top of page

Upprop! Förbjud Psykiatrins Elchocker till Barn


UNICEF: "Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt."

Stöd detta upprop som kommer att tas hela vägen till Socialstyrelsen och ansvariga politiker för att som ett första steg få psykiatrins elchocker (ECT) förbjudna till barn och ungdomar! Detta är början till slutet för alla elchockbehandlingar. Hjärnskador skall inte säljas in som något botemedel. Psykiatrins miljarder skall i stället satsas på alternativa behandlingar.

Låt barn få lov att vara barn. Barn som mår dåligt behöver kärlek, trygghet, omsorg och hjälp i stället för att utsättas för psykiatrins förödande elchocker.

Människor elchockas frikostigt, och numera är även våra barn en målgrupp som psykiatrin riktar in sig på. Det är osäkert hur många barn som i dag får elchocker i Sverige, men att det överhuvudtaget sker och godkänns av Socialstyrelsen är ett allvarligt brott mot FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, ett flertal FN-konventioner och konventioner som gäller inom EU.

"Det finns ingen forskning som rättfärdigar att elchockbehandling (ECT) används på barn och ungdomar, och det är uppenbart oetiskt."

Professor John Read från University of East London

Vår dotter tog sitt liv

"Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag, så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling."

Vi som skriver under detta upprop kräver:

• att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar.

• att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar

Kravet på att elchocker till barn och ungdomar stoppas kommer tillsammans med alla underskrifter och ett bevisunderlag (som baseras på vetenskaplig dokumentation, patienträttigheter, hälso- och sjukvårdslagstiftning samt internationella konventioner) som skickas till Regeringen, Socialstyrelsen, de 21 regionerna samt till ansvariga politiker. Vår avsikt är att följa upp detta till dess att förbudet införs.

Vi står bakom detta upprop:

Carina Rångeby, Landskrona, legitimerad sjuksköterska sedan över 40 år, hälsokonsult.

Michael Zazzio, Hovmantorp, medicinsk forskare, privatpraktiserande kliniker, vetenskapligt råd i AENORTA, juridiskt sakkunnig i NHF Sweden, delaktig i det Romstadgeprojekt som drivs av organisationen Peace in Space, legitimerad sjuksköterska med över 40 års yrkeserfarenhet inom sjukvården, chefredaktör för tidningen 2000-Talets Vetenskap, redaktör tidningen Hälsofrihet.

Torbjörn Sassersson, Stockholm, chefredaktör Newsvoice.

Jan Oleby, Hultsfred, Läkare.

Michaela Ejderflykt, Stockholm, legitimerad sjuksköterska, sett barn blivit förstörda av ECT, måste stoppas!

Siv Wernborg, Göteborg, fil mag, 2000-Talets Vetenskap.

Karin Larsson, Stockholm, legitimerad sjuksköterska med över 50 års erfarenhet i sjukvården.

Mikael Bonnier, Lund, fysiker (Msc)

Anita Boström, Halmstad, f.d. skolsköterska, legitimerad sjuksköterska.

Marina Szöges, Norrtälje, Homeopat.

Nafiye Bedirhanoglu, Stockholm, Jurist, Clear Law AB.

Barbro Skovgaard, fd. legitimerad sjuksköterska, med 20 års erfarenhet i sjukvården.

Sussie Olofsson, Brastad, neuropedagogik, Nätverket för Friskare barn och unga NU!

Vega Östlund, Södertälje, legitimerad sjuksköterska.

AnnCatrin Rydbjer, Södertälje, Beteendevetare.

Herluf Dalhof, Danmark, läkare och mångårig motståndare till psykiatrins ECT-behandling.

Peter Larsson, Malmö, engagerad mot psykiatrins ECT i decennier, elchocker.se, ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset.

Monika Flugel-Sundgren, Landskrona, 47 års erfarenhet som leg. sjuksköterska, utbildad kost- och näringsrådgivare.

Christina Timståhl, Sundsvall, Distrikssköterska.

Siv Rodin, Göteborg, legitimerad sjuksköterska med över 40 års erfarenhet.

Elisabeth Anstrin, Borås, Distriktssköterska, legitimerad sjuksköterska med 20 års erfarenhet.

Oskar Arnorsson, Nordanstig kommun, Scandinavian Professional Therapy UK filial – scandicpro.se.

Liselott Hallberg, Primagruppen, Talare/Föreläsare, Missbruksproblematik, Stud. Socialpedagog.


______________________________________________________________________________


För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page