top of page

Lågkolhydratkost fungerar långt bättre än psykmediciner


Flera studier visar att dieten spelar en viktig roll även för den psykiska hälsan. En dålig diet kan försämra den mentala hälsan drastiskt, medan en bra anpassad diet kan göra underverk även för de mest utsatta.

Psykiatrins värsta och giftigaste medel är antipsykotika, vilket idag även ges till små barn. Inte sällan till de ADHD-barn som inte blir bättre av amfetamin eller mår dåligt av det. Man påstår då att barnet lider av bipolär sjukdom och ger dem antipsykotika, varmed de blir ännu sämre.

Från början var antipsykotika bara avsedda för schizofrena och psykotiska, men som allting annat inom psykiatrin så utökades kriterierna och idag får även äldre och alltså barn dem och säkert en hel del andra. Biverkningarna är hemska, viktuppgång på 20 kilo är vanligt, fallolyckor bland äldre är kutym, men minskar drastiskt så fort man sätter ut medicinerna. Schizofrena som får dem lever oftast 20 år kortare än andra, så det är närmast ett under att psykiatrin får ha dem kvar. Ingen blir bättre eller botad av dem, bara nerdrogad tills de värsta symtomen försvinner. Då sägs de vara ”botade” – fast de måste medicinera livet ut. Nå, de blir inte så gamla.

Botad på några månader

Men nu visar det sig att symtomen hos schizofrena, schizoida men även deprimerade och de med ångest kan kontrolleras och minskas med kosten. Förmodligen mår alla med psykiska besvär bättre. Flera forskare inriktar sig nu på dietens inverkan på psyket. Man tror nu att inflammationer i hjärnan orsakar psykiska besvär. Förut var det en kemisk obalans.

Psykiatern och farmakologen Georgia Ede rapporterar om två intressanta fall där ketogen diet hjälpte. Det är en diet med mycket lite kolhydrater (max 20 gram) men mycket fett men begränsat med proteiner.* Den hjälpte personer som fått antipsykotika.

Dr Chris Palmer, en psykiater från Harvards MacLean Hospital menar att de starka antipsykotika och känslostabiliserande medicinerna inte ger tillräcklig lättnad och har alltför många allvarliga biverkningar. Han beskriver erfarenheterna från två vuxna som led av schizoida störningar, före och efter ketogen diet.

Det första fallet gällde en 31-årig kvinna med en diagnos av schizoaffektiv störning under åtta år. Hon hade försökt 12 olika mediciner och fått 23 rundor med elchocker. Symtomen fortsatte dock med oförminskad styrka. Hon bestämde sig för att försöka en ketogen diet för att förlora vikt. Efter bara fyra veckor på dieten, hade graden av vanföreställningar minskat, och hon hade förlorat fem kilo. Efter fyra månader hade hon tappat 15 kilo och symtomen minskat med hälften.

På åtta år med mediciner och elchocker hade det inte hänt någonting, mer än att hon gått upp rejält i vikt. På fyra månader på diet hade hon tappat 15 kilo och minskat symtomen med hälften.

Det andra fallet handlade om en 33-årig man med 14 år gammal diagnos, samma som det första fallet. Han hade inte märkt någon skillnad efter 17 olika mediciner. Han började också med en ketogen diet för att gå ner i vikt. Bara efter tre veckor märktes en dramatisk skillnad i hörselhallucinationer och vanföreställningar. Efter ett år hade han förlorat 50 kilo och ett testresultat visade på 75 procent minskning av symtomen. Hans livskvalitet förbättrades snabbt och han började leva som en normal person.

På 14 år med 17 mediciner hade det inte hänt något, mer än att han hade gått upp rejält i vikt. Bara efter tre veckor på ketogen diet märktes dramatisk skillnad och efter ett år kunde han leva ett normalt liv.

Vi har även studier om att tarmfloran spelar en mycket stor, om inte avgörande roll, för den mentala statusen. På Karolinska forskar man nu rejält på kopplingen mellan tarmfloran, adhd och autism. Men även depression kopplas till tarmen. Och även det kan vara kostbaserat i stor utsträckning.

Psykiatrins koncentration på hjärnan och den ”kemiska obalansen” har varit fel i över 50 år. KMR har alltid hävdat att det är en lögn, skapad av läkemedelsbolagen. Det finns somatiska, medicinska och näringsmässiga orsaker bakom en mycket stor del av psykiska störningar som kräver en ordentlig medicinsk undersökning av varje patient. Vilket aldrig görs.

* En ketogen kost innebär att man tar bort kolhydrater från kosten. Detta gör då att kroppen ställer om sig och börjar bryta ner fett i levern för att bilda ketoner. Detta är den enda källan till energi som hjärnan kan använda sig förutom ren glukos. Då bildas ej heller skadliga ”förbränningsprodukter” då fett förbränns renare i kroppen än glukos. Dessa restprodukter (AGE) kan ställa till rejäl oreda i kroppen. Det är som att fylla tanken med fotogen istället för ren bensin.

______________________________________________________________________________________


För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page