top of page

Antidepressiva strukna från WHO:s lista över essentiella mediciner för barn


I många år har antidepressiva och antipsykotiska läkemedel funnits på Världshälsoorganisationens, WHO:s, lista över viktiga läkemedel för barn.

Men på WHO:s senast uppdaterade lista över väsentliga läkemedel för barn har antidepressiva och antipsykotiska läkemedel tagits bort. (1) Sverige ligger i topp vad det gäller utförskrivning av antidepressiva medel till barn och ungdomar.


WHO:s beslut beror på brist på bevis för effektiviteten av dessa läkemedel samt deras skadeverkningar. Som ett resultat av detta finns det inte längre mediciner mot psykiska störningar och beteendestörningar på WHO:s lista över essentiella läkemedel för barn.


Många artiklar har pekat på de biverkningar som uppstår hos barn. Följande stycke publicerades i British Medical Journal redan 2017;


Antidepressiva läkemedel ökar risken för självmord, våld och mord i alla åldrar FDA medgav 2007 att SSRI kan orsaka galenskap i alla åldrar och att läkemedlen är mycket farliga. Följande symtom, ångest, agitation, panikattacker, sömnlöshet, irritabilitet, fientlighet, aggressivitet, impulsivitet, akatisi (psykomotorisk rastlöshet), hypomani och mani, har rapporterats hos vuxna och pediatriska patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel” (2). Eftersom den publicerade försökslitteraturen relaterad till suicidalitet och aggression på antidepressiva läkemedel är opålitlig, tittade vi på 64 381 sidor med kliniska studierapporter (70 prövningar) som vi fick från European Medicines Agency. Vi visade för första gången att SSRI jämfört med placebo ökar aggressiviteten hos barn och ungdomar med 2,79 gånger (3). Detta är ett viktigt fynd med tanke på de många skolskjutningarna där mördarna använde SSRI. … Det kan inte längre betvivlas att antidepressiva medel är farliga och kan orsaka självmord och mord i alla åldrar. (4)


WHO:s beslut att ta bort både antidepressiva och antipsykotiska medel från listan sänder nu en signal om att dessa psykofarmaka inte har den legitimitet de fått hittills.


Referenser:(2). FDA. Antidepressant use in children, adolescents, and adults. http://wayback.archive-it.org/7993/20170111122946/http://www.fda.gov/Dru...


(3) Sharma T, Guski LS, Freund N, Gøtzsche PC. Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. BMJ 2016;352:i65.


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page