top of page

Vi har blivit grundlurade i över 30 år – antidepressiva fungerar 1% bättre än placebo


Antidepressiva SSRI-medel blev hyllade som en revolution i behandlingen av depression när de kom i slutet av 1980-talet. Prozac blev kallat ett lyckopiller, fast inga blev lyckliga, som bäst lades en dimrå över hela känsloregistret. Men de såldes in med den (bokstavligen) mördande slogan att SSRI-medlen korrigerar en kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression. Ett flertal enskilda forskare har under åren hävdat att detta är felaktigt. Inget hände, förrän några engelska forskare förra året publicerade en stor studie som grundligt slog hål på myten att hjärnan har något att göra med depression eller psykiska störningar överhuvudtaget. Och som blev en av de mest delade studierna någonsin.


Mark Horowitz och professor Joanna Moncrieff med medforskare, alla vid University College London, var de som sprängde myten om den kemiska obalansen – småbitar. Studien genererade på kort tid 500 artiklar, delades 7000 gånger på Twitter och var bland de 5 procent av de mest delade vetenskapliga studierna, enligt Altimetric som spårar uppmärksamhet om forskning.


Det visade sig att psykiatrin och läkemedelsindustrin (Psyko Pharma) hade lurat allmänheten och läkarkåren i över 30 år. Kemisk obalans var helt enkelt en säljslogan som lät vetenskaplig.


Handikappande abstinensbesvär

Forskaren Mark Horowitz hade dessförinnan använt antidepressiva i 15 år. Han var så fascinerad av antidepressiva att han tillbringade tre år hukad över ett mikroskop med mänskliga hjärnceller i laboratorier vid King´s College London för att mäta effekten av mänsklig stress.

När han sedan skulle vänja sig av med det antidepressiva han använt så länge fick han panikattacker, sömnstörningar och depression så handikappande att han fick flytta hem till sina föräldrar. Symtomen var de värsta han någonsin upplevt. Han gick ut på internet och fann tusentals med samma upplevelser. De flesta kunde inte sluta ta SSRI-medlen.


Läkemedelsbolagen hade övertygat psykiatrikerna och läkarna om att SSRI-medlen är ofarliga och hade mycket milda utsättningsproblem om de slutade, vilka i sin tur övertygade patienterna. Men när så den ena patienten efter den andra kom tillbaka och klagade över kraftiga besvär då de försökte sluta, värre än de ursprungliga, så sa psykiatrikerna att det är ”den underliggande depressionen som kommit till ytan” och det vara bara att fortsätta med SSRI-medlen, ibland med en högre dos, ibland ett nytt medel eller ytterligare ett medel. Miljontals människor sitter idag fast på antidepressiva. Läkemedelsbolagen har aldrig erkänt detta, nu får de nämligen patienter på antidepressiva livet ut.


Idag går ca 45 miljoner på antidepressiva i USA; en miljon i Sverige, 7-8 miljoner i England och många miljoner i övriga länder. Under pandemin ökade recepten så pass att det fanns brist på vissa av dem. Men antidepressiva hjälper knappast mot instängning i hemmen.


Spräcker myten om kemisk obalans

Nu kommer vi till juli 2022 då studien "The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence," publicerades, som fick ett enormt genombrott och som totalt sågade teorin om kemisk brist på transmittorämnet serotonin i hjärnan som orsak till depression, men även att övriga psykiska störningar inte har hjärnkemi som orsak. ”Vilket sände ilningar av ångest genom den psykiatriska professionen”, säger Howartz till Newsweek. Psykiatrin vet ännu inte vad som orsakar psykiska störningar – än mindre hur man skall bota dem..

Innan dess trodde 85 till 90 procent av allmänheten, och en mycket stor del av läkarkåren, att låga serotoninhalter orsakar depression och att ”lyckopiller” skulle hjälpa dem.

– Vi har en felaktig syn på vad psykiatriska droger gör, säger den ledande forskaren Joanna Moncrieff, professor vid University College London. ”Den här idén om att de fungerar genom att rikta sig till den underliggande biologiska mekanismen som producerar symtom på mentala störningar, är faktiskt inte grundat på bevis för någon slags mental störning. Vare sig det gäller depression eller schizofreni eller vad som helst.”


Skapar kemiskt beroende

Istället, hävdar hon, förändrar drogerna "normala hjärntillstånd" och "normala mentala tillstånd och processer" på sätt som inte är så mycket annorlunda än rekreationsdroger som alkohol. De skymmer psykotiska symtom genom att "lägga" ett onormalt drogtillstånd över andra effekter. I SSRI-preparat kan de små fördelarna som ses i placebokontrollerade studier, föreslår hon, tillskrivas känslomässig bedövning som minskar intensiteten av känslor som orsakar depression och ångest, på bekostnad av en mer komplett upplevelse av livets upp- och nedgångar. Den förlamande sorgen som ibland följer på en minskning av SSRI-medicinen orsakas av det kemiska beroendet som läkemedlen kan orsaka i hjärnan och abstinenseffekter. "Det är inte bra att tänka på depression som en hjärnsjukdom", säger hon. "Jag tycker att vi borde se det som en känslomässig reaktion på livets omständigheter och livshändelser. Och det finns faktiskt mycket starka bevis för att människor som lider av negativa livshändelser är mycket mer benägna att bli deprimerade." (Newsweek)


Även om den artikeln bröt igenom den motståndskraftiga muren så är det många enskilda forskare som haft samma åsikter, och framfört dem. Professor och dr Peter Gøtzsche är en av dem, en av psykiatrins skarpaste kritiker, tidigare chef för Nordiska Cochrane Instititutet i Köpenhamn. I sin bok ”Mental överlevnads handbok” skriver han:

”Det finns inga specifika kemiska förändringar i hjärnan som orsakar psykiatriska störningar. Alla studier som har hävdat att en vanlig psykisk störning som en depression eller psykos börjar med en kemisk obalans i hjärnan är otillförlitliga.”


Peter Gøtzsche menar att det istället är trauman som ligger bakom och räknar upp en mängd studier som backar upp detta.


En undersökning visar att de som upplever svåra depressiva episoder, är 2,8 gånger mer benägna att ha upplevt en stressfull händelse, såsom en anhörigs död, några månader innan depressionen, jämfört med kontrollgrupen. Stress är en stor faktor bakom behandlingsresistens, sämre resultat och en högra grad av återfall.


– Läkemedelsbolagen övertygar oss att om vi är ledsna, och då skall man gå till doktorn och söka behandling (”Talk to your doctor”), säger Mark Horwitz. De har fått oss alla att tro att normala aspekter på mänskliga tillstånd där en medicinsk sjukdom som kallas depression – att normala reaktioner på svåra situationer är ett kemiskt problem i hjärnan som behöver medicinsk lösning. De övertygar folk om att dessa är mycket ’milda’ mediciner och mycket lätta att sluta med. Inget av detta är sant.”


Nu varnar man för överförskrivning då läkare skriver ut antidepressiva slentrianmässigt. Läkare tror fortfarande att antidepressiva fungerar, trots att ett flertal studier visar att de inte är bättre än placebo, varmed subventioner inte skall utgå. Man refererar till en stor studie som kom ut några veckor efter Horowitz/Moncrief publicerat sin.


Placeboeffekten

Ett team från amerikanska läkemedelsverket FDA tillsammans med Irvan Kirch, vid Harvard Medical School, långvarig kritiker av antidepressiva, och författare till en mängd artiklar och böcker, publicerade den mest omfattande analysen av alla kliniska data gällande antidepressiva. Studien granskade 232 placebokontrollerade studier med 73 388 patienter som diagnostiserats med allvarlig (major) depression och som visade att endast 10 av de mest populära antidepressiva medicinerna utgjorde en meningsfull förändring i 15 procent av fallen jämfört med sockerpiller. Det räcker för subventioner (betald med skattepengar).

Men tittar man närmare på den studien så visar den att det gäller bara de med allvarlig depression, vilket utgör ca 10 procent av alla med depression. Alltså bara 1,5 procent blir bättre, och då skall subventioner inte gälla.

Övriga med mild depression hade bara marginell nytta av antidepressiva. Irving Kirsch som anses vara världens ledande expert på placeboeffekten har länge hävdat att antidepressiva egentligen inte är verksamma, utan en stor del är placeboeffekten.

”Den enkla handlingen att behandla en patient skapar en förväntan om läkning som resulterar i en förbättring av patientens tillstånd.” (1)


Statistik och förbannad lögn

För att få godkännande för en ny medicin så kräver FDA att läkemedelstillverkarna lämnar in resultat från ”två väldesignade kliniska försök” för att demonstrera att medicinen är mer verkningsfull än placebo. Men reglerna sätter ingen gräns på hur många kliniska försök som de kan göra för att få dessa två positiva resultat. Och även om negativa resultat måste registreras hos FDA så finns det inget krav på att bolagen skall publicera dem. Och det är ytterst svårt att få tillgång till de icke publicerade resultaten.


”Som ett resultat är misslyckandefrekvensen av prövningar av antidepressiva läkemedel mycket högre än vad de flesta förstår”, säger Dr. Erick Turner, en tidigare FDA klinisk granskare, som nu är professor i psykiatri och farmakologi vid Oregon Health and Science University. Dr. Turner, som utbildades till psykiater, minns att han upptäckte flera negativa prövningar i den första ansökan om psykofarmaka som han granskade för byrån i slutet av 1990-talet, och att han var så chockad att han omedelbart tog den till sin chef.

"Det händer hela tiden", minns han att hans chef sa till honom innan han avslöjade att ungefär 40 procent av antidepressiva prövningar, enligt hans uppskattning, var negativa eller misslyckades.


1% bättre än placebo

2015 lämnade han 2015 för att jobba inom forskningsområdet. Han utförde en granskning av 74 studier som involverade 12 antidepressiva med 12 564 patienter. Han fann att antidepressiva slog placebo med endast 51 procent. Av 33 studier som hade negativa eller tvivelaktiga resultat, så publicerades aldrig 22 studier och 11 publicerades på ett sätt som gav ett falskt positivt resultat, skrev dr Turner i New England of Medicine. Även om hälften av försöken misslyckades, så rapporterades 94 procent av de publicerade studierna med positivt resultat. Statistik och förbannad lögn med andra ord.

Vilket i sig aldrig publicerades.


Data om hur läkare anser depression vara allvarlig publiceras aldrig. Men i en studie från Brown University fann man att trots att 40 procent hade mild depression så skrev de ut antidepressiva till 97 procent av patienterna.


Allvarliga biverkningar

Förutom kraftigt beroende, sexuell dysfunktion och emotionell okänslighet så finns det en hel del mer eller mindre allvarliga biverkningar. Märkligt nog så är den allvarligaste självmordsrisken. Enligt en färsk studie ökar risken för självmord trefaldigt för ungdomar 18-24 år. Studien är faktiskt svensk och kommer från KI.

I USA har självmorden ökat med 30% sedan sena 90-talet.

Nå, det är faktiskt inget nytt, en mångfald studier visar på samma sak, det står också på varje burk att risken för självmord ökar. Och vad tar man dem för – ytterst för risk för självmord.

Vi har även det faktum att antidepressiva skapar sanslöst våld. Många tusen berättelser vittnat om detta, vilket vi skall återkomma till.


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten
Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page