top of page

FDA erkänner att alla ADHD-droger är beroendeframkallande


Amerikanska läkemedelsverket, FDA, har äntligen erkänt att ADHD-droger kan orsaka beroende, även när de används enligt ordination. FDA meddelade just att det kommer att kräva att denna information läggs till som ”Black Box” varning på alla etiketter på ADHD-droger. "Black Box" är myndighetens strängaste varning – en svart ruta med varningsstext i vitt.


KMR har i 35 år, allt sedan 1988, hävdat att ADHD-droger är beroendeframkallande, i motsats till psykiatrin, deras allierade läkemedelsbolag och anhörigföreningar. De hävdade att om man har ADHD så blir man inte beroende av amfetamin, vilket är närmast ett bisarrt påstående. De hävdade även att personer som har diagnosen ADHD inte blir påverkade på samma sätt som narkomaner. Vilket är lika bisarrt. Om än värre så har de hävdat att ADHD-droger är ofarliga. När man så hävdar att ADHD-barn behöver droger på samma sätt som diabetiker behöver insulin så har man dykt ner i kaninhålet till Underlandet, där rätt är fel och allt bakvänt.


KMR har fått fram statistiker från Giftinformationscentralen, GIC, som visar att närmare 2500 barn och ungdomar har överdoserat med ADHD-droger i Sverige mellan 2011 och 2022 med transport till akuten, oftast med ambulans. Bara under 2022 tog 466 barn och unga (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” (Ritalin, Concerta, Elvanse, Attentin m.fl) i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte.

Inte ett ord har nämnts om detta i media, trots att vi informerat om det i så gott som varje år. Läkemedelsverket såväl som Socialstyrelsen har inte några biverkningsrapporter alls, och kräver inte heller att få det.


Internationella KMR i USA (CCHR) har länge krävt att FDA ska ta upp hur beroendeframkallande ADHD-läkemedel är, och ständigt hänvisat till följande fakta: Sedan 1971 har Amerikanska narkotikapolisen, Drug Enforcement Administration (DEA), kategoriserat ADHD-droger med en "hög potential för missbruk" (Schedule II). Förutom ADHD-droger inkluderar Schedule II-droger idag sådana mycket beroendeframkallande droger som morfin, oxikodon (Oxycontin) och fentanyl.


Sedan 2010 har amerikanska folkhälsoinstitutet, (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), rapporterat om dödsfall av centralstimulerande droger, inklusive de droger som vanligtvis ordineras för ADHD. Enligt CDC har överdosdödsfall från stimulantia (inklusive ADHD-droger) tredubblats på bara fem år från 10 255 dödsfall 2017 upp till 32 478 år 2022. Och ja, det finns en hel del dödsfall från ADHD-droger. Och först nu, i maj 2023, har FDA äntligen beslutat att varna allmänheten för att alla ADHD-läkemedel kan leda till beroende, även när de används enligt ordination. Den nya varningen tar också upp det faktum att de kan leda till överdoser. Och dessa läkemedel skrivs ut till miljontals barn. Sammanfattningsvis: FDA:s nya Black Box varning är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Sedan 1995 har DEA också varnat för att ADHD-läkemedel kan orsaka "psykotiska episoder, våldsamt beteende och bisarrt uppträdande." Den informationen måste också finnas med i Black Box varningen för alla ADHD-droger. Vi måste hålla uppe trycket på våra statliga hälsomyndigheter. De måste utfärda varningar och uppmärksamma allmänheten på de många livshotande riskerna med psykofarmaka, särskilt med tanke på att de skrivs ut till barn. Och de får inte vänta i decennier med att göra det.


Nu måste även svenska Läkemedelsverket kräva att varningstext utfärdas på alla ADHD-droger.


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page