VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Antidepressiva driver unga kvinnor till självmord

Nollvisionen om självmord i Sverige kapades av psykiatrin och läkemedelsbolag och ledde till en kraftigt ökad förskrivning av antidepressiva preparat främst till unga kvinnor. Preparat som sades skydda mot självmord. Och resultatet blev motsatt det regering och riksdag tänkt sig – en stark ökning av självmordstalen bland just dessa kvinnor. ”… antidepressiva medel skyddar mot depression, som är en av de viktigaste riskfaktorerna för suicid”… ”suicidalt beteende korrelerar med inadekvat förskrivning av antidepressiva medel” (1). Citatet är från Socialstyrelsens projektledare (Hedberg) i regeringsuppdraget ”att utarbeta förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för suicidp

KMR avslöjar psykiatrin

KMR – den internationella övervakaren av psykiatrin Var 30:e sekund tvångsintas någon på en psykiatrisk institution världen över. Varje år elchockas en miljon människor. Idag finns det långt över 120 miljoner människor som tar psykiatriska droger, minst 20 miljoner av dessa är barn som får psykiatriska droger vilka kan utlösa självmord, fientlighet mani och beroende. Varje år håvar Big Pharma in 2,000 miljarder kronor i försäljning av psykofarmaka. Varje år dör 100 000 patienter inom den psykiatriska industrin; 10 000 av elchocker. Men enligt officiella psykiatriska organ kan de inte påstå sig ha botat en enda person. 250,000 kvinnor har utnyttjats sexuellt inom mentalhälsovården. K

MYTEN OM DEN KEMISKA OBALANSEN I HJÄRNAN

Att prata med patienterna är ingen idé, psykiska störningar är ju bara en kemisk obalans i hjärnan. Trauman, stress, mobbning, förtryck, fysiska sjukdomar och sociala faktorer har inte med psykiska störningar att göra, anser psykiatrin. Teorin om ”den biokemiska obalansen i hjärnan” – att brister och överskott av signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska problem – är psykiatrins största myt. Det är denna pseudovetenskapliga hypotes som banat väg för massiv utskrivning av psykiatriska droger. Man gör allt för att hålla kvar vid denna myt, för det är det enda man har kvar inom psykiatrin – förutom elchocker. Att prata med patienten har man inte tid med. Men nu börjar fasaden rämna. Ingen har

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.