top of page

Psykiatrin: Samma sång till annan melodi


Melankoli var ett gammalt ord för depression. Det har sin grund i antiken där läran om kroppsvätskorna var förhärskande. ”Melan” kommer från grekiskans ”melas” som betyder ”svart” och ”khole” som betyder ”galla”, alltså svart galla. Man trodde att för mycket galla ledde till depression. Ordet humör (humor) kommer från grekiskan chymos som betyder ”sav” eller ”juice” och var del av medicinen som beskrev det kemiska system som reglerade människans beteende.

Det utvidgades till tron att obalansen i de fyra kroppsvätskorna, blod, slem, gul galla och svart galla, orsakade de känslomässiga och emotionella problem psykiatrin idag kallar psykisk sjukdom. Var vätskorna i balans var man vid god hälsa. Tron fortsatte upp till slutet på 1800-talet, säger historikerna.


Men slutade det verkligen där?


Idag påstår psykiatrikerna att det råder obalans i de olika transmittorämnena i hjärnan. Det är i själva verket samma sång till annan melodi. Och den melodin är definitivt lika falsk som sången.


Under antiken botade man melankoliska människor med elchocker genom elektriska ålar eller darrockor som lades runt huvudet vilka gav en kraftig chock. Idag kopplar man in dem till väggurtaget. Samma sång till annan melodi.

Under antiken gav man sinnessjuka kraftiga droger, hellabore, spikklubba, belladonna etc. som framkallar hallucinationer. Idag ger psykiatrin kraftiga och giftiga antipsykotika, amfetamin m.m. och nu experimenterar man återigen med LSD, ketamin och andra hallucinatoriska droger. Psykiatrin har lanserat så gott som alla illegala gatudroger som nu är i omlopp. Samma sång…


Under antiken och ända in i medeltiden utförde de hjärnoperationer (trepanering) för att släppa ut onda andar och ”lätta på trycket” hos osaliga andar som led av ångest. Fram till för inte så värst länge sedan utförde man lobotomier, hjärnoperationer, och senare ända upp till slutet av 1990-talet i Sverige, något som kallades capsulotomi, där man dödade ångestcentrum i hjärnan med laserstrålar. KMR lyckades stoppa detta.


Under hela psykiatrins historia har man låst in och låst fast sinnessjuka. Bältesläggning uppmärksammades bara för ett par år sedan i Sverige när barn och ungdomar bands fast, vissa i flera dygn.


Under medeltiden, och även under antiken, försökte man chocka sinnessjuka till att bli friska. Man hittade på överraskningsbad, snurrstolar, piskade dem, slog dem, stoppade in dem i en säck med rödmyror eller ormar. Det har tagit slut, men inte tack vare psykiatrin. Men det är ganska chockerande att även idag komma in till ett psykiatriskt sjukhus. Och många blir så rädda för att hamna inom psykiatrin att det blir psykiskt sjuka – faktiskt! Och det stora problemet är att inga blir bättre.


Alternativen

Vad vi måste förstå är att detta är impulser hos primitiva människor; att ju sämre människa mår, desto kraftigare behandling skall hon ha; medan det är tvärtom, hon behöver lugn och vila ju sämre hon mår. Det går inte att banka, chocka eller droga en sjuk person frisk.

• Hon behöver en kompetent medicinsk undersökning, upp till 80 procent av alla med psykisk ohälsa lider av somatiska störningar som kan botas eller lindras av medicinsk, kompetent läkare. Men inte av psykiatriker, de är urkassa läkare, det var därför de valde psykiatrin, och där finns ingen vetenskap, bara flummiga idéer. Dessutom valde de psykiatrin på grund av sina egna psykiska problem, som de sedan projekterar på patienterna. Därav uttrycket ”en diagnos för varje psykiater”.

• Sedan kan de behöva en noggrann näringsfysiologisk undersökning. Om man tittar på listan över symtom på vitamin och mineralbrister, så finner man en hel radda av psykiska symtom. Personer med psykiska problem prioriterar inte näring precis.

• Därefter bör man isolera destruktiva element i personens liv och antingen hantera situationen eller avbryta kontakten.

• Nu kan man börja ge terapi i form av utåtriktade övningar som får upp personen i närvarande tid, och får ut uppmärksamheten från sig själv. Ingen subjektiv terapi.


Att psykiska besvär kommer från hjärnan är en myt som odlats under lång tid. Det är dags att se över varifrån psykiska besvär egentligen kommer ifrån. Vi kan inte skylla på ”samhället” för det är väldigt många som mår bra. Kan det vara traumatiska händelser i det förflutna, i det omedvetna, som slår tillbaka när vi stöter på liknande situationer i nutid? Och i så fall, hur löser vi det?


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page