top of page

Risken för depression ökar 18 gånger när barn får Ritalina


En helt ny studie visar att risken för depression ökade markant, närmast otroligt, när barn fick Ritalina för ADHD, men när de slutade ta drogen sjönk depressionen till normala nivåer.


"Våra resultat tyder på att användningen av metylfenidat hos ungdomar med ADHD är tillfälligt förknippad med uppkomsten av depression. Med den ökade globala användningen av ADHD-läkemedel bör fördelarna med metylfenidat noggrant utvärderas mot den potentiella risken för depression hos barn och ungdomar”, skriver forskarna.


Deltagarna innefattade 2330 ungdomar i åldrarna 6-19 år som fick diagnosen ADHD och receptbelagd metylfenidat (Ritalina, Concerta m.m.) i sex månader.


Barnen fick Ritalina, förmodligen med hopp om att det skulle kontrollera ADHD-symtom och därmed förbättra barnens övergripande livskvalitet. Men drogen verkade ha motsatt effekt. När barn tog den centralstimulerande drogen ökade risken för depression till mer än 18 gånger än deras "friska" jämnåriga.


När barnen väl slutade ta Ritalina sjönk risken att få en depressionsdiagnos till en nivå som var lika med deras "friska" jämnåriga.


Forskarna fann att när barnen inte längre tog den Ritalina började deras depression minska. Några veckor efter avbrottet var de inte mer deprimerade än sina kamrater som inte hade några psykiska problem.


Fallstudiens kvalitet visar på ett klart orsakssamband mellan Ritalina och depression.


Referenser: 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page