top of page

"Kritik av psykiatrin är nödvändig och viktig, och kommer att fortsätta att vara det, och psykiatrin kan bara avfärda den på egen risk.”

-Psychiatric Times, 6 januari 2022


”Psykiatrin är den enskilt sett mest destruktiva kraft som har påverkat samhället under de senaste 50 åren.” – Pykiatriprofessor Tomas Szasz


Psykiatrin har länge varit föremål för kritik och debatt, och det finns flera aspekter som väcker bekymmer inom detta medicinska område. En av de mest framstående kritikpunkterna är överanvändningen av farmakologiska behandlingar, särskilt psykofarmaka, utan att samtidigt adressera de underliggande orsakerna till psykiska hälsoproblem. Många patienter upplever att deras symtom hanteras snarare än deras individuella behov och bakomliggande faktorer.


Teorin om kemisk obalans i hjärnan som en enskild orsak till depression har kritiserats och nyligen vederlagts av en stor studie. Att reducera depression till en rent kemisk obalans förlorar synen på det bredare sammanhanget och betonar behovet av en mer holistisk förståelse av psykisk hälsa.


En annan kritik rör diagnostisk praxis inom psykiatrin. Diagnoshandboken DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) har kritiserats för att vara alltför generös som kan skapa överdiagnosticering, vilket leder till en övermedicinering av befolkningen. Detta kan resultera i stigmatisering och överdriven användning av potentiellt skadliga läkemedel.


Psykiatrin har även ifrågasatts för sitt överdrivna fokus på biologiska orsaker till psykiska sjukdomar på bekostnad av sociala och miljömässiga faktorer. Detta snäva synsätt kan leda till att viktiga aspekter av en patients liv ignoreras, vilket kan vara avgörande för att förstå och behandla psykiska hälsoproblem heltäckande.


Kritiker pekar också på bristande transparens och otydlighet inom psykiatrisk forskning, särskilt när det gäller läkemedelseffektivitet och potentiella biverkningar. Forskningsresultat har ibland varit föremål för selektiv rapportering och påverkan från läkemedelsindustrin, vilket ytterligare underminerar förtroendet för psykiatrin som vetenskaplig disciplin.


Sammanfattningsvis utmanas psykiatrin av kritik gällande överanvändning av medicinering, diagnostiska metoder, brist på helhetssyn och transparens inom forskning. För att förbättra psykiatrisk vård måste dessa kritiska frågor adresseras, och det krävs en mer balanserad och individanpassad syn på mental hälsa.

 

Psykiatriprofessor Tomas Szasz, en av världens mest kända psykiatriker tillika psykiatrikritiker och en av grundarna av KMR, är mer direkt i sin kritik av psykiatrin. Under ett föredrag inför KMR 1994 sa han följande:

”Psykiatrin är den enskilt sett mest destruktiva kraft som har påverkat samhället under de senaste 50 åren.” 


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page