top of page

Myten om den ”kemiska obalansen” har lett till otaliga skador och förlorade liv


Sakta erkänner forskarvärlden äntligen vad CCHR/KMR och andra har sagt i decennier – dels att det inte finns någon medicinsk test som bekräftar en diagnos för mental hälsa och dels att det inte finns någon kemisk obalans i hjärnan som orsakar depression eller psykisk störning.


CCHR International (KMR i Sverige), övervakare av psykiatrin, fördömer därmed den psykiatriska-farmaceutiska industrin för att i decennier ha sålt in vilseledande information som kan ha drivit konsumenter att ta antidepressiva läkemedel trots de väldokumenterade riskerna om självmord och våld.


Med braskande rubriker i media över hela världen avslöjar den senaste studien från University College London en länge marknadsförd obevisad teori om att en "kemisk obalans i hjärnan" orsakar depression. https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0


I över 30 år har allmänheten fåtts att tro att depression orsakas av kemiska obalanser i hjärnan. Ungefär som man sedan i många århundraden trodde att obalans i de fyra kroppsvätskorna (blod, gul och svart galla samt slem) orsakade depression och sjukdomar. Psykiatrin har uppenbart inte avancerat nämnvärt sedan dess.


Förmodligen hundratals miljoner människor har under dessa år vilseletts till att tro att deras oönskade humör och depression berodde på obalanserade kemikalier i hjärnan. Den ständigt stigande siffran av deprimerade personer världen över visar att både orsaken och lösningen varit felaktig. Detta har också hindrat att fungerande lösningar kommit fram.


Nu uppmanar Citizens Commission on Human Right (CCHR) konsumenter, beslutsfattare och media att dra fördel av deras Clearinghouse-webbplats (1) för ytterligare information gällande denna fråga samt risker med antidepressiva, för att kunna fatta välgrundade beslut.


CCHR säger att det är viktigt för människor att ha kunskap om riskerna, mot bakgrund av att den nya studien bekräftar att det inte finns någon "obalans" som drogerna påstås korrigera. Vad gör drogerna då? Ingen vet. CCHR/KMR har sedan länge fördömt branschens massmarknadsföring av "teorin om kemisk obalans" och frågar sig hur många liv som kan ha gått förlorade på grund av denna teori, hur många som skadats och hur många som blivit beroende av pillren.


Food and Drug Administrations (FDA:s) databas för biverkningar (ADR) registrerade 4769 fullbordade självmord kopplade till alla antidepressiva medel bara mellan 2004-2012. FDA medger att endast 1-10 % av biverkningar rapporteras till dem, så det kan ha gått tiotusentals liv förlorade under bara dessa åtta år.[2]


Internationella läkemedelsmyndigheters officiella varningar om antidepressiva läkemedel rapporterar:

• 37 varningar för att antidepressiva orsakar självmordsrisk eller suicidalt beteende;

• nio varningar om självskada;

• sex vardera för hallucinationer och mani/psykos (som kan leda till våld);

• 52 kombinerat för kardiovaskulära störningar eller hjärtproblem.

• Bara mellan 2004 och 2012 fick FDA också 10 707 fallrapporter om drogabstinenssyndrom. [3]


I januari 2017 var det ett fall med en 14-årig fosterhemstjej som hängde sig själv live på Facebook. Undersökningar visade att hon hade fått sin dos av ett SSRI-antidepressivt läkemedel fördubblad bara 45 dagar före sitt självmord.[4]


Förlorade liv har också inträffat där psykofarmaka har kopplats till meningslöst våld. Till exempel, i oktober 2013, öppnade en 12-årig pojke eld på Sparks Middle School i Nevada, dödade en lärare och skadade två klasskamrater innan han begick självmord. Han ordinerades ett antidepressivt läkemedel, som rättsläkaren hittade i hans kropp vid tidpunkten för dödsfallet uppger polisen.[5]

Det finns otroligt många fler berättelser om ödelagda liv efter användningen av antidepressiva.


CCHR:s webbsida (cchrint.com) innehåller expertkommentarer och artiklar, citat och mediaartiklar som sträcker sig över decennier, såväl som en stor databas som man kan söka biverkningar i av så gott som alla psykiatriska medel för att få tillgång till internationella läkemedelsmyndigheters varningar om antidepressiva och andra personlighetsförändrande psykiatriska droger.


För sjutton år sedan släppte CCHR en rapport (6) mitt under högröstade debatter i media om teorin med den kemiska obalansen. Rapporten, som sträckte sig mellan 1987 till 2008, uppdaterades senare, och avslöjade hur de då nyligen släppta SSRI-antidepressiva medlen och den vilseledande marknadsföringen hade lett till att miljontals amerikaner trodde att deras oönskade humör och depression berodde på felaktiga kemikalier. Senare siffror visade att 85% av alla amerikaner trodde på denna teori.


45 miljoner amerikaner går idag på antidepressiva. (7) 25 miljoner kommer att uppleva långvariga abstinensbesvär (över ett år) om de försöker sluta, hälften av dem (46%) mycket kraftiga sådana. 7,3 miljoner använder antidepressiva i England. Över en miljon i Sverige.


Och allt har skett och sker utan vetenskaplig grund får vi plötsligt reda på från ett välaktat universitet, av en psykiatriprofessor som ledande forskare! Studien är oantastlig. Med mycket stor uppståndelse i media över hela världen – förutom i Sverige.


Advokaten Andy Vickery, som i domstol ifrågasatte de vålds- och självmordsframkallande effekterna av vissa antidepressiva SSRI-preparat, representerade familjen till Phil Hartman (som tidigare medverkat i Saturday Night Live). Phil Hartman sköts och dödades av sin fru. Den efterlevande familjen till honom säger att hans fru blivit suicidal och mordbenägen och även försökt att begå självmord, efter att ha varit på SSRI.[8]


I ett annat fall, som involverade ett annat SSRI-preparat, slog Andy Vickery fast att i början av 1990-talet ledde motståndet från läkemedelsindustrin mot CCHR:s kampanj, som avslöjade antidepressiva läkemedelsrisker och den allvarligt felaktiga marknadsföringskampanjen för kemisk obalans, till att kapitalintressen spenderade omkring 50 000 USD på att försöka lugna 700 000 amerikanska läkare för den oro de kände över CCHR:s avslöjanden om de våldsframkallande medlen.


Jan Eastgate, internationell ordförande för CCHR, sa:

"Det fanns några som gick långt för att försöka tysta CCHR och andra som uttalade sig mot teorin om kemisk obalans. Vår rapport från 2008 avslöjade hur långt en mångmiljardindustri kunde gå för att skydda sina intressen när den hotades med publicitet om sina produkter som potentiellt kan orsaka självmord, våld och död, på grund av en obefintlig kemisk obalans.”


"Läkemedelsbolagens falska påståenden om kemisk obalans användes för att övertyga amerikanska läkemedelsverket FDA om att godkänna läkemedel för att "behandla en kemiskt obalanserad störning", tillade hon.


2006 skrev CCHR till FDA-kommissionären om detta och fick ett svar att FDA förlitar sig på "överenskommelsen hos dem som vi anser vara experter" för att avgöra vad en mental "sjukdom" är och även om det visserligen "inte finns några laboratorietester för att diagnostisera” mentala störningar, betyder det inte att de inte är en neurobiologisk sjukdom.


Det är ett stort problem, säger Eastgate, eftersom allmänheten trodde att teorin om kemisk obalans upprätthölls av myndigheter som de litade på för att skydda dem, och FDA hade fått felaktiga råd. Men sakta erkänner forskarsamhället äntligen vad CCHR och andra har sagt i decennier - att det inte finns något medicinskt test för att bekräfta en diagnos för mental hälsa och att det inte finns någon kemisk obalans som orsakar psykisk störning. Konsumenterna kan nu få riktig information."


CCHR bekräftar de personer som i det vetenskapliga samfundet genom sina studier, forskning, böcker och artiklar försett med fakta om oförmågan att medicinskt testa för någon psykisk störning.

Till exempel: Den kliniska psykologen Irving Kirschs bok från 2010, The Emperor's New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth, noterade att "depression orsakas inte av en kemisk obalans i hjärnan, och den botas inte med medicin. Depression är kanske inte ens en sjukdom alls. Ofta kan det vara en normal reaktion på onormala situationer. Fattigdom, arbetslöshet och förlust av nära och kära kan göra människor deprimerade, och dessa sociala och situationella orsaker till depression kan inte förändras av droger.”[9]


Många av dem som ansvarsfullt rapporterade sanningen citeras på CCHR:s webbplats.
Referenser:

KMR:s svenska hemsida: kmr.nu

[2] “WORLD OF DRUG SAFETY MODULE,” Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cderworld/index.cfm?action=drugsafety:main&unit=1&lesson=1&topic=8&page=4#

[4] “Girl in Facebook Live hanging was prescribed drug with suicide warning,” Miami Herald, 23 Mar. 2017, http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article140244853.html

[5] “Police: Nevada school shooter said he was teased,” The Washington Post, 13 May 2014; “Nevada school shooter left 2 suicide notes,” USA Today, 13 May 2014, https://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/05/13/nevada-shooter-suicide-notes/9063429/

[9] Kelly Patricia O’Meara, “Global Experts Expose Troubling Facts About the Psycho-pharmaceutical Industry’s Bad Science and Harmful Treatments,” cchrint.org, 27 Feb. 2017, https://www.cchrint.org/2017/02/27/experts-expose-troubling-facts-about-the-psycho-pharma-industry/, citing: Irving Kirsch, PhD, The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth, (The Random House Group, Ltd., UK, 2009), p. 177


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page