top of page

OCH SÅ BÖRJAR VI DAGEN MED TVÅ FINGRAR I VÄGGUTTAGET…


Psykiatrin försöker popularisera elchocker, men här visas den osminkade verkligheten.


När antidepressiva nu visat sig inte fungera så tar psykiatrin i desperation till det tyngsta artilleriet - elchocker. För att undvika "Gökboet" måste man dock ta till en del kosmetiska drag. Man döper om det till "elterapi", söver ner och ger muskelavslappnande, och påstår att det är ofarligt. Men strömmen tänder en 60 W lampa och för de som vill se hur skadligt ECT är visas här en osminkad video.

Det är närmast ofattbart att man skall behöva påpeka att en elektrisk spänning av 400 volt över hjärnan är skadligt. Att en barbarisk metod som uppfanns på ett slakthus i Rom på 1940-talet fortfarande är i användning.

Under de sista åren har elchocksbehandlingar fördubblats i Sverige och även barn samt gravida kvinnor får elchocker idag. Tusentals människor elchockas under tvång. Idag ges det 42 000 elchocker per år och Sverige är idag förmodligen det land i världen där det ges flest elchocker per capita.

Anmälningar till HSAN om kraftiga och extremt handikappade minnesförluster strömmar in. "Vem bor här?" sade en kvinna som nyss fått ECT. Det var hon själv. En fotograf fick lära om sig kamerans funktioner från början. En person med specialistutbildning fick lägga ner sitt företag - som han själv startat. En annan blev vallad i en stad som hon bott i länge - hon gick vilse. En person förlorade sju månader av sitt liv. "Är detta vetenskap och beprövad erfarenhet?", avslutade han sin anmälan till HSAN med.

Psykiatrin kan inte uppvisa några resultat; de kan inte bota eller hjälpa människor med psykiska problem. Det står mer än väl klart. Förtidspensionerna ökar. De dränerar statsbudgeten. Det finns liksom inget kvar inom den psykiatriska arsenalen nu när de psykiatriska drogerna avslöjas som inte bara overksamma, utan även kraftigt destruktiva. För pratat med patienten har man aldrig gjort.

Återstår det tyngsta artilleriet. Desperation! Achtung! Tyskarna använde ECT under första världskriget för att få flyende soldater att återvända till slagfältet. Av två onda saker valde de slagfältet.

Men psykiatrikerna är livrädda för scenerna i filmen Gökboet. Den film som visats längst i sträck i historien (faktiskt i Sverige). Elchockerna fick ett kosmetiskt upplyftande. Och det är inte bara vi som säger det. Psykiater Håkan Odelberg, en av Sveriges ledande förespråkare för ECT idag, skriver i sin skrift "ECT - historik och teknik" (2004):

"Etiska aspekter av narkos och muskelavslappning

Att den konvulsiva aktiviteten blir så fullständig som möjligt har avgörande betydelse ... Muskelrelaxationen har ingen betydelse för själva behandlingsutfallet, däremot påverkas hela atmosfären i behandlingsrummet. I informationen till patienter presenterar vi behandlingen som lugn och odramatisk och vi har därför ett ansvar att leva upp till detta. Proceduren skall vara sådan att oerfaren personal, elever och även anhöriga skall kunna närvara utan risk för att få uppleva gamla 'Gökboet-scener'."

Det bör noteras att denna lilla skrift är avsedd för utövarna - inte konsumenterna. Det finns en skrift för dem också, men i den återfinnes inte detta lilla upplysande stycke. Man bör alltså notera att det avslappande medlet (muskelrelaxationen) inte har någon betydelse för själva resultatet (behandlingsutfallet). Det är bara till för "atmosfären" i rummet. Hjärnskadorna blir lika omfattande. Och skadorna är omfattande. Socialstyrelsen ligger på en rapport som visar att ECT ökar dödligheten med 34 procent. Men den håller de tyst om.


______________________________________________________________________________


För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page