top of page

Justitiedepartementet i USA anklagar 345 läkare och sjukvårdspersonal för bedrägeri på mer än 6 milj


Detta är den största enskilda aktionen mot bedrägerier inom vård och opioiddistribution i Department of Justice historia. Totalt sedan år 2007 har 4200 personer inom vården och läkemedelshantering anklagats för bedrägerier för 19 miljarder dollar (168 miljarder kr).

Märkligt nog är det totalt tyst i media om detta.

Drug Enforcement Administrationen (DEA) tillkännagav 20 september i år en historisk rikstäckande aktion som involverar 345 anklagade i 51 federala distrikt (se karta nedan), inklusive mer än 100 läkare, sjuksköterskor, och andra licensierade sjukvårdare. Dessa har anklagats för att ha lämnat in mer än 6 miljarder dollar i falska och bedrägliga krav till federala hälsovårdsprogram och privata försäkringsbolag, inklusive mer än 4,5 miljarder dollar kopplade till vad som kallas telemedicin i USA, och mer än 845 miljoner dollar från rehabiliteringshem.” Mer än 806 miljoner dollar kopplas till andra sjukvårdsbedrägerier och olagliga system för distribution av opioider över hela landet.



"Denna rikstäckande åtgärd är historisk i både sin storlek och omfattning med miljarder dollar i vårdbedrägerier över hela landet", säger biträdande justitieminister Brian C. Rabbitt.

”Dessa fall gäller de läkare och andra ansvariga som har utnyttjat hälsovårdsprogram och patienter för personlig vinning. De samarbetsåtgärder bland olika instanser som tillkännagavs i dag skickar ett tydligt avskräckande budskap och borde inte lämna några tvivel om pågående åtagande att säkerställa patientsäkerheten och integriteten, även i en nationell hälsokris.”

”Telemedicin kan främja effektiv vård av hög kvalitet när den praktiseras på lämpligt och lagligt sätt. Tyvärr försöker skrupelfria aktörer missbruka telemedicintjänster och utnyttja aggressiva marknadsföringstekniker för att vilseleda mottagarna av deras hälso- och sjukvårdsbehov och fakturera regeringen för olagliga tjänster”, säger biträdande Inspektor General, Gary Cantrell.

”Tyvärr är fräcka planer som dessa vanliga och ofta skadliga. Därför är samarbete avgörande i vår kamp mot vårdbedrägerier. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra brottsbekämpande partners för att ställa de till ansvar som stjäl från federala hälsoprogram och skydda de miljontals förmånstagare som litar på dem.” 

"FBI, tillsammans med våra federala, statliga och lokala partners, är fast i vårt beslut att identifiera och utrota vårdbedrägerier, oavsett vilken form det tar", säger biträdande direktör Calvin Shivers. "Vi kommer att fortsätta arbeta outtröttligt för att säkerställa att offentliga och privata sjukvårdsdollar används som avsett, för att främja hälsa och säkerhet för alla amerikaner och säkerställa fortsatt tillgång till viktiga vårdtjänster." 

"Opioidepidemin som vårt land kämpar mot förvärras när samvetslösa individer försöker dra nytta av människor, särskilt de som står inför missbruk." sa Tim McDermott från DEA. "När läkare, apotekare och individer utnyttjar svagheten hos en medmänniska för att fylla sina egna fickor, kommer DEA att använda alla verktyg som står till dess förfogande för att stoppa och ställa dem inför rätta."

Telemedicinbedrägerier 

De största bedrägeriförluster i samband med de ärenden som tas upp - 4,5 miljarder dollar i påstådda falska och bedrägliga anspråk från mer än 86 kriminellt anklagade i 19 rättsliga distrikt - hänför sig till system som involverar telemedicin: användningen av telekommunikationsteknik för att tillhandahålla hälso- och vårdtjänster på distans. Enligt domstolsdokument betalade vissa svarande telemedicinchefer, läkare och sjuksköterskepersonal för beställningar av onödig medicinsk utrustning, genetisk och annan diagnostisk testning och smärtstillande medel, antingen utan någon patientinblandning eller med bara ett kort telefonsamtal med patienter som de aldrig hade träffat eller sett. Läkemedelsutrustningsföretag, genetiska testlaboratorier och apotek köpte sedan upp dessa beställningar i utbyte mot olagliga provisioner och mutor och lämnade in falska och bedrägliga anspråk till Medicare och andra statliga försäkringsbolag. Förutom de straffrättsliga anklagelser som meddelats idag meddelade CMS Center for Program Integrity separat att det har tagit ett rekordstort antal administrativa åtgärder relaterade till telemedicinskt bedrägeri och återkallat faktureringsrättigheterna till Medicare för ytterligare 256 läkare för deras engagemang i telemedicinskt system. 

Det fortsatta fokuset på åtal mot bedrägerier inom hälso- och sjukvården vad det gäller telemedicin bygger på ansträngningarna och effekterna av "Operation Brace Yourself", vilket resulterade i undvikandet av en uppskattad kostnad på mer än 1,5 miljarder dollar i de belopp som Medicare betalade under de 17 månader som följde på denna aktion.

Rehabiliteringshem

De mål mot "sober homes" som tillkännagavs inkluderar anklagelser mot mer än ett dussin kriminellt anklagade i samband med mer än 845 miljoner dollar av falska och bedrägliga krav för tester och behandlingar av utsatta patienter som sökt behandling för narkotikamissbruk och/eller alkoholmissbruk. Avgifterna omfattar läkare, ägare och förvaltare av anläggningar för drogmissbruk samt klientkryterare (i branschen kallade ”kroppsmäklare”).

Fall som involverar olagliga recept och/eller distribution av opioider och fall som omfattar traditionella hälsovårdsbedrägerier.

De fall som meddelats vad det gäller olagliga recept och/eller distribution av opioider eller som faller inom mer traditionella kategorier av vårdbedrägerier omfattar anklagelser och skyldigheter som involverar mer än 240 anklagade som påstås ha deltagit i system för att lämna in bedrägliga anspråk på mer än 800 miljoner dollar till Medicare, Medicaid, TRICARE och privata försäkringsbolag för behandlingar som var medicinskt onödiga och ofta aldrig tillhandahölls.

Enligt domstolsdokument betalades i många fall klientrekryterare, förmånsmottagare och andra med-konspiratörer kontantmässiga betalningar i utbyte mot att de lämnade information om förmånsmottagare till leverantörer, så att leverantörerna sedan kunde lämna bedrägliga räkningar till Medicare. Dessutom ingår anklagelser mot sjukvårdspersonal och andra som är involverade i distributionen av mer än 30 miljoner doser opioider och andra receptbelagda narkotika.

Före anklagelserna som meddelades denna dag och som en del av dess landsomfattande aktionsåtgärden och sedan starten i mars 2007 hade Health Care Fraud Strike Force-programmet anklagat mer än 4200 personer för att kollektivt och bedrägligt fakturerat Medicare-programmet på omkring 19 miljarder dollar.


______________________________________________________________________________________


För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu




Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

댓글


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page