top of page

Sanningen bakom antidepressiva

Enligt de flesta meta-analyser* som utförts på antidepressiva så tycks majoriteten fastslå att de fungerar på egentlig depression (major depression). Psykiatrin i stort rekommenderar antidepressiva och dessutom att mer skulle behöva skrivas ut. Men hur kommer det sig då att den massiva ökningen av förskrivning av antidepressiva inte reflekteras i mätbara resultat hos allmänheten. Tvärtom – vi tycks bli mer sjuka ju mer psykiatriska droger vi använder. (1) En miljon svenskar använder idag antidepressiva, och det ökar. Sjukskrivningar och förtidspensionering av unga ökar lavinartat i alla länder som använder psykiatriska droger. (2)

Men hur kan det då komma sig att psykiatrin tillsammans med sina allierade inom läkemedelsindustrin i stort hävdar att antidepressiva fungerar effektivt, men bedöms som i stort sett ineffektiva av andra, inklusive flera kända forskare? (3)

Här kommer anledningarna:

1. Statistik vs. Verkliga livet

När författare till mycket uppmärksammade meta-analyser* och andra åsiktsledare påstår att antidepressiva fungerar (4) så refererar de i huvudsak till dubbelblindstudier, med sockerpiller som placebo. Men det är oftast studier utan praktisk relevans. Jämför man med de senaste meta-analyserna med tiotusentals deltagare så blir absolut meningslösa skillnaderna hos dubbelblindstudier, som annars inte har någon klinisk betydelse statistiskt sett, hokus pokus, plötsligt signifikanta. (5)

2. Vad menas med att en medicin fungerar?

Man behöver också titta på hur stark effekt de antidepressiva medlen har. Det är ju inte precis något sammanträffande att de flesta meta-analyserna, vad det gäller effektiviteten hos antidepressiva, inte klargör hur stark effekt de har. I den senaste stora meta-analysen av Cipriani och kollegor (6) och i flera andra analyser före den (1, 4) så visar det sig att effekten motsvarar en antidepressiva-placebo skillnad på 0,3. I korthet betyder det korttidseffekten av antidepressiva och placebo överlappas med 88% vilket i sig betyder att nio patienter måste genom behandling med antidepressiva för att en enda patient skall får en effekt som överstiger placeboeffekten. Egentligen är det en katastrofsiffra och i princip borde medlet inte få säljas till de enorma kostnader som detta innebär – skattebetalarna får betala och i själva verket är det kvacksalveri.

3. Har man glömt biverkningarna?

Låt oss först och främst framställa att det inte finns några ”bi-verkningar” – allt är verkningar. Man har bara benämnt de icke önskvärde med bi- och skrivit dem med minimal text på bipacksedeln, om ens det. Ofta är biverkningarna större än ”verkningarna”, lägger man ihop biverkningarna är de mångfaldigt större. De 8 av 9 som inte upplever någon positiv effekt, får istället allvarliga, bekymmersamma och handikappande biverkningar vid utsättande av preparaten. (1) Detta är en anledning till att så många stannar kvar på preparaten under så många år. De framkallar även agitation, mani och aggression. I så gott som alla skolskjutningar har gärningsmännen använt antidepressiva och ADHD-droger. Man vet också att antidepressiva orsakar mentala störningar och självmordstankar.

4. Beroendeframkallande

Nu kommer vi till ett område som tystats i decennier. Inte av patienterna, men väl av läkemedelsbolagen, myndigheterna och media. Ytterst få studier har gjorts om detta, men en helt ny studie visar att mer än hälften av alla deltagarna visade tecken på utsättningsproblem, det vill säga avtändning, och mer än hälften av dessa uppvisade allvarliga symtom. Detta motsäger de existerande kliniska vägledningarna som påstår att avtändningssymtom från antidepressiva är milda och kortvariga. Det är nog ytterst få patienter som upplevt det. Tvärtom är de långvariga, kraftiga och mycket obehagliga. Därför stannar de flesta kvar på dem, varmed de blir värre och så gott som ohanterliga. De flesta klarar inte av att sluta utan hjälp – vilket oftast inte finns. När de klagar över besvären säger psykiatrikerna att det är den ”underliggande sjukdomen som kommit till ytan”. Ungefär som ett mantra. Läkemedelsbolagen ser ingen anledning att upplysa om detta då försäljningen skulle rasa.

En miljon i Sverige, sju miljoner i England och 37 miljoner vuxna i USA använder antidepressiva – förutom resten av världen. Det handlar om mångmiljardbelopp.

För de som vill läsa mer om beroendeframkallande rekommenderar vi en artikelserie från Skottland i The Herald. (7) Det borde få den mest luttrade försvarare av antidepressiva att undra vad psykiatrin håller på med.

5. Vem betalar – och vem ljuger

Majoriteten av alla studier runt antidepressiva betalas eller sponsras av läkemedelsindustrin. Alltså samma industri som har ett gediget finansiellt intresse i att övertala läkemedelsverk, läkare och allmänhet att deras preparat verkligen hjälper. Man behöver väl inte upprepa alla de avslöjanden som visar att detta är baserat på, om inte rena lögner, så undanhållna studier. Man publicerar data som passar företaget. Ofta små studier som är lätta att manipulera. Patienter som klagar tas bort ur undersökningen. Ofta under kort tid, för då hinner inte biverkningarna visa sig. De psykiatriska läkemedelsbolagen har fått betala omkring 10 miljarder dollar i böter för falsk marknadsföring och förlikningar. Men inte ens denna röda flagga hjälper.

6. Köpta läkare och forskare

Mutandet började redan med det första lyckopillret – Prozac/Fontex. VD:n i Sverige för Eli Lilly som tillverkar medlet kontaktade KMR och berättade att han hade fått reda på vem som skulle testa Prozac/Fontex vid registreringen av medlet i Sverige. Han kontaktade då psykiatern, Anders Forsman, idag professor i rättspsykiatri, och erbjöd honom 50 000 kronor för att ”underlätta” registreringen. Anders Forsman nappade och sa (i en fax) att han skulle fungera som ”en olja” vid registreringen. John Virapen som sparkats från företaget och blivit visselblåsare samt en representant för KMR kontaktade då överåklagare Eric Österberg som tog upp fallet. Virapen skrev sedan en bok om detta fall och övriga läkare som mutats.

Vi har även psykiatriker Göran Isaksson samt Elias Eriksson som bägge sjungit lovsånger om antidepressiva, och som ligger bakom den enorma ökningen i Sverige, och som bägge har så många finansiella kopplingar till läkemedelsbolag att de får anses som deras främsta marknadsförare.

Peter Gøtzsche som räknas till världens främsta forskare och fullständigt obunden till industrin menar i sin bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse att effekten av antidepressiva är noll.

* Meta-analys är en studie av vetenskapliga publikationer, med syfte att dra slutsatser om den samlade vetenskapliga litteraturens gemensamma slutsats.

(1) Helgason T, Tomasson H, Zoega T. Antidepressants and public health in Iceland. Time series analysis of national data. Br J Psychiatry. 2004;184:157-62

Jorm AF, Patten SB, Brugha TS, Mojtabai R. Has increased provision of treatment reduced the prevalence of common mental disorders? Review of the evidence from four countries. World Psychiatry. 2017;16(1):90-9

Zahl PH, De Leo D, Ekeberg O, Hjelmeland H, Dieserud G. The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries. BMC Psychiatry. 2010;10:62

3) Hengartner MP. Methodological flaws, conflicts of interest, and scientific fallacies: Implications for the evaluation of antidepressants’ efficacy and harm. Front Psychiatry. 2017;8:275

Kirsch I. The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth. London, UK: Bodley Head; 2009

Moncrieff J. Are antidepressants as effective as claimed? No, they are not effective at all. Can J Psychiatry. 2007;52(2):96-7

Gotzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People’s Press; 2015

4) Gibbons RD, Hur K, Brown CH, Davis JM, Mann JJ. Benefits from antidepressants: synthesis of 6-week patient-level outcomes from double-blind placebo-controlled randomized trials of fluoxetine and venlafaxine. Arch Gen Psychiatry. 2012;69(6):572-9

5) Helgason T, Tomasson H, Zoega T. Antidepressants and public health in Iceland. Time series analysis of national data. Br J Psychiatry. 2004;184:157-62

6) Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018. in press

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page