top of page

FN oroad: Över 2000 svenska barn har överdoserat med ADHD-droger


FN:s barnrättskommitté är oroad över hur Sverige drogar ner sina barn med psykiatriska droger. Faktum är att vi ligger i topp bland länder som använder den medicinska modellen för behandling av mental ohälsa. De uppmanar nu Sverige att bara skriva ut när det verkligen behövs. De vill också att barn och föräldrar skall få ta del alla biverkningar, vilka vi tar upp i detta nyhetsbrev, då de har mörklagts.


Över 2000 svenska barn har medvetet överdoserat med ADHD-droger, varav majoriteten har fått åka ambulans till sjukhus. KMR har följt statistiken i tio år på överdosering av ADHD-droger i Sverige i självdestruktivt syfte. Det är mycket som inte är känt, bland annat att det knappt har skrivits några biverkningsrapporter. Och ingen media om detta heller. Det ser därmed ut som allt är väl. Men det är inte så som vi skall se. Katastrofen har bara mörkats.


218 barn (10-17 år) fick år 2021 köras till akuten, de flesta med ambulans, efter att medvetet ha tagit överdoser av ADHD-droger (Ritalin, Concerta, Elvanse) i självskadligt syfte eller i självmordssyfte. Detta var barn som nästan uteslutande tagit överdoser av sina egna ADHD-droger – utskrivna av psykiatriker. (1)

Året innan tog 301 barn och unga (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte.

På drygt tio år har nu över 2000 barn skadat sig själva med ADHD-droger. (2)


Om något kan vara värre är att det bara förekommit en handfull biverkningsrapporter under hela denna tid. Psykiatrin tycker förmodligen inte detta är viktigt. Och därför får ingen reda på denna katastrof. Den mörkas och därmed tror media och allmänheten att det inte är någon fara med dessa droger. ADHD-droger är inte läkemedel! Det finns nämligen inget att läka. Det är ren beteendekontroll med narkotika.

I USA är allt ännu värre. Men det är ändå intressant att följa utvecklingen där eftersom ADHD importerats från USA till Sverige, och vi har liknande utveckling, om än ej i samma skala.


2016 publicerade Milwauke Journal en rapport som visade att 19 000 biverkningar från ADHD-droger rapporterats till FDA, det amerikanska läkemedelsverket, mellan åren 2013 och 2016 – tre år. Det är dessutom officiellt att endast 1-10% av alla biverkningar rapporteras. Då räknar man inte med patienternas egna rapporteringar. Och detta var för sju år sedan – och under tre år bara.


DEA, amerikanska narkotikapolisen, satte upp ett rapportsystem redan 1972, men upphörde med det 2011. År 2004 stod enbart två ADHD-droger (Ritalina och Adderall) för 10 800 besök till akuten. Det hoppade till 42 000 fall år 2011, en fyrfaldig ökning på sex år. Hur många det är senaste åren finns inga rapporter om.


Fem år efter att DEA upphörde med rapporteringen om akutbesök tillät DEA en 60-procentig ökning av amfetaminproduktionen och antalet recept ökade med 20 procent.

”That was timely”, sa en regeringsrepresentant.

Idag produceras närmare 120 ton ADHD-amfetamin per år.


Dödsfall

I USA spårade amerikanska KMR (CCHR) dödsfall från ADHD-droger.

Matthew, 14 år, dog av en hjärtattack den 21 mars 2000 då han åkte skateboard. Rättsläkaren fastställde att Matthews hjärta visade tydliga tecken på skador på de små blodkärlen, vilket orsakats av centralstimulerande medel. Det fastställdes att dödsorsaken var långvarig användning av Ritalina. En fullvuxen mans hjärta väger ca 350 gram och Matthews hjärta vägde 402 gram. Matthews pappa startade en rörelse i USA för att uppmärksamma allmänheten på faran med ADHD-amfetamin.

Sheina dog under kraftiga konvulsioner i sin mors armar - hos läkaren som skrev ut amfetaminet.


När en elev föll ihop på skolgården, svarade läkaren på föräldrarnas oroliga frågor ”Oroa er inte, det är bara amfetaminet!”. Ett kort tag senare dog pojken av hjärtfel.


CCHR fann att bara mellan åren 1990 och 2000 hade 189 barn dött i USA på grund av amfetaminbehandlingen. Fem år senare godkändes Ritalina för försäljning i Sverige.


Även om dödsfall från amfetamin exploderade under denna tid, slutade CDC (ungefär vårt Folkhälsoinstitut) att skilja mellan dödsfall från illegalt amfetamin och legalt ADHD-amfetamin. Oftast skriver man inte att det orsakats av ADHD-amfetamin utan bara ”hjärtstopp” eller liknande.

I Florida spårade man dock dödsfallen mellan 2008 och 2014. Av 1318 dödsfall så var 277 dödsfall från ADHD-amfetamin. 2008 var det 14 dödsfall och år 2014 var det 67 dödsfall. Det motsvarar mer än 1000 dödsfall per år över hela USA. Och det var för åtta år sedan. (3)


Förr i tiden skrev läkarna ut amfetamin för bantning. De slutade på grund av de farliga och inte sällan dödliga biverkningarna på hjärtat. Ritalina förbjöds 1968 i Sverige. Det är även känt att tävlingscyklister som använt amfetamin bokstavligen har sprängt hjärtat under tävlingar. När amfetamin används drar alla vener och artärer ihop sig och blir mycket trånga, vilket gör det mycket svårt för hjärtat att pumpa ut blod i kroppen. Den extra kraft som krävs för att få blodet att cirkulera orsakar skador på hjärtat, bland annat förstoras det, såsom hos Matthew.


Det finns ett flertal biverkningar från ”normala” doser, förutom hjärtbesvär. Det är oftast vuxna som drabbas av detta. Medan inga av ADHD-symtomen är livshotande, kan de mediciner som godkänts av FDA för att behandla vuxen ADHD höja hjärtfrekvensen och blodtrycket och har kopplats till plötslig död, eller näst intill.

• En 41-årig kvinna lades in på sjukhus med njursvikt efter att ha använt Ritalina.

• En man på hjärtmedicin och två ADHD-droger. Han fick en dödlig hjärtattack vid 41 års ålder.

• En 33-årig man på ADHD-drogen Elvanse lades in på sjukhus efter att ha drabbats av panikattack, ökad hjärtfrekvens, bröstsmärtor och yrsel.


Adderall, rent amfetamin, kan orsaka sömnstörningar och allvarliga kardiovaskulära biverkningar, såsom högt blodtryck och stroke. Det ökar också risken för psykiska problem, inklusive depression, bipolär sjukdom och ovanliga beteenden inklusive aggressivt eller fientligt beteende. Dessutom hyperaktivitet. Och detta ger man hyperaktiva barn.


Hur det skall gå när man nu börjar droga ner ”hyperaktiva pensionärer” med ADHD-amfetamin i Sverige, återstår att se. (4)

Självmordsrisk

KMR blev kontaktad av en svensk familj från Uppsala, som hade flyttat från USA då deras son blev tvungen att ta Ritalina för att gå kvar i skolan. Han började med det men mådde så dåligt att de bestämde sig för att flytta tillbaka till Sverige. Strax efter att de kom tillbaka till Sverige fann de en morgon sin son stå på fönsterbrädet beredd att hoppa. Det vara andra försöket. Nu slutade de helt med Ritalina och alla självmordsförsök upphörde. De hade hört talas om andra barn som begått självmord i USA och nu ville de genom KMR varna andra för att behandla barn med amfetamin. KMR i USA (CCHR) har registrerat ett flertal självmordsfall kopplat till ADHD-amfetamin.

Ett fall som fick stor medial uppmärksamhet var Harry Hucknell, 10 år, som en kväll sade godnatt till sina föräldrar och gick upp till sitt sovrum och låste dörren. Nästa morgon fann de honom hängd med ett bälte från sänggaveln. Hans pappa skyllde på Ritalina som han fått utskrivet av en psykiatriker. Harry hade mer droger i kroppen än en fullvuxen som behandlades med Ritalina. Harrys pappa menade att dessa droger agerar på centrala nervsystemet och är avsedda att ändra på barns beteende. ”Men åt vilket håll!” Han blev mycket emotionell när han sa: ”ADHD dödar ingen – men medicinerna gör det.”


Läkemedelsverket kände till självmordsrisken

År 2005 fick KMR tag i dokument som visade att läkemedelsföretaget Novartis som tillverkar Ritalina, kände till 21 fall av självmordsförsök och sex självmord, och därmed vårt Läkemedelsverk. Dokumenten skrevs fem år innan Ritalina godkändes för försäljning i Sverige, 15 juni 2005. Det var 37 år efter att Ritalina förbjöds totalt i Sverige på grund av så många dödsfall. När vi ringde upp två olika personer på Läkemedelsverket, en av dem högste chef för riskbedömningar, svarade de att de inte kände till detta. Dokumenten var hämtade direkt från Läkemedelsverket. Det fanns dessutom 25 fall av självmordsbenägenhet hos patienter 6-48 år. 56% var barn under 16 år. Man gömde helt enkelt informationen om självmordsrisk för barn. Fast de fick krypa till korset några år senare när Ylva Johansson vid socialutskottet krävde dem på svar.


I början av februari 2006 släppte det amerikanska läkemedelsverket (FDA) den för allmänheten tidigare hemlighållna rapporten om amfetaminpreparat, dödsfall och livshotande skadeverkningar. I den kunde man läsa om 51 rapporter om dödsfall sedan 1999 vid behandling med amfetaminpreparat (som Ritalina och Concerta). Man kunde läsa om 25 dödsfall från hjärtskador och 54 rapporter om allvarliga hjärtskador. Och man ska veta att experter bedömer att bara 1-10 procent av alla allvarliga skadeverkningar rapporteras till läkemedelsmyndigheterna. Läkaren och hjärtspecialisten Steven Nissen i FDA-kommittén sade: ”Det här är medel vars användning gått helt ur kontroll, som har allvarliga kardiovaskulära konsekvenser [effekter på hjärta och blodkärl]. Vi står inför en potentiell hälsokris för allmänheten. Jag anser att patienter och familjer måste göras medvetna om dessa problem.”


Men eftersom alla dessa uppgifter är för besvärande rapporterar man inte längre om dödsfall, självmord eller självmordsförsök eller ens ”vanliga” biverkningar från ADHD-droger.


Strattera

Strattera sägs vara ett stimulansfritt ADHD-medel, men har mycket allvarliga biverkningar, om möjligt ännu mer än ADHD-amfetamin. FDA gav ut en allvarlig varning för att Strattera kan orsaka självmordstankar. (5)

115 dödsfall rapporterades i samband med Stratterabehandling till FDA redan mellan 2004 och 2008, samt i Periodic Safety Update Reports (PSURs) i Europa.

48 av dödsfallen rörde barn, där 25 av barnen begick självmord. Det yngsta barnet som rapporteras ha dött var en 2 år gammal flicka, som makabert nog fick höga doser av både Zyprexa och Strattera.

23 132 rapporter om skadeverkningar från Strattera, i vilka 58 048 skador beskrevs, hade inkommit internationellt. Och det var fram till maj 2006.

I Sverige registreras i princip inga biverkningar från ADHD-medicin. (6)


Hallucinationer

Den 3 mars 2006 publicerade FDA en rapport om att Strattera kunde skapa manier och psykoser med hallucinationer. (7) Den 21 april 2006 godkände svenska Läkemedelsverket Strattera. (8) Så här skrev FDA:

”The most important finding of this review is that signs and symptoms of psychosis or mania, particularly hallucinations, can occur in some patients with no identifiable risk factors…”

Hallucinationer hos barn är inte ovanligt enligt New England Journal of Medicine. Barn ser insekter, ormar och andra kryp. En pojke kom skrikande till sin mamma som pratade i telefon: ”Mamma, mamma ta bort dem från mig!” Han såg stora insekter i taket som föll ner på honom. En annan läkartidning (JAMA) rapporterade om tre barn som fick kraftiga hallucinationer. En pojke såg tigrar, lejon och andra djur snurra runt i en virvel av färger”.


I Christopher Gillbergs undersökning (som strimlades) nämns minst tre fall av hallucinationer. När detta inträffar ”justerar man bara dosen” skrev han. Barn som är ”justerade” på gränsen till hallucinationer?


ADHD-droger ändrade hjärnan på barn efter fyra månader.

En relativt ny studie visar att centralstimulerande ADHD-droger, främst Ritalina, uppvisade signifikanta förändringar i den vita hjärnsubstansen, som ligger precis innanför hjärnbarken, och som är vital för kommunikationen mellan delar av hjärnan.

Forskarna varnade för att de långsiktiga verkningarna av Ritalina på hjärnan i stort sett är okända.

Detta är den första studien där vi jämför med obehandlade patienter, vilket naturligtvis är helt avgörande för att ta reda på hur medicineringen påverkar en hjärna under utveckling, sade en av författarna bakom den aktuella studien, Liesbeth Reneman vid Universiteit van Amsterdam (UVA), till tidskriften Radiology där studien publiceras. (9)


Forskning visar att Ritalina påverkar hjärnan värre än kokain. Ledande forskare: ”Jag blev chockad utav helvete”!

En av de främsta internationella ADHD-experterna har tidigare bevisat vad kritiker sagt i alla år: ADHD-droger skapar skadliga förändringar i hjärnan. Forskningen visar att personer med en ADHD-diagnos hade normal hjärnaktivitet till att börja med, men fick tydliga skadliga hjärnförändringar efter ett års behandling med metylfenidat (typ Ritalin, Concerta).

Det är en av ADHD-diagnosens ”fäder”, professor James Swanson, tillsammans med en av de främsta experterna på skanning av hjärnan, Nora Volkow från New York, som presenterat de avslöjande rönen.

Man jämförde med en grupp som fått en ADHD-diagnos men som inte fått metylfenidat och en kontrollgrupp. Det fanns mycket tydliga skillnader efter bara ett år.

Forskningsresultaten publicerades i artikeln “Long-Term Stimulant Treatment Affects Brain Dopamine Transporter Level in Patients with Attention Deficit Hyperactive Disorder”, i PLOS ONE samt även JAMA. (10)

Nora Volkov, vid Brookhaven National Laboratory, som räknas som ledande inom avbildning av hjärnskador efter droger, sa, ”Jag blev chockad utav helvete” (Sic) när hon såg resultaten, berättade hon för Washington Post, och ”forskningen visar helt klart att påståendet att Ritalina är ett svagt stimulantia är fullständigt felaktigt.” PET-scanning av hjärnan visar även att Ritalina är starkare än kokain och ännu mer beroendeframkallande.


En studie på KI bekräftar detta.

En svensk undersökning bekräftar den amerikanska rapporten. Undersökningen som till och med presenterades i Dagens Medicin visar att även låga doser av amfetamin kan ge skador och förändringar i hjärnan. Bland annat påverkas minne, inlärning och uppmärksamhet – ironiskt nog de funktioner drogen påstås hjälpa. Som vi skall se i nästa nyhetsbrev så ger ADHD-droger inget resultat på skolprestationer.


Neurobiologen och medicine doktor Rochellys Diaz-Heijts vid Karolinska Institutet som stod bakom forskningen sade:

Vi hade inte väntat oss detta. Studien visar att påståendet att Ritalina skulle vara en svag stimulantia är helt fel. Centralstimulerande medel kan ge långvariga förändringar i hjärnan hos barn.”


Forskare vid Buffalo Institute on Addiction varnade för att Ritalina kan ge strukturella förändringar i vissa delar av hjärnan hos barn och ungdomar. ”Kronisk användning resulterade i neuroinflammation i regioner av hjärnan som är relaterade till motivation. En månad efter att de upphörde med Ritalina var inflammationen och de strukturella förändringarna fortfarande kvar. Det kan resultera i långvarig risk då detta påverkar beroende och förmåga att agera för förändringar i omgivningen”, sade forskarna. Missbrukare utan recept använde ofta mer Ritalina och utsatte sig för större risk.

Forskare vid University of Utah har funnit att för ADHD-patienter som använde amfetamin så var risken 6 till 8 gånger större att utveckla Parkinsons när de jämförde med samma åldersgrupp utan medicinering. ”Normalt utvecklar 1-2 personer av 100 000 Parkinson innan de fyllt 50”, sade professor Karen Curtin. ”Om vi följde 100 000 vuxna med behandling för ADHD så utvecklade 8-9 personer Parkinson innan de fyllt 50.” (11)

Barn och ungdomar som använder ADHD-mediciner uppvisar minskad benmassa enligt en studie som presenterades på årskongressen 2016 för American Academy of Orthopaedic Surgeons. Forskarna granskade över 5315 ungdomspatienter och 25 procent av patienterna med medicinering uppvisade kriterier för osteopenia, vilket betyder lägre benmassa än normalt, och det var betydligt mindre än deltagare som inte var på medicinering. (12)


Sedan har vi det faktum att barnen inte äter ordentligt då amfetamin dämpar hunger; att barnen inte kan sova ordentligt och måste ta sömnmedel; att barnen stannar upp i växten med tio procent, vilket naturligtvis innebär en krympande hjärna förutom en mängd andra effekter som illamående, huvudvärk och en mängd andra otrevliga effekter.


Och till slut måste vi inse att vi uppfostrar barn med narkotika – inte mediciner.


Referenser:

(7) FDA, Psychiatric Adverse Events Associated with Drug Treatment of ADHD: Review of

Postmarketing Safety Data, released March 3, 2006.

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/AC/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf

(10) JAMA, 22/29 augusti, 2001 – Vol 286, No 8, s. 905

Artikeln: “Long-Term Stimulant Treatment Affects Brain Dopamine Transporter Level in Patients with Attention Deficit Hyperactive Disorder” publicerad i PLOS ONE den 15 maj 2013.

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten
Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page