top of page

JO kritiserar Socialstyrelsens för jäv vid riktlinjer för behandling av depression


I december 2017 antog Socialstyrelsen Nationella riktlinjer vid behandling av depression och ångest. Det möttes av skarp kritik från nästan samtliga remissinstanser.

I Juni 2018 startade därför JO en utredning av Socialstyrelsen, efter anmälan från Psykoterapicentrum. I anmälan påtalas ett betydande inflytande av jäv och särintressen samt brist på vetenskapligt stöd i riktlinjearbetet.

Ett flertal personer nämns i kritiken. Man förstår nu varför det var sådan koncentration på snabb medicinering och KBT vid depression, men ingen terapi.

JO fastställer att en person i ledningsgruppen (M.F) samtidigt haft ett kommersiellt intresse i ett KBT-företag som kunde komma att påverkas av hur riktlinjerna utformades. Personen har haft uppdraget att hantera och besluta om riktlinjerna och dess slutgiltiga utformning samtidigt som han varit styrelseordförande och delägare i ett större KBT-företag med intresse i utkomsten av riktlinjerna. JO anser att Socialstyrelsen inte fullt ut har hanterat den intressekonflikt som fanns. JO fastställer att detta medfört en stor risk för att riktlinjernas objektivet kan ifrågasättas. Detta strider mot kravet på opartiskhet och objektivet i myndighetsutövning och för denna brist kan Socialstyrelsen inte undgå kritik, anser JO.

Personen H.J. har varit medlem i projektledningsgruppen och ordförande för faktaområdet barn- och ungdomspsykiatri. H.J. har fått ersättning av läkemedelsbolag för att föreläsa i psykofarmakologisk fortbildning. Han är även styrelseledamot för Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SBUP). Han satt även med i en referensgrupp för depressionsbehandling som betalades av ett läkemedelsbolag.

Personen T.I. har haft ett centralt expertuppdrag i projektet. Han har samtidigt uppdrag som föreläsare för ett läkemedelsbolag.

Personen F.A. har varit medlem i en faktagrupp. Han är samtidigt med i styrelsen och vetenskaplig rådgivare till ett företag som säljer KBT-tjänster till sjukvården samt gift med företagets ägare. Ett tydligt kommersiellt intresse.

De flesta tunga remissinstanser och forskargrupper, har därmed i huvudsak fått rätt i sin kritik av Socialstyrelsens riktlinjearbete, skriver Psykoterapicentrum. Det framgår att det finns stora oklarheter, främst avseende opartiskhet och transparens. Det är olyckligt och, vilket också JO konstaterar, något som hotar tilltron till riktlinjernas objektivitet och opartiskhet, skriver Psykoterapicentrum vidare.

KMR har i flera år kritiserat Socialstyrelsen för att ha anlitat jäviga experter. Vi skall återkomma till det.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page