top of page

Fysisk aktivitet bättre än mediciner


Det är absolut inget nytt, men nu är det bekräftat. Fysisk aktivitet är bättre än mediciner när det gäller att behandla depression, ångest och oro. Detta enligt en stor studie från forskare vid University of South Australia i Adelaide och som publicerats i anrika British Medical Journal, BMJ, och fått stor uppmärksamhet.

Den senaste rapporten från Generation Pep i Sverige som prins Daniel startat visar dock på att endast 20 procent av Sveriges barn och ungdomar når rekommendationerna för aktivitet. Kan detta vara orsaken till vad som kallas ”psykisk ohälsa” men som förmodligen bara är aktiv inaktivitet.

Vi behöver ingen psykiatri längre, vi behöver tränare.


Korta punkter:

• Fysisk aktivitet visade sig vara extremt effektivt för att hantera depression, ångest och oro och det fungerar bättre och snabbare än mediciner.

• All fysisk aktivitet var bra men högintensiv träning med korta och mellanlånga spurter visade sig vara mer effektiv än långvarig träning.

• Alla typer av fysisk aktivitet och träning var välgörande, inklusive aerobisk träning, såsom promenader, resistensträning, Pilates och yoga.

• Fysisk aktivitet var 1,5 gånger mer effektiv än personlig rådgivning eller mediciner för att hantera depression och rekommenderas som grundläggande behandling.


Nu när teorin om den kemiska obalansen i hjärnan som orsak till depression och mentala störningar förkastats så har psykiatrin ingen förklaring till mentala störningar. Att placebo och nu fysisk träning är effektivare än mediciner visar på hur fel den biologiska psykiatrin haft i alla år. Under tiden alternativen får komma fram är det dags att dra på träningskläderna.


Trots att detta inte är något nytt har det inte implementerats inom psykiatrin. De fortsätter att pumpa ut droger i mängd, och det senaste är hallucinogena droger dessutom. Det är kanske dags att avveckla psykiatrin.


Denna studie är en meta-studie som granskat 97 tillgängliga studier med sammanlagt 128 119 deltagare. Det är den största meta-studie som gjorts om fysisk aktivitet för att behandla depression ångest och oro och, enligt forskarna. (1)


Problemet är nog att få ut deprimerade personer i spåret eller till gymmet. Psykiatriker och vårdare skulle kanske omskola sig till PT.


Generation Pep

Pep-rapporten som publicerades i slutet av april visar att endast 2 av 10 barn får tillräckligt med fysisk aktivitet enligt rekommendationerna. 3 av 10 tonåringar spenderar fem timmar eller mer dagligen utanför skolan stillasittande framför en skärm. (2)


Folkhälsomyndigheternas rekommendation för barn och unga 6–17 år:

”Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet. Barn och unga bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.”


Generation Pep startades av prins Daniel tillsammans med Carolina Klüft som är verksamhetschef.

– Den hälsoklyfta som finns i Sverige minskar inte, det är snarare så att den ökar, säger Klüft lite uppgivet.


Skolverket skriver att ”sambandet mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan har i flera rapporter och studier visat sig vara positivt. Daglig rörelse är viktigt för eleverna.”


Trots det så händer inte mycket i skolorna. Många skolor har en timma gymnastik i veckan, och många elever skolkar.


Rekommendationerna innefattar även kost och näring. Idag äter svenskarna 16 kilo godis om året och inte tillräckligt med näringsrik mat. Både socker och färgämnen, dessutom i kombination, framkallar okoncentrerade och hyperaktiva barn. Näringsbrist ger trötthet och okoncentration.


Ref.

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page