top of page
 • KMR

Läkemedelsverket ljuger om biverkningar av ADHD-droger


Läkemedelsverket ljuger när man nu i en pressrelease säger: ”Få allvarliga biverkningar har rapporterats vid användning av adhd-läkemedel, på kort och längre sikt.” Vi ser en myndighet, som i sina nya rekommendationer om preparaten går i tillverkarnas ledband och låter jäviga experter tillvarata industrins intressen, trots att barn fått åka ambulans till akuten efter intag.

Idag har Läkemedelsverket presenterat sina nya behandlingsrekommendationer om ADHD-droger (1). Det är en produkt som dikterats av läkemedelsbolagens profitintressen och som skrivits av experter med allvarliga intresse-konflikter.

Man säger: ”Få allvarliga biverkningar har rapporterats vid användning av adhd-läkemedel, på kort och längre sikt.”

Men vi vet ju att Läkemedelsverkets egna interna handlingar visar en helt annan bild – som KMR avslöjat ett antal gånger förut.

Det här är tabellen från läkemedelsbolaget Janssens tester av Concerta (metylfenidat) på vuxna. Den visar ett stort antal allvarliga biverkningar; den visar att preparatet ORSAKAR aggression, fientliga tillstånd och depression – vilket var anledningen till att preparatet fick underkänt för vuxna (2).

Och hur trollade Läkemedelsverket bort de 123 barnen som bara under 2014 tog överdoser av ADHD-preparat i självskadligt syfte eller självmordssyfte. Där minst 24 av dem fick transporteras i ambulans till akuten (3). Det kan tilläggas att barnen osynliggjordes, de passade inte in i de jäviga experternas agenda – vilket gjorde att ingen lyfte ett finger, och det blev 121 nya barn som tog överdoser 2015 – totalt 244 barn på två år.

Det här är några av HUNDRATALS skadeverkningar från Ritalin, Concerta, Strattera, som psykiatriker berättat om för Läkemedelsverkets licensavdelning de sista åren när de sökt tillstånd att skriva ut kortverkande amfetamin med god kickeffekt. Det kan tilläggas att Läkemedelverket mörklagt dessa skadeverkningar i sitt arkiv, utan utredning, och att ansvariga psykiatriker inte rapporterat dessa som en biverkning till biverkningsregistret:

 • Strattera … högt blodtryck, Ritalin … biverkningar i form av isoleringstendens … känslomässigt avstängd … panikångestattacker.”

 • ”Prövat … Concerta, Ritalin … Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall av Strattera.”

 • ”Concerta i hög dos … ångest och nedstämdhet, högt blodtryck … Ritalin alltmer dysforisk sinnesstämningsmässigt, hopplöshel, trötthet …”

 • ”Concerta omväxlande med Equasym … blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk.”

 • ”Concerta … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … Ritalin … huvudvärk och humörsvängningar.”

 • ”Concerta men fick förhöjd ångest. Även provat Ritalina men fick förhöjd pulsfrekvens och andningssvårigheter. Strattera hade ingen effekt.”

 • ”Har provat flertal metylfenidat-preparat (Concerta, Ritalin) med svåra biverkningar som följd. Även provat Strattera med svåra biverkningar.”

 • ”Metylfenidat i form av Concerta och Ritalin … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds - och suicidtankar.”

 • ”Concerta … Ritalin … Allt jämnt kvarstående koncentrationssvårigheter och i takt med ökande dos mer påträngande biverkningar.”

 • ”Concerta. Ingen effekt. Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv … Ritalin … buksmärtor.”

 • ”Concerta … betydliga biverkningar framförallt när effekten avtog … kallsvettig, fick frossa, ångest och suicidtankar … likadant på Ritalin. Strattera … orolig, fick ångest och kände sig som i ett rus.”

Och nu senast har vi kunnat avslöja att nästan 12 000 vuxna – genom Läkemedelsverkets experters förtjänst – under 2015 placerats på amfetaminet Elvanse på grund av toleransutveckling, att drogeffekten av Ritalin/Concerta inte räckte till; och att Läkemedelverket inte utrett det här allvarliga förhållandet (4).

Frågan är nu om media kommer att köpa myndighetens av industrin dikterade budskap om goda effekter och milda biverkningar, eller om man den här gången vågar ställa några kritiska frågor?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page