VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Professor Thomas Szasz, världens mest kända antipsykiater: ”Psykiatrin kan inte reformeras. Den måst

Vid KMR:s 35-årsjubileum i Los Angeles instiftandes ett internationellt pris för mänskliga rättigheter: Thomas Szasz-priset. Thomas Szasz höll själv ett gripande tal där han framhöll att barnpsykiatrin är föräldrarnas och barnens värsta fiende och inte bättre än slaveri. Thomas Szasz har skrivit 24 böcker, bl.a. den klassiska ”Psykisk sjukdom en myt”* som startade reformeringen av psykiatrin på 1960-talet, har publicerats i kända läkartidningar över hela världen och betraktats som världens mest kända antipsykiatriker. Han var även med och startade KMR i USA 1969. Szasz avled 2012 – men talet är odödligt. Med anledning av den katastrofala nerdrogningen av miljontals barn med psykiatrins droge

Psykiatrins nollvision gällande självmord: noll rapporter!

Förra året i oktober slutade kravet på obligatorisk rapportering och då sjönk antalet rapporter med 85 procent, ner till 59 förra året. SVT rapporterar att som mest anmäldes det 98 självmord i Västra Götaland – efter att kravet togs bort: 7 anmälningar. Vi har hört mängder av uttalanden från politiker och Folkhälsomyndigheten hur viktigt det är med uppföljningar och analyser vid självmord. Nu finns det ingen möjlighet längre. Hur det då skall bli med ”nollvisionen” vad det gäller självmord är det många som undrar. Möjligen har psykiatrin tolkat nollvisionen som noll rapporter för att undvika uppmärksamhet. Socialstyrelsen har sagt, att “Obehandlad depression är det vanligaste tillståndet båd

Svensk chef för stort läkemedelsbolag: Jag mutade psykiatriker som skulle registrera Prozac!

När varningarna för antidepressiva nu äntligen börjar komma ut i media bekräftar det vad Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) sagt sedan slutet av 1980-talet! Redan år 1988 berättade vi att dessa piller framkallar vålds- och självmordsbeteende. Vi skickade utförlig dokumentation om detta till Läkemedelsverket i början av 1990-talet när Prozac skulle registreras. Där avfärdades dokumentationen som ”ovetenskaplig”. Snart 30 år senare har Läkemedelsverket ännu inte erkänt faran med antidepressiva medel. Trots att många forskare, läkare och även psykiatriker varnat för dem. Det finns anledningar till det som vi skall se. I så gott som alla skolskjutningar är antidepressiva och/eller Ritalin

Psykiatriprofessor: inga barn och ungdomar bör använda antidepressiva

Med den ökande medicineringen av barn och ungdomar kommer också rapporter om att antidepressiva inte bara inte fungerar, de förvärrar situationen. Och tittar man i verkligheten och inte i psykiatrins fantasiland så verkar det stämma. Allt fler blir deprimerade och inga blir bra. Dessutom framkallar pillren beroende och självmordsbenägenhet. Att kemikalisera bort livsproblem kan inte vara lösningen. Användningen av antidepressiva medel till barn och ungdomar har tredubblats på tio år. År 2017 fick 5 200 barn i åldrarna 10-14 år antidepressiva läkemedel i Sverige, vilket kan jämföras med 1700 barn tio år tidigare. 5 procent av ungdomarna i åldersgruppen 15-24 fick antidepressiva år 2017. Men s

Psykisk ohälsa: Vad är det myndigheterna inte förstår?

Överallt bombarderas vi med uppgifter om att den psykiska ohälsan ökar. WHO oroar sig för att hälften av jordens befolkning kommer att lida av depression inom tio år. Socialstyrelsen hävdar på fullt allvar att upp till 40 procent av svenskarna lider av psykisk ohälsa. Världens äldsta och mest respekterade läkartidning, The Lancet, har nyligen lanserat ett globalt program för att öka tillgången till psykiatrisk vård. Teorierna om varför den psykiska ohälsan ökar är många. Men det mest oroande är nog den lösning som har föreslagits. The Lancet, som har mycket stort inflytande inom medicinen, har publicerat The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development (1). Ett progr

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.