top of page

Studie visar att folsyra är associerad med kraftigt minskad risk för självmordsförsök


Ett vanligt, billigt kosttillskott i form av folsyra är kopplat till en 44% minskning av självmordsförsök och självskada, enligt en studie som publicerades i JAMA Psychiatry.


”Det finns inga biverkningar, det kostar inte mycket pengar och man kan få det utan recept,” säger ledande forskaren, Robert Gibbons, professor i medicin vid University of Chicago.


Självmord är en av de ledande dödsorsakerna i många länder. Varje år dör 800 000 människor av självmord i världen. Det är den främsta dödsorsaken i åldrarna 15-29 år. I USA dog 46 000 människor av självmord år 2020 och 1,2 miljoner utförde självmordsförsök. I Sverige dör ca 1500 personer genom självmord varje år, ca 1000 försökte ta sitt liv 2021, 5000 hade självmordstankar enligt MIND.


Detta har slagits upp stort i amerikansk media, bara ett par månader efter att teorin om att ”kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression” slagits i spillror. Den hypotesen var den rutschbana som de ”antidepressiva” SSRI-medlen gled in på i samhället, vilket nu visat sig vara falsk, påhittad av en reklambyrå. Så gott som alla antidepressiva har dessutom en varning för självmord, vilket kan tyckas mer än märkligt. Dessutom är de kraftigt beroendeframkallande. Folsyra har inget av detta.


En intressant iakttagelse i detta är att psykiatrin faktiskt har använt folsyra ihop med SSRI-medlen, då det sades förhöja effekten. Men i ljuset av denna studie så är det nog snarare så att det är folsyran som fungerat och inte SSRI-medlen


Experter har rekommenderat många strategier och behandlingar för att minska risken för självmord, inklusive psykoterapi, KBT, kamratstöd, ekonomiskt stöd men framförallt mediciner som antidepressiva medel. Statistiskt sett till ingen större nytta något av dem. I USA har självmorden ökat med 30 procent under en tioårsperiod. I Sverige har det varit en kraftig ökning av självmord i gruppen unga kvinnor och majoriteten av kvinnorna hade antidepressiva i blodet vid självmordet.


Få skulle väl sätta folsyra på den listan av rekommendationer, men en nyligen utförd studie vid University of Chicago kan ändra på det. Studien, publicerad i JAMA Psychiatry den 28 september, använde data från 866 586 patienter och tittade på sambandet mellan folsyrabehandling och självmordsförsök under en tvåårsperiod.


De fann att patienter som använde folsyra regelbundet, upplevde en 44% minskning av suicidhändelser (självmordsförsök och avsiktlig självskada).

”Det är en mycket kraftig minskning och extremt betydelsefullt och spännande,” sade Gibbons som även tror att 44% minskning är en underskattning. Studien hade bara granskat personer som tagit ut folsyra på recept och många hade säkert använt folsyra från hälsokosten, vilka inte ingått i studien.


Robert Gibbons, professor i biostatistik och medicin vid University of Chicago, huvudförfattaren till studien, är hoppfull om att dessa fynd kan förbättra suicidförebyggande ansträngningar, särskilt på grund av hur lättillgänglig folsyra är. "Det finns inga riktiga biverkningar, det kostar inte mycket pengar, och du kan få det utan recept," sa Gibbons. "Detta kan potentiellt rädda tiotusentals liv." Först trodde forskarna att folsyra bara hade dykt upp i deras studie på grund av en enkel förklaring, men så visade sig inte vara fallet. "När vi först såg det här resultatet trodde vi att det var graviditet. Gravida kvinnor tar folsyra, och gravida kvinnor tenderar att ha en låg självmordsfrekvens, men det visade sig vara en fel association. Vi gjorde en snabb analys för att begränsa det till män. Men vi såg exakt samma effekt hos män, säger Gibbons.


Gibbons och hans medforskare fokuserade specifikt på folsyra, och stod inför många möjliga förvirrande faktorer, inklusive ålder, kön, mentala hälsodiagnoser, andra läkemedel för nervsystemet, tillstånd som påverkar folsyrametabolismen, i synnerhet en medicin (Metotrexat) mot reumatoid artrit, som är en folsyraantagonist.


Men även efter justering för alla dessa faktorer var det fortfarande förknippat med en minskad risk mot självmordsförsök att använda folsyra. De fann till och med att ju längre en person tog folsyra, desto lägre var risken för självmordsförsök. Varje månad som folsyra var associerad med visade ytterligare 5 % minskning av risken för självmordsförsök under den 24 månaders uppföljningsperiod av deras studie.


Det slog också forskarna att personer som tar vitamintillskott i största allmänhet vill förbättra sin hälsa och därför är mindre benägna att försöka begå självmord. För att ta itu med denna möjlighet gjorde de en liknande analys med ett annat tillskott, vitamin B12, som en negativ kontroll. Men till skillnad från folsyra fanns det inget samband mellan vitamin B12 och risken för självmord.


Doseringen av folsyra var från 0,4 mg till 5 mg, med ett genomsnitt på 1 mg per dag. (rekommenderat dagligt intag är 400 mcg/0,4 mg) Folsyra finns att köpa i varje hälsokostbutik och på webben. Det finns en mer aktiv form som heter Folat vilket är den naturliga formen av folsyra.


De nya resultaten ”är så provokativa att de verkligen kräver behovet av en välkontrollerad randomiserad kontrollstudie av folsyra och självmordshändelser, möjligen inom högriskgrupper såsom krigsveteraner,” noterade han.


För att var säkra kommer forskarna att följa upp denna studie med en storskalig randomiserad kontrollerad studie (RCT) för att testa om folsyra direkt sänker risken för suicidhändelser, inklusive idéer, försök och fullbordande. Detta kommer att innebära att försökspersonerna slumpmässigt delas upp i två grupper, de ger placebo till en grupp och folsyra till den andra och jämför sedan frekvensen av suicidhändelser över tiden. Om deras resultat bekräftas i den nya forskningen, skulle folsyra vara en säker, billig och allmänt tillgänglig strategi för självmordsförebyggande och kommer potentiellt hjälpa till att rädda tusentals liv.


Under tiden kan det vara en billig försäkring för alla deprimerade att pröva. Folsyra har ju även andra egenskaper som är nyttiga – utan biverkningar.

Referenser: 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Commenti


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page