska problem, inga andra mediciner. Han var frisk och fick enbart ADHD-drogen Strattera. Han föll ihop i klassrummet och dog efter att psykiatern höjt dosen av Strattera.


Det är viktigt att understryka de bredare farhågorna kring ADHD-diagnoser och användningen av sådana psykiatriska droger. Detta inkluderar det faktum att det inte finns några blodprover, hjärnskanningar eller några vetenskapliga metoder för att diagnostisera ADHD eller någon som helst psykisk störning. I princip så finns ADHD inte – bara beteende som inte gillas. Föräldrar har lärt sig, om än för sent, att när ett barn får en godtycklig diagnos och utsätts för psykostimulantia eller andra psykiatriska droger, är det bokstavligen rysk roulette. Riskerna är höga och deras barns liv står på spel.

CCHR har dokumenterat hur kraftfulla stimulantia, som ges till barn och ungdomar som godis, bidrar till överdoser av droger; våldshandlingar, inklusive mord; självmord; och hjärtsvikt som leder till döden.

Statistik från 2020 som internationella KMR (CCHR) hämtade från IQVias Total Patient Tracker-databas i USA visar att 3,15 miljoner 0-17-åringar fick psykostimulerande medel, varav 58 091 är 5 år eller yngre. Ytterligare 1 750 481 var mellan 6 och 12 år. [4]


Mångmiljardindustri

En marknadsrapport från Credence Research uppskattar att den globala försäljningen av ADHD-medel kommer att öka från 19,5 miljarder USD (215 miljarder kr) år 2020, ca 250 miljarder kr 2023, till 34,8 miljarder USD (383 miljarder kr) år 2027, vilket CCHR menar är ett ekonomiskt incitament som håller kvar medlen på marknaden. [5] (Andra uppgifter finns om beräknad försäljning på 46 miljarder dollar år 2027.).

För att förstå hur mycket detta är:

• Det tar 125 år att räkna till en miljard non-stop dygnet runt.

• 118 ton amfetamin uppgår till ca 400 fulla pallar om det skulle säljas något utspätt på gatan – och fylla en hangar. En dos 30-60 mg är ungefär en knivsudd.


Strategin

Strategin är att man säljer in ”sjukdomar” istället för medicinen. Anhörig- och patientföreningar får donationer för att hjälpa till. Kampanjen ”Psykisk ohälsa” är en sådan strategi. Det säljs psykofarmaka som aldrig förr, men folk blir inte bättre för det.


118 ton ADHD-amfetamin

Produktionen av den totala mängden ADHD-amfetamin uppgår till 118 ton, eller 118 000 kilo. Beräknad mängd 2027 är 125 ton. Den totala mängden dygnsdoser för ADHD med 118 ton uppgår till ca 5 miljarder. Om ett sådant beslag gjordes skulle det resultera i förstasidesartiklar och löpsedlar världen över. Nu nämns det överhuvudtaget inte. Media är tvärtyst, trots att de fått uppgifter.


Aggressiv marknadsföring

År 2022 utfärdade Drug Enforcement Agency (DEA) en varning till tillverkare av ADHD-läkemedel om att de var oroade över "aggressiva marknadsföringsmetoder" av företag - i synnerhet teleleverantörer som ”säljer recept” på telefon – 30 minuter på telefon så får man recept på amfetamin. [6]

ADHD-droger orsakar irritation och våld

Ett informationsblad för guanfacine varnar föräldrar att det kan få deras barn att "verka irriterade och ha humörsvängningar. Vissa barn kommer att få mardrömmar eller se konstiga saker (hallucinationer)”. [7]


Sådan psykos och våldsamt beteende, som DEA tror också framkallas av psykostimulerande medel, är kopplat till våldsamma mord. [9] Fyra amerikanska tonåringar, en i åldern 14, två 15 och en 16, begick mordiska handlingar när de tog det stimulerande medlet Ritalin (metylfenidat), några kombinerat med ett antidepressivt medel, dödade 8 och skadade 36, som dokumenterats i CCHR:s rapport, Psykiatriska droger Skapar våld och självmord . [10]

…Och självmord

Enligt en svensk studie fann en sökning i en internationell säkerhetsdatabas för en tillverkare av metylfenidat rapporter om 21 fall av självmordsförsök och sex självmord, förutom 25 rapporter om självmordstankar hos patienter i åldern 6-48 år, varav 56 % var barn yngre än 16 år. [11]

Tioårige Harry Hucknall från Storbritannien ordinerades ett stimulerande och antidepressivt medel för sitt bullrande beteende. En söndagskväll kysste han sin mamma och storebror godnatt innan han gick upp till sitt sovrum där han hängde sig med ett bälte från sin våningssäng. Rättsläkaren sa att Harry hade fått "två kraftfulla, sinnesförändrande droger", vilket uteslöt avsiktligt självmord. [12]

"Vi som ett samhälle försöker stoppa barn som sysslar med gatudroger och ändå ordineras ett barn med denna etikett av ADHD sinnesförändrande droger av mycket kraftfull natur - vars fulla konsekvenser jag tror inte är helt förstått,” sade rättsläkaren Ian Smith, sa. [13]

…Och Dödsfall

Plötslig död är en annan risk. Enligt FDA 2006 var det 51 dödsfall bland barn och vuxna som tog receptbelagda stimulantia i USA. Senare samma år krävde FDA att information skulle läggas till i varningsdelen av etiketter för stimulerande läkemedel om sambandet mellan plötslig död och användning av stimulantia hos barn med allvarliga hjärtproblem. [14] Den brittiska läkemedels- och hälsovårdsmyndigheten (MHRA) sa samma år att nio barn hade dött bland en mindre befolkningsgrupp på ADHD-medel. Dödsorsaken för två av de nio barnen var specifikt hjärtrelaterad: ett hade en hjärtattack och ett andra hade ett förstorat hjärta. En registrerades som en "plötslig död". En dog av en blödning i hjärnan och en annan av en svullnad i hjärnan, två begick självmord och den sista dog av respiratoriskt stressyndrom. [15]

Varningen om potentiellt dödliga effekter kom för sent för Matthew Smith, 14, en ivrig skateboardåkare från Michigan. Med sitt aktiva beteende märkt som ADD, ordinerades han Ritalin i 10 år. Han dog av en hjärtinfarkt som Oakland Countys medicinska utredare kom fram till var orsakad av långvarig exponering för Ritalin som orsakade en sammandragning av små blodkärl som försörjer hjärtat. [16]

… Lägg till beroende

I maj i år erkände FDA också att stimulantia kan vara beroendeframkallande. Byrån kräver nu att denna information läggs till sin Black Box-varning på alla stimulerande droger. [17] Stimulantia är listade som schema II-kontrollerade substanser – i samma kategori som Oxycontin, fentanyl, opium, morfin och kokain – på grund av risken för missbruk. [18] US Centers for Disease Control and Prevention inkluderar metylfenidat i sin rapport om ökande dödsfall i överdos som involverar psykostimulanter. [19]

Synproblem skapar "ADHD"-symtom

Ännu en aspekt som föräldrar kanske inte är medvetna om är, enligt Optometrists Network, negativa synproblem kan feldiagnostiseras som ADHD: "Medan barn med 20/20 syn kan se tydligt avlägsna föremål, kan de fortfarande lida av synproblem som påverka deras inlärningsprestanda. Dessa barn uppträder ofta med specifika beteenden eftersom deras visuella system helt enkelt inte kan hålla jämna steg med kraven från klassrummet och läroplanen." I många fall "leder dessa beteenden lärare och föräldrar att tro att barnet lider av ADHD." [20]

Vidare, "Femton av de arton kriterierna för en diagnos av ADHD överlappar beteenden som kan uppstå från ett synproblem." Symtom inkluderar en oförmåga att behålla uppmärksamheten och hålla sig på uppgiften eller sitta still; dåliga lyssningsförmåga; förlorar och tar bort saker ofta; slarviga misstag i läxor och klassarbete; pratar överdrivet, avbryter andra och har svårt att spela tyst.

Dessutom kan "ett barn som har ordinerats en medicin för ADHD uppleva en ökning av sina synproblem - vilket leder till ökade svårigheter att behålla uppmärksamheten i klassen."

CCHR säger att det finns övertygande bevis för att hålla förskrivare ansvariga för alla skador som drogerna kan orsaka och att förbjuda användningen av dessa droger på barn och ungdomar. De varnar dock föräldrar för att ta bort barn från psykofarmaka vilket endast skall ske under medicinsk rådgivning och övervakning.


[1] https://childrenshealthdefense.org/defender/emergency-calls-adhd-medication-errors-guanfacine-tenex/ ; Gary A. Smith, MD, DrPH, et al ., "Pediatric ADHD Medication Errors Reported to United States Poison Centers, 2000 to 2021," Pediatrics, Volym 152, nummer 4, okt. 2023, https://publications.aap . org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2023-061942/193956/Pediatric-ADHD-Medication-Errors-Reported-to

[2] https://childrenshealthdefense.org/defender/emergency-calls-adhd-medication-errors-guanfacine-tenex/ ; Gary A. Smith, MD, DrPH, et al ., "Pediatric ADHD Medication Errors Reported to United States Poison Centers, 2000 to 2021," Pediatrics, Volym 152, nummer 4, oktober 2023, https://publications.aap.org /pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2023-061942/193956/Pediatric-ADHD-Medication-Errors-Reported-to

[8A) Martin Whitely är en tidigare statlig lagstiftare i västra Australien och forskare vid John Curtin Institute of Public Policy. I hans bok från 2021, Overprescribing Madness, räknas några av biverkningsrapporterna för Strattera som lämnats in till Adverse Drug Reactions Committee upp.

[9] https://www.cchrint.org/2023/05/16/fda-finally-adds-addiction-to-black-box-warning-on-adhd-drugs/#_edn2 med hänvisning till "Methylphenidate [A Background] Paper],” US Drug Enforcement Administration, okt. 1995, sid. 4, 21

[10] https://www.cchrint.org/pdfs/violence-report.pdf , med hänvisning till fallen av: John Odgen, 15; TJ Soloman, 15; Kip Kinkel, 15; Shawn Cooper, 15; och Michael Corneal, 14

[14] Dan Childs och Todd Neale, "ADHD Drugs Linked to Sudden Death", ABC News, 15 juni 2009, https://arts-sciences.buffalo.edu/content/dam/www/news/imported/pdf/June09 /ABCNewsPelhamDeadlyDrugs.pdf

[15] "Varning för Ritalin-hjärtanfall efter 51 dödsfall i USA," The Guardian , 11 februari 2006, https://www.theguardian.com/society/2006/feb/11/health.medicineandhealth

[16] "Michigan Medical Examiner Blames Ritalin For Death of Teenager", CNN 17 april 2000, http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0004/17/wt.08.html ; https://www.iol.co.za/technology/row-over-ritalin-link-to-teens-death-34703

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page