top of page

Hasch och marijuana ger stor risk för utveckling av schizofreni och psykos – minskar IQDet råder stor uppmärksamhet runt kampanjen med psykisk ohälsa. Kampanjens största syfte tycks dock vara att slussa ungdomar till psykiatrin för utskrivning av psykdroger. Det kan därför finnas anledning att se på några reella anledningar till verklig psykisk ohälsa och inte bara obesvarad kärlek eller andra tonårsproblem såsom inga likes på FB eller IG. Vi har tidigare skrivit om P-piller som en mycket stor anledning till depressioner och självmord. En annan är hasch och marijuanarökning. Närmare tio procent av ungdomarna idag röker eller har rökt hasch och marijuana – mycket starkt sådant.

 

Kraftig ökad risk för schizofreni

En ny dansk studie har visat att konsumtion av cannabis är förenat med en generell fördubbling av risken att utveckla schizofreni. Man hade granskat närmare 7 miljoner individer med 45 327 fall av schizofreni.

Hos män är risken något större än hos kvinnor. Störst risk att få schizofreni fanns hos unga män i åldersgruppen 16 – 20 år. Denna grupp hade närmare 4 gånger högre risk att utveckla schizofreni när de konsumerade cannabis, kvinnor 3,2 gånger högre. (1)

 

Stor risk för psykos

Risken för akut psykos är starkt förhöjd hos cannabisbrukare. I en studie som omfattade 900 psykospatienter från bland annat Europa visades starka samband mellan dagligt bruk, eller bruk av cannabis med hög THC-halt, och psykosinsjuknade, skriver Läkartidningen. (2)

 

I London och Amsterdam förklaras upp till hälften av samtliga nyinsjuknanden i psykos med att personen har använt högpotent cannabis.

Det finns stöd för att cannabis-associerade psykoser övergår i en kronisk schizofreni hos närmare hälften av de individer hos vilka den uppträder.

 

4-5 gånger starkare cannabis

Genom åren har det odlats fram nya varianter av cannabis som har långt högre innehåll av THC än de naturligt förekommande sorterna, vilket gör att hasch kan vara betydligt mer skadlig idag än tidigare. En amerikansk studie visade att under perioden 1993 till 2008 ökade det genomsnittliga innehållet av THC i beslagtagen cannabis från 3,4% till 8,8%. (3)

Men det finns senare studier som visar, att medan det under hippietiden under 60-talet så kunde halten vara som mest 5% (hippie weeds), medan det idag kan vara runt 15 till 20% med det starkaste innehållet uppmätt till 30%. Alltså 4-6 gånger starkare. (4)

 

Blir beroende

Det har gjort att många blir beroende av cannabis. Tidigare räknande man med att 8% blev beroende, idag med starkare cannabis så är det 15%. Det har gjort att man för första gången tagit fram en drog som skall användas för att behandla cannabisberoende. (5)

210 miljoner människor använde cannabis och är den mest använda drogen, 14 miljoner i USA och en halv miljon i Frankrike, omkring 300 000 i Sverige (3,3% av 16-64 år), enligt Folkhälsomyndigheten.

 

Blir dummare av cannabis

Forskning har också visat att cannabis försämrar intelligensen, speciellt om man börjar konsumera cannabis före 18 års ålder. Personer som rökte cannabis regelbundet hade 10 enheter IQ lägre än de som inte använde cannabis. En ganska avsevärd skillnad. Ett problem med det visade, att även om man slutade röka så ökade inte IQ nämnvärt. THC är fettlösligt och lagras i kroppens fettvävnader och kan återfinnas åratal efteråt. Ihållande cannabisanvändare, från ungdom till mitten av livet, 18-38 år, visade dessutom neuropsykologisk/kognitiv nedgång. Man stannar helt enkelt upp i tiden. Det är tydligt att cannabis försämrar förmåga till förståelse, inlärning och anpassning. De som börjar använda cannabis i tonåren – en tidsperiod då hjärnan fortfarande utvecklas – får strukturella och funktionella hjärnförändringar. (6)

Problemet med missbrukare är, att i och med att IQ går ner så är de inte i stånd att uppfatta att de verkligen blir mer ointelligenta, tvärtom tror de att de blir smartare. Omgivningen märker det dock.

 

Om kampanjen med psykisk ohälsa som initierats av Psyko Pharma inriktade sig på verkliga problem istället för tonårsproblem så skulle det kanske bli några resultat, istället för klirr i kassan.

 

Referenser:


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page