top of page

Tom Cruise hade rätt

Ny avgörande studie: Depression orsakas inte av kemisk obalans


Depression är inte en kemisk obalans i hjärnan och psykiatrikerna har ingen aning om hur antidepressiva fungerar. Teorin om låg serotoninnivå är inte en faktor och depression är mer troligt länkat till stressfulla händelser i livet, enligt slutsatsen i en helt ny stor studie av psykiatriker vid University College London (UCL) som fått internationell uppmärksamhet.


Miljontals människor använder antidepressiva SSRI-medel i tron att det skall hjälpa dem mot depression. Och det händer ibland, men det är i så fall tron som gör det, inte pillren. Placeboeffekten visar statistiskt sett ingen skillnad. Pillren ger bara biverkningar, och om något så ändrar det på hjärnkemin.


Den ledande forskaren för studien, professor Joanna Moncrieff, sade:

”Tusentals människor lider av biverkningar av antidepressiva läkemedel, inklusive de allvarliga abstinenseffekter som kan uppstå när människor försöker upphöra med dem, men antalet receptbelagda läkemedel fortsätter att stiga. Vi tror att denna situation delvis har drivits av den falska uppfattningen att depression beror på en kemisk obalans. Det är hög tid att informera allmänheten om att denna tro inte är grundad i vetenskap.”


Vi blir matade med vetenskapliga påståenden, men faktum är att de slingrar sig runt sanningen. Ett tag skulle bebisar ligga på mage, sedan rygg. Magsår orsakades av stress, sedan bakterier. Många upptäckter möts med hån och trakasserier. Semmelweiss blev enormt hånad när han hävdade att man skulle tvätta händerna innan förlossning. Dr William Harvey upptäckte blodomloppet. Den rådande teorin var greken Galens som menade att levern producerade allt blod som sedan centrifugerades på något sätt runt i kroppen. Det tog 1500 år innan Harvey upptäckte blodomloppet, och ytterligare femtio innan det accepterades. ”Jag felar hellre med Galen än har rätt med Harvey”, utbrast en läkare högt på en läkarkongress i London.


Nu har det gått trettiofem år sedan teorin om den ”kemiska obalansen” lanserades och upptäckten att traumatiska händelser ligger bakom depressioner och andra humörsvängningar, inklusive ADHD och andra ”hjärnkemikaliesjukdomar”. Skillnaden mellan andra upptäckter är att detta är en medveten bluff, vilket bevisats ett flertal gånger. Frågan är hur media skall hantera detta. Förvränga sanningen som vanligt?


I flera decennier har budskapet trummats ut (via lydiga lakejer i media) att depression orsakas av en kemisk obalans i hjärnan och att ”lyckopiller” kan åtgärda detta genom att öka serotoninhalten i hjärnan. Dock är det hittills ingen som kunnat mäta detta i en levande hjärna, för då måste man göra en biopsi, ”och det är ingen bra idé,” sade en ledande psykiatriker från amerikanska psykiatriförbundet på bästa sändningstid i amerikansk TV. Han tillade: ”teorin om kemisk obalans hittades förmodligen på av läkemedelsbolagen”.


Det var strax efter att Tom Cruise gjort sitt beryktade framträdande 2005 i en TV-show där han mycket bestämt hävdade att det inte finns någon kemisk obalans och att programledaren var milt sagt oinformerad. Det uppstod en TV-storm. Nu visar det sig att Tom Cruise hade rätt. Han är också medlem i KMR i USA. KMR har hävdat detta sedan 1988 när det första ”lyckopillret” släpptes och KMR i USA (CCHR) kallade det för ”mördarpillret” på grund av allt sanslöst våld och skolskjutningar som det utlöste. Och detta kommer att bli nästa steg i avslöjandet av denna gigantiska bluff.

Michael Knowles on Twitter: "This interview has aged like a fine wine. https://t.co/ZIVmVafybW" / Twitter
Serotoninhalten har inte med depression att göra, det är mer relaterat till traumatiska händelser i livet vilket sänker humöret enligt studien som fått stor uppmärksamhet.


"Jag tror att vi med säkerhet kan säga att efter en stor mängd forskning utförd över flera årtionden så finns det inga övertygande bevis för att depression orsakas av serotonin-avvikelser, i synnerhet genom lägre nivåer eller minskad aktivitet av serotonin”, sa huvudförfattaren Joanna Moncrieff, professor i psykiatri vid UCL.


"Många människor tar antidepressiva läkemedel för att de har blivit förledda att tro att depression har en biokemisk orsak, men denna forskning tyder på att denna övertygelse inte är grundad i vetenskap.”


Man fann forskning som visar att 85 till 90 procent av allmänheten fortfarande tror att depression orsakas av låga serotoninnivåer eller någon slags kemisk obalans i hjärnan.


Denna slogan, ”depression orsakas av en kemisk obalans i hjärnan” uppfanns när Prozac lanserades i slutet av 1980-talet, av läkemedelsbolagets marknadsförare. Det lät vetenskapligt och sålde otroligt. Nu hade man plötsligt inget ansvar för sitt liv, det var ju fel på hjärnkemin. Men i längden ledde det människor till att tro att man inte kunde göra något alls åt sin situation, att man inte kunde påverka sitt humör utan piller.


Denna studie granskade forskning om kopplingen mellan serotonin och depression men fann ingen skillnad i nivåerna mellan tusentals människor som diagnostiserats med depression och friska människor.


Man tittade även på studier där serotoninhalten minskades på konstgjord väg genom att ge dem en diet utan aminosyror som krävs för att tillverka serotonin och de fann att detta inte gjorde dem deprimerade. De granskade studier med hundratals friska volontärer.


Vad man istället fann var att stressfulla händelser utövade en stor risk för att människor skulle bli deprimerade, ju mer stressfulla händelserna var, desto mer ökade risken för depression.

Man granskade även studier där variationer av gener som styrde transporterandet av serotonin inte uppvisade någon skillnad på depressionsnivåerna. Tiotusentals människor var involverade. Gener har ingen inverkan på depression.


Medförfattare Dr Mark Horowitz, en utbildningspsykiater och klinisk forskare i psykiatrin vid UCL sa:

"Jag hade fått lära mig att depression orsakades av lågt serotonin i min psykiatriutbildning och hade till och med lärt ut detta till studenter i mina egna föreläsningar. Att vara involverad i den här forskningen var en ögonöppnare och det känns som allt jag trodde jag visste har vänts upp och ner. En intressant aspekt i de studier vi undersökte var vilken roll och hur stark effekt negativa händelser påverkar depression, vilket tyder på att dåligt humör är ett gensvar på människors liv och att depression inte orsakas av kemisk obalans. Depression kan inte kokas ner till en enkel kemisk ekvation."


Forskarnas syn är att patienter inte ska bli tillsagda att depression orsakas av låg serotoninhalt eller en kemisk obalans eller informeras om att SSRI-preparat kan åtgärda problemet.

”Vi förstår inte exakt vad antidepressiva medel gör med hjärnan och att ge människor den här typen av desinformation hindrar dem från att fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska ta antidepressiva eller inte."


"Populariteten för teorin om ’kemisk obalans’ gällande depression har sammanfallit med en enorm ökning av användningen av antidepressiva medel. Förskrivningar av antidepressiva läkemedel har ökat dramatiskt sedan 1990-talet, med var sjätte vuxen i England (drygt 11 miljoner) och 2 % av tonåringarna (260 000) som nu ordinerats ett antidepressivt läkemedel under ett givet år. "Många människor tar antidepressiva läkemedel för att de har blivit förledda att tro att deras depression har en biokemisk orsak, men den här nya forskningen tyder på att denna tro inte är vetenskapligt grundad."


Denna granskande forskning försökte täcka all forskning som har publicerats om serotonin och depression. Tiotusentals människor ingick i studien. Man fann ingen skillnad på nivåer av serotonin genom deras nedbrytningsprodukter i blodet mellan människor som diagnostiserats med depression och friska människor.


Man fann dock att serotoninhalten i blodet var lägre hos folk som använde antidepressiva. Forskarna ansåg att det berodde på möjligheten att långvarig användning av antidepressiva reducerar serotonin-koncentrationen i blodet. Det kunde bero på att hjärnan försökte kompensera den konstlade ökningen av serotonin genom att producera den motsatta effekten.


Forskarna uppmanade till ytterligare forskning samt behandling som fokuserade på lindring av traumatiska händelser i livet.


Frågan är dock om man försöker begrava ett levande lik. Troligen kommer det att dröja ett bra tag innan receptutskrivningen minskar eller rent av upphör. Det är för mycket pengar involverade och förespråkarna går ofta själva på pillren, annars skulle de inte stå ut med sig själva, väl vetande att detta är en gigantisk bluff de bidrar till. Forskarna skulle vara tvungna att erkänna att de haft fel i 35 år. Psykiatriker som fått rundligt betalt för att föreläsa om lyckopillren skulle ha svårt att se sig själva i spegeln.Referenser:

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page