VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Sten Levander mister sin läkarlegitimation – överklagan nekas

Sten Levander, Sveriges mest kända rättspsykiater, blir av med sin läkarlegitimation för gott efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen nekat överklagan. Levander blev anmäld till HSAN – Hälso och Sjukvårdens ansvarsnämnd, av IVO för att ha distribuerat gigantiska doser narkotiska preparat till missbrukare, kriminella och gängledare i Skåne. En missbrukare fick 11 900 tabletter på kort tid. Sten Levander överklagade till Förvaltningsrätten som avslog överklagan. Då överklagade han till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu gjorde det helt klart att Levander är ”olämplig att utöva läkaryrket”. Sten Levander framförde i förvaltningsrätten sina skäl till varför han skulle få fortsätta som

Granskning av Folkhälsomyndighetens studie om suicidprevention

Folkhälsomyndigheten (FHM) har nyligen tilldelats ett nytt regeringsuppdrag om suicidprevention (1) men har under en följd av år haft uppdrag i området, tillsammans med Socialstyrelsen. Som del av sitt tidigare uppdrag har FHM nyligen publicerat studien ”Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?” Projektet har genomförts ihop med Lunds universitet, som fått 556 000 kronor för sitt bidrag. Nedanstående granskning av studien fokuserar på den märkliga frånvaron av data om vilken behandling som personerna fått och på det faktum att studien getts ett nytt syfte efter det att utfallet visat sig inte bli det förväntade. Av Janne Larsson Statistik visar att ansvariga svenska m

Psykiska besvär är inga sjukdomar

Psykiatrin har länge hävdat att mentala störningar är psykiska sjukdomar. Deras diagnosbibel DSM är fylld med diagnoser på över 340 olika ”sjukdomar” som egentligen bara är beskrivningar på olika beteenden. Som analogi kan man förstå sjukdomsbegreppet, men det finns inga test av något slag som kan fastställa symtomen som sjukdomar – absolut inga. Men däremot en stor del som kan fastställa underliggande fysiska sjukdomar som orsak eller bidragande till mentala besvär. Det finns tre generella anledningar till varför psykiatrin har klassat psykiska besvär som sjukdomar: 1.) De har ingen etiologi, det vill säga, de har inga orsakssammanhang. De vet helt enkelt inte vad som orsakar psykiska ”sjuk

Psykiatriker Marco Nobis privata elchocksbolag i ekonomisk kris

Psykiatriker Marco Nobis, ordförande för Nordens elchocksförening (NACT), har som KMR tidigare berättat fråntagits rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel (1). Hans aktiebolag – ”Skandinaviens enda privata ECT-avdelning” – har gått i konkurs, och det rekonstruerade bolaget är i allvarlig ekonomisk kris. Psykiatriker Nobis är sedan länge ordförande för The Nordic Association for Convulsive Therapy (NACT). Han är också chefläkare för ”Smärt och Psykiatricentrum Malmö AB”, och stoltserar på hemsidan med att erbjuda både elchocker och ADHD-behandling. Han fråntogs av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) rätten att skriva ut narkotika. HSAN fann, efter anmälan från IVO, att Nobis m

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.