top of page

Suicidpreventiva åtgärder – en Potemkuliss*

nonchalerar en av de främsta orsakerna: psykiatrins droger

I kölvattnet av avslöjandet om en av psykiatrins största lögner, den kemiska obalansen i hjärnan som orsak till depression och psykisk ohälsa, uppenbarar sig ytterligare saker som behöver avslöjas.


"Sanningen måste avslöjas om kopplingen mellan psykiatrisk behandling - inklusive deras droger - vilka orsakar psykisk ohälsa, självförgiftningar, överdoser, självmord och våld. Om det inte görs, kan självmord utlösas eller provoceras fram, inte stoppa dem."

– Jan Eastgate, Ordförande CCHR International


I Sverige har vi Suicididpreventiva dagen, den 10 september. I USA varar den en hel månad, hela september ut. Den här artikeln tar upp situationen både i Sverige och USA.


Både dagen och månaden om Suicididprevention avslutades med en utelämnad diskussion om att psykiatrins droger bidrar till ökade självmord, överdoser och självförgiftningar. På så sätt bidrar de till fortsatta höga siffror.


I slutet av National Suicide Prevention Month, som hålls varje september, står en sak klar: trots de enorma ekonomiska investeringarna i det och program för självmordsförebyggande, fanns det en chockerande brist på information om psykiatrins psykotropa drogers roll som utlösare eller orsak till självmord.


Psykotropa droger som innefattar antidepressiva, sömnmedel, antipsykotika såväl som ADHD-droger, vilka förändrar beteende och humör, har dokumenterats i studier att framkalla självmordstankar och -handlingar, men detta diskuteras aldrig som en del av självmordsprevention. Det står till och med i produkternas bipacksedlar. I synnerhet har den ökande användningen av antidepressiva medel kopplats till ökande självmord. [1]


Sverige

1,73 miljoner svenskar hämtade ut recept på psykofarmaka förra året och även de senaste åren. Över en miljon använder antidepressiva. Självmorden minskar inte, i vissa kategorier ökar de. Och den psykiska ohälsan sägs bara öka. Kan det ha något samband?


Självförgiftningar av unga i Sverige

• I Sverige har det förekommit 5839 självförgiftningar av barn och ungdomar med ADHD-preparat eller antidepressiva sedan 2011.

• 1858 självförgiftningar med ADHD-preparat och 3972 med antidepressiva. Detta i självdestruktivt syfte, troligen självmordsförsök. Ett stort antal har fått åka ambulans till akuten.

• Ytterst få biverkningsrapporter kom Läkemedelsverket tillhanda, antalet kan räknas i promille. Det innebär att allt ser bra ut.

• Under 2021 hamnade 917 barn och ungdomar (10-19) på sjukhus, nästan tre per dag, ofta med ambulans, med medvetna överdoseringar av ADHD-preparat eller antidepressiva.

• Ungdomar kom in till akuten medvetslösa, hallucinerande, skakande, krampande med kraftig hjärtklappning.

• 4 biverkningsrapporter lämnades in, alltså 0,4 procent.

• Det kan nämnas i sammanhanget att 884 småbarn 0-4 år har förgiftats av ADHD-droger under de senaste 10 åren, 120 barn år 2021, det högsta antalet under dessa tio år. Detta är dock oavsiktlig förgiftning. Inga biverkningsrapporter. Ingen media.

(alla uppgifter ovan kommer från Giftinformationscentralen, GIC)


Socialminister Annika Strandhäll lovade i en riksdagsdebatt för ett par år sedan:

”Alla biverkningsrapporter skall skickas till Läkemedelsverket. Det är obligatoriskt…”

INGEN media har rapporterat om detta, förutom KMR varje år, som även skickat uppgifter till myndigheter och media.Självmord bland unga kvinnor


• Bland kvinnor mellan 18 och 24 år använder 10 procent antidepressiva medel. Vi har under närmare 20 år sett en ökad trend av självmord bland unga kvinnor. Samtidigt, och parallellt med självmorden, har förskrivningen av antidepressiva ökat.


• Data från Rättsmedicinalverket (RMV) visar den höga andelen kvinnor 15-24 som vid självmordstillfället hade spårbara nivåer av antidepressiva i blodet. År 2019 uppmätte man den högsta andelen någonsin – 48 procent av de unga kvinnorna visade sig vid toxikologisk undersökning ha antidepressiva i blodet.


Antalet självmord bland yngre kvinnor har gått lite upp och ned under åren, men det har aldrig varit högre självmordstal för kvinnor 15-39 år under 2000-talet än genomsnittet för de sista fem åren, med rekordet 1014 självmord år 2019. Sifforna går parallellt med förskrivningen av antidepressiva.


Omkring 400 självmord sker varje år i samband med den psykiatriska vården, över ett självmord per dag. Psykiatrin fick till stånd en ändring av Lex Maria för några år sedan som innebär att de INTE behöver rapportera självmord i samband med psykiatrisk vård. Hur skall man då kunna efterfölja Regeringen nollvision av självmord (2017) [2]


Situationen i USA

• Totalt tog 76 949 157 (23%) amerikaner någon form av psykiatrisk psykotropisk drog 2020.

• 45 204 771 antidepressiva.

• 9 585 203 ADHD-droger.

• 11 154 803 antipsykotika.

• 31 229 150 ångestdämpande.

• 21 863 616 humörstabiliserare

(IQVia – Patient Track Database/IMS Health)


• Mellan 1999 och 2017 mer än tredubblades överdoser som involverade antidepressiva läkemedel, från 1749 till 5269. Under 2019 rapporterade National Institute on Drug Abuse (NIDA) 5174 dödsfall inkluderande antidepressiva läkemedel, ibland i kombination med andra droger, inklusive bensodiazepiner (lugnande).[3] Det är inte klart hur många som kan ha varit avsiktliga överdoser.


• Av 100 000 dödsfall i överdoser under 12-månadersperioden som slutade i april 2021 var psykostimulantia inblandad som den tredje högsta, efter opioider. Psykostimulerande medel inkluderar de som ordineras för att behandla ADHD, som har hög missbrukspotential, tillsammans med metamfetamin.[4]


• Nästan 92 000 amerikaner dog av överdoser av droger 2020, vilket markerar en ökning med 30 % från året innan, en ökning med 75 % under fem år och den överlägset högsta årliga summan någonsin, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ). Den största ökningen var bland svarta män.[5]


• Mellan 1999 och 2013 ökade recepten på psykiatriska läkemedel, inklusive lugnande medel, antidepressiva, psykostimulerande och antipsykotika, med 117 % från 197 247 557 till 427 837 506. Under samma datum klättrade dödstalen till följd av en överdos av receptbelagda psykiatriska läkemedel med hela 240%.[6]


När någon överdoserar antidepressiva läkemedel kan de uppleva illamående, snabba hjärtslag, huvudvärk och skakningar; i vissa fall kan de få anfall eller andningsbesvär eller falla i koma.[7]


September månad utropades första gången till nationell självmordspreventiv månad 2008.[8] Det började tidigare, med Världsdagen för förebyggande av självmord 1975, utökades sedan till en vecka i USA och nu hålls en hel månad med medvetenhet om självmordsrisker. Självmord är en enorm tragedi som tog 45 979 amerikanska liv år 2020.[9]


Men Suicidepreventiva månaden tar inte upp hur många av självmorden som begicks av de som tog psykofarmaka vilket kan ha genomdrivit beslutet att dö.


• Av CCHR:s dokumenterade 125 handlingar av sanslöst våld i skolor och samhället som begåtts sedan slutet av 1980-talet, då SSRI-preparaten lanserades, av förövare med en historia av psykiatrisk behandling, begick 46 självmord. Ytterligare 17 dödades av första insatsstyrkan, vilket tyder på "självmord genom polis." Sammanlagt kunde 50% ha drivits till självmord av sinnesförändrande substanser och/eller år av misslyckad psykiatrisk sjukhusvistelse, utvärderingar och behandling.[10]


Den ökande statistiken om självmord, överdoser och våldshandlingar som leder till dödsfall för förövare tyder på att ökade anslag till mentalvård och självmordsförebyggande har varit ett svart hål, med allt sämre resultat.


• Mellan 2008 – året då National Suicide Prevention Awareness Month tillkännagavs – och 2013 inträffade en av de största investeringarna i självmordsforskning, bestående av 50 miljoner dollar från den amerikanska armén och 15 miljoner dollar från National Institute for Mental Health (NIMH). NIMH rapporterade att det fanns 267 federala självmordsstudier som kostat 423 miljoner dollar.[11]


• Under 2018 beviljade administrationen för substansmissbruk och mentalvård också upp till 61 miljoner dollar i bidrag som ska betalas ut under flera år för program för förebyggande av suicid.[12]


• Ändå, av de 130 självmorden per dag 2019, var 17 av dessa förlorade liv veteraner, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Veteran-självmordsrelaterade dödsfall ökar också i en högre takt än den allmänna amerikanska befolkningen. Från 2001 till 2019 ökade självmordsfrekvensen bland veteraner med nästan 36 % jämfört med en ökning med 30 % i den allmänna befolkningen.[13]

För varje aktiv soldat i tjänst som dött i strid, så dog 25 veteraner genom självmord. Soldater har fått obegränsade mängder med psykiatriska droger, som bevisligen framkallar självmord. Man har funnit stora lager av piller hos soldater som begått självmord med piller. Mellan 2009 till 20212 under kriget i Irak dog det långt fler soldater genom självmord än av kriget. Pentagon har varit Big Pharmas största kund. Idag har drogdistributionen flyttat över till veteranerna.


• Det förekommer även drogförgiftningar, av vilka en del kan vara självmord. Från 2000 till 2017 inträffade 1 446 177 drogförgiftningar, självmord och alkoholinducerade för tidiga dödsfall i USA (563 765 enbart från drogförgiftning).[14]


• Enligt en rapport som publicerades i Journal of American Medical Association (JAMA), så hade procentandelen amerikaner på antidepressiva medel, nästan fördubblats, mellan 1999 och 2012, från 6,8 % till 13 %. (14)Under samma period ökade självmordsfrekvensen med 24 %


• Federala uppgifter rapporterade att bland åldern 10-24 år ökade den totala andelen död genom självmord med 57 % från 2000 till 2018. Från 2015 till 2020 ökade självmordsförsök genom att inta giftiga ämnen eller överdosering av mediciner med 26 % bland 6-19 år.[15]


Hur många som kan ha fått antidepressiva läkemedel är okänt, men till och med Food and Drug Administration (FDA) varnar för att förskriva dem till någon yngre än 24 på grund av risken att läkemedlen kan framkalla suicidalt beteende.

Största studien bekräftar fusk och självmord

Peter Gøtzsche, en medicinsk forskare, tidigare ledare för Nordic Cochrane Center i Köpenhamn, Danmark, och författare till Deadly Medicines and Organized Crime: How big pharma has corrupted healthcare, säger:

"Det är allmänt känt att SSRI [antidepressiva] enbart ökar suicidtalet beteende hos personer under 25 år, men det är inte korrekt. En FDA-analys från 2006 av 372 placebokontrollerade prövningar av SSRI och liknande läkemedel som involverade 100 000 patienter fann att upp till cirka 40 år ökade läkemedlen suicidalt beteende..."

Men det är mycket värre, sa han, eftersom de förlitade sig på data från läkemedelsföretag.

"Vi vet redan att företagen har fuskat skamlöst när de publicerar självmordshändelser."

Han sa vidare:

"Det är helt klart att självmord, suicidalitet och våld orsakat av SSRI [antidepressiva] är kraftigt underskattade, och vi känner också till orsakerna. För det första är det rent bedrägeri. För det andra har många självmordshändelser kodats som något annat. För det tredje har läkemedelsindustrin varit mycket noga med att partiska sina prövningar genom att bara rekrytera personer med låg risk att begå självmord. För det fjärde har företagen uppmanat utredarna att använda bensodiazepiner utöver försöksläkemedlen, vilket dämpar några av de våldsamma reaktioner som annars skulle ha uppstått.”[16]

Han varnade:

"Det är en välbevarad hemlighet hur många människor som dödas av psykiatriska droger. Detta har fördunklats på många sätt... Endast ungefär hälften av de självmord och andra dödsfall som inträffar i psykiatriska drogprövningar publiceras.”[17]

Han konstaterade vidare:

”Psykiatriker har kämpat hårt för att dölja den fruktansvärda sanningen att depressionspiller fördubblar risken för självmord, inte bara hos barn utan även hos vuxna.”[18]

Man skall aldrig sluta tvärt med psykofarmaka. Som Gøtzsche säger:

”Människor kan få hemska symtom när de försöker sluta, både symtom som liknar sjukdomen och många andra som de aldrig har upplevt tidigare. Det är högst olyckligt att nästan alla psykiatriker – och patienterna själva – tolkar detta som ett tecken på att de fortfarande behöver läkemedlet. Det behöver de inte göra. De har blivit beroende, precis som en knarkare är beroende av heroin och kokain, och eftersom ADHD-läkemedel och SSRI har amfetamineffekter bör vi se dessa droger som narkotika och använda dem så lite som möjligt.”[19]


Antidepressiva och antipsykotika kan också orsaka akatisi, en skrämmande biverkning som kännetecknas av oförmåga att sitta still. Den skräck som detta kan orsaka kan också driva människor till självmord.

Som Gøtzsche rapporterar:

"Akatisi är en hemsk känsla av inre rastlöshet, som ökar risken för självmord, våld och mord." I en studie led 79 % av psykiskt sjuka patienter som hade försökt ta livet av sig av akatisi.[20]


Cochraneinstitutet där Gøtzsche var ordförande analyserade 70 studier med mer än 18 000 personer och fann att antidepressiva för unga fördubblade risken. Det är den största granskningen någonsin. Psykiatrin och deras allierade Psyko Pharma fångades i ett nätverk av lögner. Studien visar till exempel att 4 dödsfall rapporterades ha inträffat efter testperioden, medan den i själva verket inträffade inom perioden. En patient ströp sig själv under studien. Men eftersom han inte avled förrän fem dagar efteråt hävdades det att han inte längre var med i studien.

Ett av världens största läkemedelsbolag noterade att hälften av självmordsförsöken och tankarna enbart var ”emotionell labilitet eller förvärrande av depression”. Man skyllde alltså på patienterna istället för biverkningarna av antidepressiva.


Inget av detta har diskuterats som en del av medvetenhetsprogram för självmordsförebyggande.


Frågorna i den här artikeln förtjänar en mycket bredare exponering. Sanningen måste avslöjas om kopplingen mellan psykiatrisk behandling – inklusive droger – som orsakar psykisk ohälsa, självförgiftningar, överdoser, självmord och våld.


När man inte tar upp dessa uppenbara orsaker till självmord blir åtgärderna inom Suicidprevention bara en Potemkinkuliss som på sikt bidrar till ökat antal självmord.


Depression, till och med nedstämdhet, behandlas omedelbart med antidepressiva trots internationella rekommendationer att inte använda medicinering., bland annat från FN:s särskilda rapportör om rätten till hälsa, i en rapport om mental hälsa inom EU:

”För att förhindra självmord bör stater anta strategier med en rättighetsbaserad strategi som undviker överdriven medicinering och tar upp samhälleliga avgörande faktorer, främjar autonomi och motståndskraft genom social anslutning, tolerans, rättvisa och hälsosamma relationer." (21)* Potemkinkuliss: Fursten Potemkin lät uppresa teaterdekorationer längs kejsarinnans resa till Krim 1787 som föreställde blomstrande byar som han skulle ha åstadkommit på Krimhalvön, medan det i själva verket rådde svält.


Referenser: (Om länken inte öppnar sig, kopiera och klistra in i webläsaren.)


[1] https://www.cchrint.org/2016/05/02/skyrocketing-antidepressant-use-fueling-epidemic-of-increased-suicides/; IQVia Total Patient Tracker (TPT) Database, Year 2020, Extracted Jan. 2021, https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/people-taking-psychiatric-drugs/; Derek Beres, “Antidepressants linked to increased suicide and self-harm in teens,” Big Think, 29 June 2020, https://bigthink.com/health/antidepressants-suicide/

[4] https://www.cchrint.org/2021/11/22/100000-americans-die-in-overdose-epidemic-psychostimulants-third-in-abuse-list/; Dan Keating and Lenny Bernstein, “100,000 Americans died of drug overdoses in 12 months during the pandemic,” The Washington Post, 17 Nov. 2021, https://www.washingtonpost.com/health/2021/11/17/overdose-deaths-pandemic-fentanyl/; “Provisional Drug Overdose Death Counts,” Vital Statistics Rapid Release, National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2021, https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm

[7] “Is It Possible to Overdose on Antidepressants?: How to Spot the Signs of Antidepressant Overdose,” verywellmind, 18 May 2022

[8] https://www.nctsn.org/resources/public-awareness/national-suicide-prevention-awareness-month

[11] “U.S. National Suicide Prevention Research Efforts: 2008-2013 Portfolio Analyses,” Prepared by the National Institute of Mental Health on behalf of the National Action Alliance for Suicide Prevention’s Research Prioritization Task Force Action Alliance for Suicide Prevention

[12] https://www.samhsa.gov/newsroom/press-announcements/201809211000

[13] “Reducing Military and Veteran Suicide,” CDC, 15 June 2022, https://www.cdc.gov/washington/testimony/2022/t20220615.htm

[15] https://www.cchrint.org/2022/06/03/suicide-attempts-increasing-in-children-including-28-in-6-to-9-year-olds-is-preventable/, citing Jeffrey Fluger, “A Growing Number of Young People Are Attempting Suicide by Self-Poisoning,” Time, 1 June 2022, https://time.com/6183226/suicide-poisoning-young-people/

[16] Peter Gøtzsche, et al., Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare, CRC Press, (London, New York, 2017), pp. 222, 223

[19] Peter Gøtzsche, et al., Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare, CRC Press, (London, New York, 2017), p. 199

Läs hela uttalandet på FNs hemsida här:

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page