top of page

Regeringens mångmiljardsatsningar på psykiatrin totalt misslyckad


Socialstyrelsen har nyligen kommit ut med en rapport som visar att regeringens miljardsatsningar de senaste åren inte gett några konkreta resultat. Om nu psykiatrin hade fungerat borde vi inte översvämmas av folk med psykiska problem. Istället är det tvärtom – ju mer pengar vi satsar på psykiatrin, desto sjukare blir folk. På bara tio år har antalet barn och unga med psykisk ohälsa fördubblats till 190 000. Är det en epidemi på gång?

Psykiatrin har med sina luddiga diagnoser sjukförklarat en stor del av samhället och handikappat hundratusentals människor med psykiatriska droger. Ingen blir helt frisk. Regeringens mångmiljardsatsningar på psykiatrin de senaste 20 åren har varit misslyckad. Pengarna har mer eller mindre förskingrats bort från patienterna.

Närmare tre miljarder har betalats ut bara sedan 2016. Och regeringen bara lovar mer pengar. Har de ingen resultatsinsikt? Psykiatrin skapar ju bara problem.

• Psykisk ohälsa ökar ju mer resurser psykiatrin får. Ökningen är närmast epidemisk. Men det är inte pengarna som är problemet – det är psykiatrin. De kan inte bota.

• Enligt Försäkringskassan ökade antalet sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser med 111 procent mellan 2011 och 2017.

• Kostnader för psykiatriska mediciner ökade mångfaldigt under samma period.

• Drygt 103 000 personer med ADHD-diagnos i Sverige hämtar ut narkotiska preparat för närmare en miljard.

Vårdanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har även följt upp och utvärderat regeringens satsningar på psykiatrin under åren 2012-2016, men också en studie av statens psykiatrisatsningar mellan 1995 och 2012.

Under 20 år har regeringen satsat 16 miljarder kronor på olika projekt inom psykiatrin. Psykiatrin kostar samhället 70 miljarder varje år, varav 52 miljarder i direkta kostnader. Kostnaden för cancer är ungefär hälften så stora.

Man säger att man lyckats ”synliggöra situationen för personer med psykisk ohälsa” men samtidigt att det är oklart hur satsningarna påverkar patienten.”

Vårdanalys skriver i rapporten:

”Det övergripande syftet med satsningarna har varit att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. Men det är ändå i stor utsträckning oklart hur satsningarna direkt har påverkat patienter och brukare, eftersom målen delvis har varit otydliga och svåra att följa upp. … Tidigare utvärderingar har inte heller fokuserat på effekterna av insatserna ur ett patientperspektiv utan snarare haft fokus på hur de statliga medlen har använts.”

Med tanke på att Anders Milton och ”rikspsykiatern” Ing-Marie Wieselgren varit del av utvärderingen och formuleringarna så är detta hårda ord från en myndighet. Wieselgren är ju annars psykiatrins första väktare och sticker upp för att försvara psykiatrin varhelst kritik uppstår.

Man är så gott som helt osäker på hur effekterna har påverkat patienterna. Och trots att man satsat 16 miljarder av skattepengarna så ”kvarstår stora utmaningar kring psykisk ohälsa”. Men inte bara det. Vårdanalys konstaterar att psykisk ohälsa ökar och ligger idag på förstaplats bland sjukskrivningar med 40 procent av de samlade sjukförsäkringskostnaderna.

Med andra ord tillfaller pengarna inte patienterna – utan psykiatrin. Dessutom ökar den psykiska ohälsan i samhället trots alla satsningar. Blir det med andra ord värre med mer psykiatri?

Riksrevisionens granskning

Tidigare granskningar av regeringens satsningar på psykiatrin visar att regeringens satsningar på psykiatrin inte gör någon som helst nytta. Riksrevisionen skrev i sin rapport (Rar 2009:10) att ”analysen gav nedslående resultat, i synnerhet vad gäller bidragens spårbarhet och effekter” … att ”statliga resurstillskott … endast har marginell betydelse” och som en slutkläm ”Resultaten har också varit svåra att spåra”.

Redan 2007 då den första uppföljningen gjordes, fann man att av 700 miljoner satsade kronor på två år hade så gott som inga pengar kommit patienterna tillgodo.

Nu vill Vårdanalys med sin senaste rapport ”Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar” ”involvera hela samhället i att förbättra den psykiska hälsan”. Kommuner, landsting, myndighet, skola, arbetsgivare och alla civila människor skall alltså nu engageras i psykisk ohälsa och störningar på grund av psykiatrins inkompetens.

Vi föreslår att man lägger ner psykiatrin – det kan inte bli sämre.

Att ge mer pengar till psykiatrin är som att hälla bensin på elden.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page