top of page

120 miljoner tar psykiatriska droger – utan information om biverkningar.

Minst 120 miljoner personer tar personlighetsförändrande droger, 1,6 miljoner bara i Sverige. De får ingen information om riskerna med dem. Nu finns en avancerad sökmotor som visar riskerna med så gott som alla psykiatriska droger.

Informationen som lämnas på dessa sidor är inte åsikter - de är internationella varningar från läkemedelsverk och FDA-medwatch reports och representerar de enda uppföljningsrapporter som finns tillgängliga för psykiatriska droger, med tanke på att amerikanska läkemedelsverket FDA enbart godkänner psykiatriska droger baserade på kortsiktiga kliniska läkemedelsförsök (6-8 veckor) – utan uppföljningsstudier när de kommit ut på marknaden.

Sökmotorn innehåller en förteckning över internationella varningar från läkemedelsverk och studier utfärdade på antidepressiva, antipsykotika, ångestdämpande samt ADHD-droger, tillsammans med biverkningsrapporter om psykiatriska droger som har arkiverats hos amerikanska FDA av läkare, apotekare, andra vårdgivare, konsumenter och advokater. Denna sökmotor består huvudsakligen av alla kända, dokumenterade risker för psykiatriska droger. Den innehåller inte åsikter, bara dokumenterade studier, varningar och inrapporterade data.

Man kan söka drogklasser eller varumärkesdroger som Adderall, Zoloft, Xanax, Paxil, Risperdal, Adderall, Ritalin och hundratals fler. Denna information tillhandahålls som en tjänst av CCHR International (KMR:s huvudorganisation). Sökmotorn är på engelska.

För mer information om psykiatriska droger besök https://www.cchrint.org/issues/childmentaldisorders/

www.kmr.nu

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page