top of page

Marknadsföring av antidepressiva till unga – trots självmordsrisken.


Direkt marknadsföring av mediciner till allmänheten är förbjudet i Sverige. Trots det hjälper officiella hemsidor psykiatriker och läkemedelsbolag att marknadsföra antidepressiva till unga. Vårdguiden 1177 pratar om att antidepressiva medel korrigerar en kemisk obalans i hjärna. Det finns inga bevis för detta. Det är en fabel som läkemedelsbolagen hittat på. Dock finns det bevis för att de ökar självmordsrisken. Och det visar sig i statistiken. Netdoktor är värst. Man ger en direkt felaktig information om preparaten, och undergräver de mycket allvarliga officiella varningarna som utgetts.

· Det är känt för Netdoktor att inget antidepressivt medel (förutom fluoxetin) är godkänt som behandling av unga som är deprimerade, och att den av EMA och Läkemedelsverket godkända produktresumén (”lagtexten”) för dessa säger: ”[Aktuellt SSRI-preparat] ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år.” [1]

· Den gällande varningstexten från EMA (europeiska läkemedelsverket) för alla antidepressiva för unga, säger: ”I kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo.” Där rekommendationen blev ”införandet av starka varningar om dessa risker i hela den europeiska unionen för läkare och föräldrar”. [2]

· Den kommersiella aktören Netdoktor (vars främsta kunder är läkare och allmänhet) går emot dessa av läkemedelsmyndigheter godkända texter, och marknadsför antidepressiva för unga med grovt vilseledande och bedräglig information. Netdoktor berättar: De nyare medlen mot depression, SSRI (Selective Serotonine Reuptake Inhibitors), fungerar lika bra för tonåringar som för vuxna och är lätta att använda.”

· Netdoktors information om att SSRI-preparat ”sällan” ger oönskade biverkningar står i direkt motsatsställning till de godkända produktresuméerna för SSRI-preparat. Den utelämnade varningen om ökad risk för självmordsrelaterat beteende är ett allvarligt undanhållande av vitala data. [3]

Allvaret i det agerandet framgår kanske tydligare om man jämför Netdoktors, (av Gunilla Olsson/Mikael Nornholm), skrivna vilseledande och skadliga information, med rättsfall i USA, där läkemedelsbolaget Lundbecks systerbolag Forest (numera Allergan) av justitiedepartementet (2010) ålades betala 313 miljoner dollar, främst för den bedrägliga marknadsföringen av Lundbecks/Forests antidepressiva medel Cipramil för barn och tonåringar [4]. Där man ska veta att mörkläggningen och den falska presentationen av den av samma Gunilla Olsson och Anne-Liis von Knorring utförda ”Lundbeckstudien” var en mycket viktig del i rättsfallet. Alla dokument i denna otroliga historia kan läsas här [5].

54 självmord

I koppling till de utfärdade varningarna om ökad självmordsbenägenhet från antidepressiva, bör det sägas att 54 unga (15-24 år) under åren 2006-2015 begick självmord under behandling med Fontex/Prozac i Sverige. INGET enda fall anmäldes till Läkemedelsverkets biverkningsregister; INGET av de 54 fallen utreddes av myndigheten. Då kan man påstå vad som helst.

Vi kan säga att förskrivande läkare på ett mer effektivt sätt nåtts av desinformationen från läkemedelsbolag, till dessa kopplade psykiatriker (som Gunilla Olsson, Anne-Liis von Knorring och Håkan Jarbin) och kommersiella aktörer som Netdoktor, än av den ovanstående sakliga informationen från läkemedelsmyndigheterna. Vilket bekräftas av att Läkemedelsverkets konsultpsykiatriker Jarbin, anser den godkända produktbeskrivningen i FASS för antidepressiva medel ”snudd på tokig”, och stolt berättat: ”Tack och lov så läser ju inte patienterna [texten i FASS] … De lyssnar mer till vad vi säger.” (Filmen Who cares in Sweden) Via mängder av artiklar i Läkartidningen och via av läkemedelsbolag sponsrade föredrag har Jarbin förmedlat den falska information om att antidepressiva medel är ”säkra och effektiva” för unga – med effekten att läkare aldrig ser självmord som en skadeverkan av det antidepressiva medlet.

Det riktigt märkliga i fallet med Netdoktor är att Läkemedelsverket (för vilket ovanstående är känt), i stället för att genomdriva gällande lagar och försvara saklig information och befogade varningar, genom underlåtenhet ställt sig på samma sida som de psykiatriker och läkemedelsbolag som under flera år underminerat de utgivna varningarna från EMA och FDA.

Hur kan det komma sig? Kan det bero på att Läkemedelsverket så gott som helt är finansierat av läkemedelsbolagen – de man är tillsatta att granska?

Janne Larsson

Skribent

[2] EMA, ”Serotonin-specific reuptake inhibitors and serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors”, 25 april 2005, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/SSRI_and_SNRI/human_referral_000134.jsp

[3] Netdoktor, ”Depression i tonåren” (besökt den 29 september 2019), http://www.netdoktor.se/schizofreni/artiklar/depression-i-tonaren/

Netdoktor, ”Depression i tonåren” artikel från 2013 av Gunilla Olsson,

[4] Justitiedepartementet, Pressmeddelande, Drug Maker Forest Pleads Guilty; to Pay More Than $313 Million to Resolve Criminal Charges and False Claims Act Allegations, 15 september 2010, http://www.justice.gov/opa/pr/drug-maker-forest-pleads-guilty-pay-more-313-million-resolve-criminal-charges-and-false

[5] Baum Hedlund, Antidepressants Celexa and Lexapro Ineffective for Childhood Depression, Inlaga till justitiedepartementet, 24 januari 2018, https://www.baumhedlundlaw.com/consumer-class-actions/celexa-lexapro-consumer-fraud/celexa-lexapro-ineffective-pediatric-use/

_______________________________________________________________________________________


För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page