top of page

Antipsykotika vid demens utgör allvarlig risk


Äldre demenspatienter som ordinerats antipsykotiska läkemedel löper över tre gånger så stor risk att dö inom en månad efter behandling, jämfört med de som inte fått det, enligt en kanadensisk studie på 40 000 personer. I övrigt finns det 113 varningar från nio länder och 212 studier om de farliga biverkningarna från antipsykotika. (1)


Antipsykotika används i första hand för att behandla personer som är psykotiska. Men idag ges det närmast rutinmässigt till äldre demenspatienter, enligt Kanadas främsta forskare på geriatrik, Dr Paula Rochon, från Institute for Clinical Evaluative Sciences i Toronto med kollegor. (2)

”Av invånare som nyligen tagits in på ett äldreboende börjar 17 procent på antipsykotika inom 100 dagar efter intagningen", ofta under korta perioder för att kontrollera delirium, vanföreställningar eller aggressivt beteende, skrev Rochon.


Dr Paula Rochon


"Antipsykotika bör förskrivas med försiktighet även för korttidsterapi", avslutade hon i rapporten som publicerades i Archives of Internal Medicine.


U.S. Food and Drug Administration (FDA) utfärdade varningar om antipsykotika som informerar patienter och läkare om riskerna för hjärtproblem såsom stroke eller infektioner hos äldre demenspatienter. Tidigare forskning har visat att antipsykotika orsakar muntorrhet och svårigheter att svälja, vilket kan leda till lunginflammation. Biverkningar som yrsel kan öka risken för fallskador. Det medföljer även snabb nedgång i kognitiv och funktionell status


Den Kanadensiska sjuåriga studien av mer än 40 000 personer 65 år eller äldre - hälften på vårdhem - fann att 5,2 procent av de boende på vårdhem dog inom en månad efter att de fått antipsykotika. Om 50 000 äldre får antipsykotika så dör 2500 snabbt i förtid.


Trots att detta publicerades för flera år sedan i en ansedd läkartidning, även i Sverige, så används antipsykotika i mycket hög grad på äldre och dementa.


Vi blir alla äldre och känner många äldre, i synnerhet ens föräldrar, så detta bör uppmärksammas av vänner och anhöriga.


Sverige

I Sverige får 25-30 % antipsykotika enligt Socialstyrelsen. 55 367 äldre (65-85+ år) fick antipsykotika 2020. Trots att Region Stockholm skriver att ”Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens.” (3) Mellan 130 000 och 150 000 svenskar beräknas ha demenssjukdom. 20-25 000 insjuknar i demens varje år och ungefär lika många med demens dör, enligt Socialstyrelsen.


På brittiska sjukhem använder man antipsykotika på upp till 60 % av äldre på sjukhem.


Antipsykotika skall i första hand ges till psykoser, hallucinationer och vanföreställningar, men i praktiken används det mot andra symtom, och i synnerhet till dementa och Alzheimerpatienter. Vilket alltså ökar dödsrisken eller allvarliga hälsotillstånd. Något man kanske inte reagerar för hos äldre personer.


Under rubriken ”Antipsykotiska läkemedel skadar ofta mer än gör nytta”, skriver Svenska Demenscentrum att många med demens kan bli oroliga av fysiska orsaker, smärta, förstoppning, svårt att kissa, eller urinvägsinfektioner, och detta upptäcks inte om man ger dem antipsykotika med dämpande effekt. (4)


Antipsykotika inkluderar bland andra Leponex, Risperdal, Zyprexa, Zeldox och Seroquel.

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page