top of page

Slutet på psykiatrins kemikalie-era?

World Psychiatric Association (WPA) måste kräva av sina medlemsorganisationer att de utplånar myten om kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression och psykiska störningar och slutar lura sina patienter.


CCHR International, en 53-årig global övervakningsorganisation av psykiatrin, har i ett brev krävt att World Psychiatric Association (WPA), en paraplyorganisation, råder sina 180 medlemsorganisationer världen över att ta bort alla hänvisningar om att kemisk obalans i hjärnan orsakar depression och psykiska störningar från deras webbplatser och litteratur. Detta så att fungerande lösningar till psykiska störningar och depressioner, inte kemikaliska lösningar, kan få komma fram.


CCHR (Citizens Commission on Human Rights International) är moderorganisation till ett hundratal underavdelningar världen över, varav Kommittén för Mänskliga Rättigheter – KMR, är en av de första och som etablerades 1972 i Sverige. Syftet är att övervaka övergrep inom mentalhälsovården.


Anledningen till brevet med kravet är den studie som publicerades 19 juli i år i Molecular Psychiatry som på ett avgörande sätt bevisar att teorin om den kemiska obalansen i hjärnan, som orsak till depression och psykisk störning, är falsk.


Nyheten spred sig som en löpeld och är idag bekräftad en gång för alla. Ett hundratal miljoner människor har under över 30 år blivit pålurade piller som påstods skulle korrigera den kemiska obalansen i hjärnan, men som i själva verket inte gjorde det, utan förmodligen orsakade en obalans istället.


KMR/CCHR har ända sedan lögnen publicerades (som reklamslogan) i samband med introduktionen av det första ”lyckopillret” Prozac, hävdat att teorin var felaktig. Många vetenskapsmän, forskare och även psykiatriker av hög rang har sedan instämt i att teorin om den kemiska obalansen är felaktig.


Och om det nu skulle ha funnits en kemisk obalans, så skulle det lika väl kunna vara den psykiska störningen/depressionen som orsakade den. Hönan eller ägget. Men nu är det alltså bevisat, ingen kemisk obalans bakom depression och psykiska störningar. Vilket naturligtvis i sin tur bevisas av att inga blir bättre och depressionerna och att den psykiska ohälsan bara ökar världen över.


I ett brev som skickades till Dr. Afzal Javed, ordförande för WPA, uppmanade CCHR organisationen att fördöma teorin och vill nu att WPA även skickar en uppmaning till nationella psykiatriförbund världen över för att informera sina medlemmar om att ta bort referenser till den nu motbevisade teorin om kemisk obalans från deras webbplatser, litteratur och eventuella patientinformerade samtyckesformulär.


WPA har 145 medlemsföreningar, mestadels nationella psykiatriföreningar, och 36 medlemsförbund, som representerar mer än 250 000 psykiatriker i 120 länder.[1] Eftersom föreningen säger att de betonar behovet av "högsta möjliga standard för klinisk praxis och etiskt beteende inom psykiatrin", säger CCHR att en prioritet måste vara att psykiatriska grupper slutar vilseleda konsumenter om att en kemisk obalans ligger till grund för deras psykiska hälsoproblem.[2]


I brevet till Dr. Javed vid WPA-kongressen som hölls i Bangkok, Thailand i början av augusti i år, påpekades att teorin om kemisk obalans var en myt som har utnyttjats av psykiatrin i över 30 år för att underblåsa försäljningen av antidepressiva läkemedel, men som nyligen grundligt avslogs av forskare från University College London (UCL) i studien som publicerades i Molecular Psychiatry den 19 juli i år och fick enorm uppmärksamhet. (3)


Forskarna granskade 17 stora studier publicerade under flera decennier men fann inga bevis som stödjer teorin att en kemisk obalans i hjärnan orsakar en psykisk störning. Brevet hävdade att WPA formellt borde fördöma den avfärdade teorin eftersom att göra på annat sätt utgör konsumentbedrägeri och bryter mot rättigheterna för patientinformerat samtycke.


Redan 2019 hade Royal College of Psychiatrists i Storbritannien respondat på forskning som inte fann några bevis för låga serotoninnivåer som orsakade depression, och utfärdade ett ställningstagande som avfärdade tanken att antidepressiva medel "korrigerar en kemisk obalans i hjärnan."[4]


American Psychiatric Associations webbplats, som är den tongivande, fortsatte dock att främja psykiska problem som "hjärnstörningar", utan bevis att uppvisa för detta, och dess medlemstidning förklarade att "antidepressiva medel kan ordineras för att korrigera obalanser i nivåerna av kemikalier i hjärnan."


Som en av UCL-forskarna konstaterade har denna vilseledande situation uppstått för att den tjänar den psykiatriska professionens och läkemedelsindustrins intressen. "Vår uppfattning är att patienter inte ska få veta att depression orsakas av lågt serotonin eller av en kemisk obalans, och de bör inte förledas att tro att antidepressiva medel fungerar genom att inrikta sig på dessa obevisade abnormiteter," sa huvudforskaren psykiatriprofessor Joanna Moncrief.


CCHR kräver att WPA måste vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att denna åsikt förmedlas till dess medlemmar. Att ge patienter desinformation hindrar dem från att fatta ett välgrundat beslut och har redan resulterat i att många miljoner människor tar antidepressiva eller andra psykotropa (personlighetsförändrande) läkemedel med skadliga biverkningar, som felaktigt tror att dessa skulle "korrigera" något som helt enkelt aldrig existerade, skrev CCHR till Dr Javed.


År 2020 utfärdade WPA en ståndpunkt, "Implementing Alternatives to Coercion" som erkände att tvång inom psykiatrin länge har varit föremål för kontroverser och strider mot patienters rättigheter, inklusive kränkning av "rätten till frihet; autonomi; frihet från tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling..."


WPA medgav att tvång inom psykiatrin är "överanvänt", vilket strider mot patienternas rättigheter - även om CCHR menar att det aldrig bör användas. De påpekade att praxis som utgör tvång inkluderar "behandling utan samtycke (eller "tvångsbehandling"), alla former av behandling inklusive användning av personlighetsförändrande (psykotropa) läkemedel/droger; avskildhet som låser eller begränsar en person till enbart ett utrymme eller rum; fasthållningsåtgärder som syftar till att kontrollera en persons fysiska rörelser, inklusive långvarigt eller osäkert hållande av andra personer, användning av fysiska anordningar ('mekanisk fasthållning', kedja, etc.) och användning av psykofarmaka i det primära syftet med kontrollerande rörelse ('kemisk begränsning').” De varnade för att användningen av tvångsmetoder "medför risken för skadliga konsekvenser, inklusive trauma" och att individer som utsätts för fysiskt tvång är mottagliga för skador som inkluderar fysisk smärta, skada och död.


CCHR vill att detta uttalande utökas så att WPA berättar för sina medlemmar, att på något sätt hävda att en kemisk obalans skulle vara en källa till människors psykiska svårigheter skadar patienter och kan utgöra konsumentbedrägeri. Besvärliga patienter som blir vilseledda om vad som orsakar deras problem och får veta att de behöver ta psykofarmaka för att "rätta till" detta, är en form av tvång och strider mot WPA 2020 Position Statement och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som uttalandet bygger på.References:

[4] Royal College of Psychiatrists, “Position statement on antidepressants and depression,” May 2019CCHR Internationals huvudkontor i Los Angeles, på Sunset Boulevard i Hollywood.


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comentarios


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page