top of page

Har vi blivit lurade? Ökar antidepressiva medel självmorden?


Redan i slutet av 90-talet uppmärksammades kopplingen mellan antidepressiva och självmord, men inget har hänt.Vi har under närmare 20 år sett en konstant ökning av självmord bland unga kvinnor. Samtidigt, och parallellt med självmorden, har förskrivningen av antidepressiva ökat. Trots att varningstext för ökad självmordsrisk finns i varje bipacksedel. Och trots att FN varnat för den biomedicinska modellen inom psykiatrin angående självmordsprevention.


Psykiatrin har alltid försökt ifrågasätta kopplingen mellan självmordstankar och antidepressiva, trots att läkemedelsindustrin varit tvungna att sätta ut högsta varningen för självmord på så gott som alla antidepressiva medel. Det har gått så långt att de lyckats få bort anmälningsplikten för självmord inom psykvården.


Antalet barn och ungdomar som får antidepressiva har tredubblats på tio år enligt Socialstyrelsen. Till och med psykiatriker uttrycker bestörtning.

– Det är helt förfärligt, Socialstyrelsen måste ändra sina riktlinjer, säger

Göran Högberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri till Aftonbladet.

Forskning visar att antidepressiva, SSRI, kan orsaka självmordstankar och självmordsförsök. Min syn är att riktlinjerna är felaktiga för att medicinerna har dålig effekt och allvarliga biverkningar, säger han.


Ju mer psykofarmaka som skrivs ut desto mer ökar den psykiska ohälsan. 2 712 000 svenskar hämtade ut någon form av psykofarmaka år 2019, och 1 042 000 av dessa fick antidepressiva medel – och den psykiska ohälsan bara ökar. Har det något samband?


Medvetna lögner

Tidningen Telegraph avgjorde saken i januari 2016 med rubriken ”Antidepressiva kan öka risken för självmord”. Den största granskningen någonsin med en analys av de 70(!) vanligaste antidepressiva medlen som involverade 18 000 människor, fann att läkemedelsbolagen inte rapporterat biverkningar och även dödsfall som kopplats till deras antidepressiva. Dessutom fann de en fördubblad risk för självmord och aggressivt beteende. (1)


Psykiatrin och deras allierade Psyko Pharma har fångats i ett nätverk av lögner. Studien visar till exempel att 4 dödsfall rapporterades ha inträffat efter testperioden, medan den i själva verket inträffade inom perioden. En patient ströp dig själv under studien. Men eftersom han inte avled förrän fem dagar efteråt hävdades det att han inte längre var med i studien.


Ett av världens största läkemedelsbolag noterade att hälften av självmordsförsöken och tankarna enbart var ”emotionell labilitet eller förvärrande av depression”.


Samma månad som Telegraph publicerade artikeln fastställdes 35 självmord (i England) som direkt kopplades till antidepressiva medel vid obduktioner. Året innan fastställdes 450 självmord. (2)


En studie som publicerades i National Center for Health Research visade att barn och ungdomar som använde antidepressiva medel var dubbelt så benägna att ha självmordstankar eller försöka begå självmord jämfört med patienter som fick sockerpiller. Amerikanska läkemedelsverket FDA utfärdade 2004 en varning att dessa piller kunde öka självmordstankar och beteende. (3)


Enligt en rapport som publicerades i Journal of American Medical Association (JAMA), så hade procentandelen amerikaner på antidepressiva medel, nästan fördubblats, mellan 1999 och 2012, från 6,8 % till 13 %. Under samma period ökade självmordsfrekvensen med 24 % (4)


Problemet är vidare att det sedan länge är känt att antidepressiva medel i de samlade kliniska studierna på unga visat sig ge en dubbelt så hög risk för självmordsbenägenhet som behandling med sockerpiller. Det är därför preparaten sedan 2004 har den allvarligaste varningstexten – en så kallad Black Box Warning – om just ökad självmordsbenägenhet (5). På grund av de självmord som följde efter intag av GlaxoSmithKlines antidepressiva Paxil fick de sätta ut på etiketten: Frekvensen av självmordsbeteende var högre när patienter behandlades med paroxetine (generiska namnet för Paxil) jämfört med placebo. (6,7 X högre.) FDA ändrade det senare till att alla antidepressiva innebar en sådan risk och skulle ha en Black Box Warning på etiketten. (6)


Se också den i BMJ publicerade Cochranestudien, där slutsatsen var: … in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled.” Antidepressiva orsakar självmordbenägenhet och aggression hos unga.(7)


Och till sist. En ny undersökning i Sverige visar för första gången att statistiken över förskrivningen till unga kvinnor, kopplat till självmordsstatistiken, kopplat till toxikologiska undersökningar där man 2019, uppmätte den högsta andelen antidepressiva någonsin i blodet hos de unga kvinnorna.


Psykiatrin spelar roulett med livet som insats, men har även manipulerat spelsnurran visar det sig.


2. Ibid 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comentarios


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page