top of page

Svensk studie från KI visar: stor risk för hjärtsjukdomar med ADHD-droger, även hos barnMatthew och Sheina dog av hjärtfel pga. ADHD-droger


Användningen av ADHD-droger har ökat exponentiellt de senaste årtionden. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar har diskuterats men aldrig fastställts. I en helt ny svensk stor studie från KI som publicerats i JAMA, en av världens största läkartidningar, visar forskarna på klara risker med så gott som alla ADHD-droger, även icke-centralstimulantia. (1) Som vi tidigare skrivit om så rapporterar psykiatrikerna inte om biverkningar, därför har det fått fortgå. Trots att många unga barn dött av hjärtfel.


Kontrollstudien har gjorts på 278 027 svenskar i åldern 6 till 64 år som fått ADHD-diagnos mellan 2007 och 2014. Risken ökade vid långvarigt bruk, över 3 år. Längre användning ökade riskerna med 4% för varje år. Personerna följdes upp i 14 år och är alltså en riktig långtidsundersökning. Högst troligen den första som utförts gällande risker för hjärtsjukdomar med ADHD-droger.


Forskarna från KI skrev:

”I denna fallkontrollstudie av 278 027 individer i Sverige i åldern 6 till 64 år som hade en ADHD-diagnos eller ADHD-läkemedelsdispensering, var längre kumulativ varaktighet av ADHD-medicinanvändning associerad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, särskilt hypertoni och artärsjukdom, jämfört med icke-användning … Resultaten av denna studie tyder på att långvarig exponering för ADHD-läkemedel var associerad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.”


Tydligare kan det knappast uttryckas. Varningar har utfärdats i USA av American Heart Association tidigare, men inte följts upp. Mindre studier har gjorts som endast varat i fyra månader, som visat på risker, men negligerats. Man kan tycka det är underligt att större studier inte gjorts när det gäller risker för så allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar.


Vi vill återigen poängtera att denna undersökning gjorts på 278 027 svenska barn och äldre. Så här skrev en av de svenska forskarna i studien, Zheng Chang, som är senior forskare i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, i början av studien som han även var projektledare för:

– Vi har förståelse för att detta kan oroa både vuxna som medicinerar och föräldrar till barn som gör det. Ett av huvudbekymren för dem som tar de här medicinerna i många år är att de påverkar det kardiovaskulära systemet, bland annat genom att höja blodtrycket och öka hjärtslagens tempo. Då blir det möjligt att misstänka att medicinerna på sikt skulle kunna öka risken för sådant som hjärtfel, arytmi eller andra kardiovaskulära sjukdomar.


Men det tog bara några år innan riskerna uppenbarar sig. Det ruskiga är att samma mönster visar sig för barn och ungdomar under 25 år som för äldre. KMR i USA, där flera miljoner barn får amfetamin, har redovisat ett flertal dödsfall bland barn. Och det är inget nytt.


Forskarna avslutade studien med:

SLUTSATSER OCH RELEVANS Denna fall-kontrollstudie fann att långvarig exponering för

ADHD-mediciner var förknippade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, särskilt högt blodtryck och artärsjukdom. Dessa fynd understryker vikten av att noggrant väga potential

fördelar och risker när man fattar behandlingsbeslut om långvarig användning av ADHD-medicin. Läkare bör regelbundet och konsekvent övervaka kardiovaskulära tecken och symtom under hela behandlingsförloppet.


Dog av hjärtfel

14-årige Matthew dog den 21 mars 2000. Orsaken fastslogs vara långvarigt bruk (från 7 års ålder till 14 år) av Ritalina. I dödsattesten står det: dödsfallet orsakades av långvarig användning av Ritalina. Enligt rättsläkaren uppvisade Matthews hjärta tydliga tecken på skada på de mindre blodkärlen. De som utförde den medicinska undersökningen sa att en fullvuxen mans hjärta väger ca 350 gram och att Matthews hjärta vägde ca 402 gram. Matthew hade ingen tidigare hjärtsjukdom. De som utförde den medicinska undersökningen berättade även att denna typ av skada på hjärtat inte är lätt att upptäcka med de standardtester som behövs för att förlänga recept. När amfetamin används drar alla vener och artärer ihop sig och blir mycket trånga, vilket gör det mycket svårt för hjärtat att pumpa ut blod i kroppen. Den extra kraft som krävs för att få blodet att cirkulera orsakar skador på hjärtat, som förutom högt blodtryck även kan orsaka förstorat hjärta då hjärtat är en muskel som likt andra muskler förstoras vid hårt arbete.


Matthews pappa startade en rörelse i USA tillsammans med Internationella KMR för att uppmärksamma allmänheten på faran med amfetamin. Men Matthew är verkligen inte ensam om att ha dött av amfetaminbehandlingen.


• Sheina dog under kraftiga konvulsioner i sin mors armar - hos läkaren som skrev ut amfetaminet.

• När en elev föll ihop på skolgården, svarade läkaren på föräldrarnas oroliga frågor ”Oroa er inte, det är bara amfetaminet!”. Ett kort tag senare dog pojken av hjärtfel.

• En man var på två ADHD-droger. Han fick en dödlig hjärtattack vid 41 års ålder.

• En 33-årig man på ADHD-amfetamin Elvanse lades in på sjukhus efter att ha drabbats av panikattack, ökad hjärtfrekvens, bröstsmärtor och yrsel.


Mellan åren 1990 och 2000 hade 189 barn dött i USA på grund av amfetaminbehandlingen, Detta rapporterades till FDA MedWatch Program (Biverkningsregistret i USA). Därefter upphörde rapporteringen mer eller mindre. Fem år senare godkändes Ritalina för försäljning i Sverige Man vet också att endast 1 till 10 procent av alla fall rapporteras dit, precis som i Sverige.


DEA, amerikanska narkotikapolisen, satte upp ett rapportsystem redan 1972, men upphörde med det 2011. År 2004 stod enbart två ADHD-droger (Ritalina och Adderall) för 10 800 besök till akuten. Det hoppade till 42 000 fall år 2011, en fyrfaldig ökning på sex år. Hur många det är senaste åren finns inga rapporter om.


I Florida spårade man dödsfallen mellan 2008 och 2014. Av 1318 dödsfall så var 277 dödsfall från ADHD-amfetamin. 2008 var det 14 dödsfall och år 2014 var det 67 dödsfall. Det motsvarar mer än 1000 dödsfall per år över hela USA. (2) Därefter upphörde man att rapportera.


I ett tidigare nyhetsbrev visade vi att bara under 2022 saknades det över 22 000 biverkningsrapporter efter användning av ADHD-droger – i Sverige. (3)


Här är ett litet utdrag av det fåtal biverkningsrapporter som faktiskt inkommit till Läkemedelsverket i Sverige gällande hjärt- och kärlbesvär bland barn och ungdomar:

• ”Strattera … högt blodtryck”

• ”Concerta … högt blodtryck”

• ”Concerta … gav som biverkan hjärtklappning”

• ”Ritalina … fick förhöjd pulsfrekvens”

• ”Strattera … resulterade i oacceptabel hjärtklappning” 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page