top of page

Läkemedelsbolag håvade in 135 miljoner på bedräglig förskrivning av ADHD-amfetaminTillverkande läkemedelsbolag har tjänat runt 135 miljoner kronor på bedräglig förskrivning av amfetaminpreparaten Elvanse och Attentin bara under 2022.


De dyra preparaten får bara ges subvention under bestämda villkor. I fallet Elvanse och Attentin har beslutande myndighet, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), 2015 beslutat: ”Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat (som Concerta, Ritalina) bedöms vara kliniskt otillräckligt.” Detta gäller även i nuet. Brott mot dessa villkor har uppdagats i ett stort antal fall.


Elvanse och Attentin, som är rent amfetamin, får alltså INTE skrivas ut och bekostas med skattemedel om INTE metylfenidat först prövats och befunnits ”vara kliniskt otillräckligt”.


Rent bedrägeri

Och vi tvingas dra slutsatsen att psykiatriker i 18 972 fall, bara under år 2022, lämnat falska intyganden på recepten till apoteken om att villkoren för subvention uppfyllts. Med resultatet att aktuella läkemedelsbolag tjänat 135 miljoner som de annars inte skulle ha tjänat. Utan ingripanden från ansvariga myndigheter.


Offentliga medel – skattebetalarnas pengar – har fått bekosta den förskrivningen. Detta får betraktas som bedrägeri. Ansvariga är i första hand psykiatriker och läkemedelsbolag men även myndigheter som inte vidtagit åtgärder mot brotten.


Den här rapporten bekräftar och utvidgar Riksrevisionens utredning från 2021.


Referens

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten
Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page