top of page

Förbjud elchocker på barn: 97 barn fick elchocker – några fick mer än 30 elchocker


KMR har efter mycket besvär fått fram uppgifter från Socialstyrelsen vi först inte trodde vara sanna, men som nu har bekräftats. Av de 97 barnen så har 15 barn i genomsnitt fått 24 elchocker var. Fyra barn har fått hela 30 elchocker var. I princip en elchock varje dag under en hel månad. Resten av barnen 10-12 elchocker.


Det är lätt att konstatera att uppföljning av resultat inom psykiatrin är ett minst sagt eftersatt område. Och våra tidigare granskningar av området elchocker har visat att man inte ens vet hur många elchocker som getts i landet – och naturligtvis än mindre, resultaten av ”behandlingen”. De säger att ECT kan rädda liv, men i många fall är det tvärtom, som denna mamma kan vittna om:


"Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling. Ansvarig läkare på BUP i Halmstad bestämde att vår dotter skulle få ECT, och hon fick 10 st behandlingar. Hon hade inget fritt val utan blev påtvingad ECT. Informationen vi fick som föräldrar var att ECT skulle rensa bort det negativa i henne. Vi fick ingen information om risken för bestående minnesskador."


Se även gripande video om vad som hände en mors son efter sex elchocker: https://www.youtube.com/watch?v=1s_8slIBAoE


Och när vi nu sökt data om hur det är med elchocker till barn, ett mycket känsligt område med en mycket drastisk metod, öppnar sig ett än större hål. Socialstyrelsen borde veta – men vet inte. De statistiskt ansvariga på myndigheten vill säkert väl, men har inte fått de redskap de behöver för att ens få in en tillförlitlig statistik över hur många barn i landet som fått elchocker. Psykiatrin rapporterar inte, trots bindande krav på att göra så.


Psykiatrin lyckades även slippa att rapportera självmord i samband med psykiatrisk vård. Så nu vet man inte alls hur den psykiatriska vården fungerar.


Det kan låta chockerande för många att elchocker överhuvudtaget fortfarande utförs. Men inte bara det, nu elchockas alltså även barn och ungdomar. Psykiatrin har alltså elchockat 97 barn på bara några år (2015-2020). Trots de biverkningar med minnesförluster och personlighetsförändringar som dokumenterats. Dessutom på växande hjärnor, med en spänning på upp till 400 volt på en hjärna som normalt arbetar med millivolt. De chockar hjärnan med 2300 gånger mer elektricitet än vad den behöver för att fungera. (1)


Professor John Read, University of East London, är en av dem som har forskat mest runt elchocker. Han säger:

"Det finns ingen forskning som rättfärdigar att elchocksbehandling (ECT) används på barn och ungdomar, och det är uppenbart oetiskt."


Hur kan man medvetet försvara – och rekommendera – en metod som framkallar epileptiska grand mal (stort) anfall hos barn, med ström tillräckligt för att tända en 60-wattslampa och som beskrivs som tortyr i sken av behandling av FN, på växande hjärnor. Och detta i princip med tvång! Inget barn skulle nämligen frivilligt gå med på att låta sig elchockas.


Det finns inga som helst kontrollerade studier över effekterna elchocker har på barn och en utvecklande hjärna och nervsystem. Det finns med andra ord inget vetenskapligt stöd.

”Under de 85 år som gått sedan ECT introducerades har det inte gjorts någon enda placebokontrollerad studie på individer under 18 år”, säger professor Read.


Det är alltså rent kvacksalveri som pågår.


”Ansvariga vuxna och samhället borde vara skyldiga att förhindra att barn påtvingas ECT”, säger psykiater Peter Breggin som har anlitats som expertvittne i domstolar i USA angående skador efter ECT.


En svensk överläkare i psykiatri sedan 30 år säger:

"Det är fruktansvärt grymt och fel att ge elchocksbehandlingar till barn. En chef inom vården förklarade i en intervju att: 'Det är långa väntetider på BUP och att ECT-behandlingar är snabba så då blir köerna kortare'."


För att återgå till rapporteringen av elchocker till barn. Det finns två register där man registrerar åtgärder inom sjukvården:

• Kvalitetsregistretför ECT, som finns i Nationella Kvalitetsregister, en egen avdelning inom SKR, Sveriges kommuner och regioner, skall ge kunskap om hur vården fungerar och kan förbättras.

Patientregistret, som finns på Socialstyrelsen, ger underlag för statistik om sjukdomar och behandlingar inom specialistvården. Registrets data används för statistik om exempelvis psykiatrisk tvångsvård, skador och förgiftningar.


Dessa register bör och skall naturligtvis ge samma underlag. Problemet är att de inte gör det. Och det faller tillbaka på psykiatrin som inte rapporterar. KMR har flera år tidigare undersökt trovärdigheten hos rapportering av ECT till Socialstyrelsen genom att kontakta enskilda vårdgivare inom psykiatrin och jämföra med rapporteringen till Socialstyrelsen. Differensen var närmast gigantisk. Det resulterade i att ett Kvalitetsregister uppfördes för ECT. Men som vi ser nu stämmer det fortfarande inte.


Hur skall man då kunna se ”hur vården fungerar och kan förbättras”? Elchocker på barn är väl det mest drastiska man kan tänka sig.


När vi nu begärde in uppgifter från bägge registren om ECT på barn skilde de sig dramatiskt åt. Efter mycket mails fram och tillbaka till bägge registren, visade det sig slutligen att 97 barn i Sverige fick elchocker under åren 2015-2020.


WHO:s Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, säger:

"Det finns inga indikationer för användning av ECT på minderåriga, och därför bör detta förbjudas genom lagstiftning."


Ansvariga inom Socialstyrelsen vet förmodligen inte själva om omfattningen av detta. Men i ljuset av dessa uppgifter finns det inget annat alternativ än ett totalförbud för ECT på barn och ungdomar.


Referenser:


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page